Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Úvodná stránka obce Hlboké

Virtuálny cintorín obce Hlboké

OM_Hlboke_A0-page-001 upravene.jpg

Často si pri návšteve cintorína vybavíme v pamäti príbuzného alebo známeho, ktorý uždávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť jeho hrob najmä na väčšom cintoríne je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov.
Takáto informácia sa dá však pohodlne a rýchlo nájsť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína. Naša obec má od roku 2019 zverejnený cintorín na internete v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce. Projekt bol realizovaný spoločnosťou TOPSET Solutions s.r.o.
Virtuálny cintorín je umiestnený na portáli www.cintoriny.sk spoločnosti TOPSET na adrese www.hlboke.cintoriny.sk
Portál slúži nielen občanom obce, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína, prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí a pochovaní zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách, prípadne o platbách a uzavretých zmluvách. Portál je okrem slovenčiny plnohodnotne lokalizovaný aj do češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny.
Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na virtuálnom cintoríne môžu položiť na 24 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan s možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s menom, textom a dátumom návštevy. Aspoň takouto sprostredkovanou formou si môžu návštevníci na diaľku uctiť svojich blízkych. Že takáto forma spomienky má svoje opodstatnenie a nie je samoúčelná dokazujú desaťtisíce položených kytíc a zapálených sviečok. Portál poskytuje aj ďalšie zaujímavosti, ako je napr. príspevok k histórii a tradíciám pochovávania na Slovensku a v Európe, trendy v úpravách hrobov, fotogaléria, citáty, atď z pera uznávanej odborníčky na parkové úpravy cintorínov.
Odkaz na sprístupnenie virtuálneho cintorína obce Hlboké nájdete vo forme linku v tomto príspevku. Prípadne po vstupe na web stránku obce Hlboké kliknite na príslušný link, alebo baner. Alebo jednoducho napíšte do vášho prehliadača adresu: www.hlboke.cintoriny.sk


 

Propozície na Beh okolo Hlbokého

Baner - na web 2019-page-001.jpg


 

Jarné upratovanie chotára obce

Hlboké (3).jpg

Obec Hlboké pozýva všetkých svojich občanov, členov organizácií i chalupárov na jarné upratovanie celého chotára obce, ktoré sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2019. Zraz je pred obecným úradom o 8:00 hod. Všetkých účastníkov poprosím, aby si so sebou priniesli rukavice a dobrú náladu. Po ukončení akcie bude opekačka v Krúžku. Jarným upratovaním sa zapojíme aj do vyhlásenej súťaže MAS Podhoran o.z. pod názvom "Čistý chotár 2019".           starosta 


 

Zámer výstavby Bioplynovej stanice v areáli firmy AGROVÝKRM

Firma AGROVÝKRM, a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica, IČO: 31 421 814, doručila na obec žiadosť o stanovisko k výstavbe bioplynovej stanice v areáli spoločnosti. Podľa vyjadrenia zástupcov firmy je účelom výstavby BS zníženie zápachu, ktorého hlavným pôvodcom je v súčasnosti lagúna, kde sú výkaly voľne uložené a zápach sa šíri voľne do okolia. Ekonomickým zámerom je získať z odpadu energiu na prevádzku podniku. Plánovaný elektrický výkon BS je 400 kW a termický výkon 450 kW. Motor na výrobu el. energie má hlučnosť 80 db. Podobné BS sú v Dubovanoch, Vlčkovciach, v Turej Lúke, v Senci a Sládkovičove. Podrobné informácie o projekte nájdete tu. Všetky pripomienky, návrhy a podnety môžete posielať na obechlboke@obechlboke.sk, alebo doručiť poštou, či osobne na Obecný úrad Hlboké, 906 31 Hlboké 114, do štvrtka 18. apríla 2019 do 16:00 hod.         starosta


 

Svetový deň vody 2019

water.jpg

     Do aktivít blížiaceho sa Svetového dňa vody (22.03.2019) sa zapoja Úrad verejného zdravotníctva SR ako aj regionálne úrad verejného zdravotníctva RÚVZ so sídlom v Senici v SR. Záujemcom počas presne stanoveného dátumu (21.03.) poskytnú bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany a odborné poradenstvo o zásobovaní, zdravotnej bezpečnosti a kvalite pitnej vody.


     O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, preto je vhodné nechať si ju skontrolovať minimálne 1-2 krát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na RÚVZ v SR). Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je neustále kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva.


     Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

     Obec Hlboké v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pri príležitosti Svetového dňa vody, organizuje bezplatné vyšetrenie vody zo studní. Naši občania môžu priniesť vzorky vody na Obecný úrad v Hlbokom do 21. marca 2019 (štvrtok) do 11:00 hod. Vzorka vody musí byť odobratá do malej čistej polyetylénovej (PET) fľaše od neochutenej minerálnej (stolovej) vody, ktorá  nebola ďalej  použitá na žiadny iný účel, ani v nej nebolo nič  skladované a nebola už  čistená, vyplachovaná – výsledky by  mohli byť skreslené. Na flašu je potrebné nalepiť meno a číslo domu. Vyšetrenie sa bude vykonávať testovacími prúžkami v ukazovateli – dusičnany a dusitany. Obec zabezpečí odvoz vzoriek do Senice na vyšetrenie a výsledky budú k dispozícii na obecnom úrade.      starosta


 

202. výročie narodenia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana

Hurban.jpg

Dnes 19. marca 2019 si pripomíname 202. výročie narodenia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana. Jozef (Ľudovít) sa narodil v Beckove 19.3.1817. Jeho otec bol Pavol Hurban a matka Anna, rod. Vőrősová z Čachtíc. Mal dvoch nevlastných súrodencov Katarínu a Imricha Staufa. V manželskom zväzku prišla na svet ako prvorodená sestra J.M. Hurbana – Terézia Zuzana. Ako druhorodený pribudol do rodiny Jozef Ľudovít, ktorého podobne ako Teréziu Zuzanu pokrstil ich otec Pavol Hurban. Krstnými rodičmi sa stali  zemania Ľudovít Dubnický zo Sedličnej s manželkou Katarínou, Terézia Demianová a mlynár Štefan Viktory z Kálnice s manželkou. Krstné meno Ľudovít dali Jozefovi Hurbanovi po krstnom otcovi, meno Miloslav prijal až na pamätnom výlete štúrovcov na Devíne 24.4.1836. Pavol Hurban pôsobil v Beckove ako evanjelický kňaz až do roku 1831. Organistom v zbore bol otec Ľudovíta Štúra Samuel Štúr.


 

Výsledky prezidentských volieb - 1. kolo

DSCN5957.JPG

V prvom kole prezidentských volieb v Hlbokom sa zúčastnilo hlasovania 54,5 % oprávnených voličov. Počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 778 a počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania bol 424. Oficiálne výsledky prezidentských volieb v Hlbokom si môžete pozrieť tu. Prehľadné spracovanie výsledkov s percentuálnym vyjadrením nájdete tu. Touto cestou ďakujem volebnej komisii za profesionálne zvládnutie priebehu volieb a takisto ďakujem všetkým našim občanom, ktorí sa volieb zúčastnili.   starosta


 

Čistenie ciest v obci po zimnej údržbe

cisteniekomunikacii1.JPGOznamujeme občanom, že na utorok 19.3.2019 od 8:00 hod. je objednaný veľký zametací stroj v Technických službách Senica, a.s., ktorý bude čistiť cesty po zimnej údržbe. Z uvedeného dôvodu žiadame všetkých občanov, aby v tento deň nenechávali svoje vozidlá na miestnych komunikáciách v správe obce. Čistiť sa budú všetky cesty okrem štátnej cesty č. III/1152. Ďakujem. starosta


 

Reportáž o Hlbokom v televízii RTVS

slovensko_v_obrazoch_png.jpgV nedeľu 10. marca 2019 o 11:00 hod., RTVS na Jednotke odvysielala v rámci programu Slovensko v obrazoch reportáž o Hlbokom, zameranú na pôsobenie velikána nášho národa Dr. Jozefa Miloslava Hurbana. Reportáž si môžete pozrieť v archíve RTVS tu.         starosta


 

Poďakovanie za dar

IMG-20190306-WA0000.jpg

Aj touto cestou sa chcem v mene obce i obecného zastupiteľstva poďakovať pánovi Ing. arch. Pavlovi Bartúnkovi, CSc. z Bratislavy, ktorý daroval svojej rodnej obci vzácnu vyšívanú košeľu po svojom otcovi, s dôverou, že jej krásu budú môcť obdivovať i ďalšie generácie. Vek košele odhaduje na cca 100 rokov.      starosta


 

Zber konárov a haluzí

20170326_101837.jpg

Oznamujeme občanom, že od 19. februára 2019 môžu vyvážať konáre a haluze na spevnenú plochu za kultúrnym domom, v smere od bytoviek. Zber sa končí v pondelok 8. apríla 2019.


 

131. výročie úmrtia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana

Hurban.jpg

Dnes 21.2. 2019 si pripomíname 131. výročie úmrtia najvýznamnejšej osobnosti našej obce Dr. Jozefa Miloslava Hurbana. Celý svoj plodný život zasvätil obetavej službe nášmu národu, od ktorého si zaslúži patričnú úctu a vďaku. Najlepšie to vyjadril slovenský spisovateľ Ján Kalinčiak v básni Hurban slovami: "A tých nehôd našich tisíc iste sa pominie, ale sláva Hurbanova nikdy nezahynie."     starosta

 


 

Úspešný projekt Základnej školy Hlboké

021_domestos-20190207.jpg

039_domestos-20190207.jpg

Logo domestos.jpgZákladná škola v Hlbokom sa zapojila do súťaže Domestos, v ktorej vyhrala 2. miesto v hodnote 2.700 € na rekonštrukciu školských toaliet. Gratulujem a ďakujem pani učiteľkám, rodičom aj žiakom za ich angažovanosť a aktivity, vďaka ktorým môžeme toalety zrekonštruovať. Obec takisto prispeje  sumou potrebnou na úplné dokončenie rekonštrukcie. Všetkých výhercov si môžete pozrieť tu.            starosta


 

Detský karneval 2019

20190216_144406 (2).jpg

Touto cestou sa chcem poďakovať pani učiteľkám a rodičom Materskej školy v Hlbokom za úžasnú atmosféru, nádherne vyzdobený kultúrny dom, krásne masky, bohatú tombolu a vynikajúcu hudbu.   starosta

karneval 2019-page-001.jpg


 

Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

zapadoslovenska_distribucna_0.jpgSpoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme budú niektoré ulice a domy v dňoch 12.2., 14.2. a 15.2.2019 bez dodávky elektriny. Zoznam ulíc a súpisných čísiel domov nájdete tu.


 

Nové služobné vozidlo obce

Peugeot 206 SW.jpg

Obec Hlboké získala nové služobné vozidlo od Štatistického úradu SR na základe darovacej zmluvy. Jedná sa o jazdené vozidlo Peugeot 206 kombi, rok výroby 2005. Vozidlo je v dobrom technickom stave a bude sa používať na rozvoz obedov starším spoluobčanom, nákup potravín do školskej jedálne a pre potreby obce. Touto cestou sa chcem poďakovať Štatistickému úradu SR aj zástupcom Ministerstva financií SR za bezplatné darovanie auta našej obci.     starosta


 

Spoločný zápis detí narodených v roku 2018

DSCN5694 (3).JPG

Dnes 26. januára 2019 sme slávnostne zapísali do Pamätnej knihy obce Hlboké nových spoluobčiankov: Annamária Madunická, Rebeka Barcajová, Michal Krupčík, Natália Nečasová, Filip Anderle, Natália Antalová, Anna Jurkovičová, Jakub Krištof a Roman Marek. Tieto malé poklady sú ako mladé sadeničky a ich vlastnosti sú ako výhonky. Tie hodnotné ako sú láska, viera, nádej, múdrosť a ostatné cnosti je potrebné posilňovať a tie neželané ako je pýcha, samoľúbosť, závisť, nenávisť, bezcitnosť je potrebné v začiatkoch odstrihnúť. Niet lepšej výchovy, ako je dobrý osobný príklad rodičov, ako je výchova v podmienkach zdravej rodiny, v ktorej vládne láska, vzájomná harmónia, porozumenie a podpora.  Verím, že Hlboké bude pre deti vždy dobrým a milovaným domovom, na ktorý budú vždy hrdé. starosta


 

Pozvánka na rozprávkovú show

OLAF.jpg

HLBOKÉ.png


 

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmien

Žiadame občanov, ktorí v roku 2018 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, mali vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie prípadne dokončenú drobnú stavbu, aby prišli do 31. januára 2019 na obecný úrad za účelom podania nového daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. Zároveň je potrebné nahlásiť aj zmeny v evidencii psov.                                          starosta


 

Projekt výsadby stromov postúpil do druhého kola

Logo zelené oázy.jpgObec Hlboké v spolupráci s občianskym združením Prakoreň podali v rámci vyhlásenej výzvy Nadácie Ekopolis v programe Zelené oázy 2019 projekt s názvom "Návrat stromov do krajiny", v ktorom žiadame 4.999,50 € na výsadbu 110 ks ovocných stromov (jablone, hrušky, slivky, čerešne, oskoruše), 50 ks stromov (lipa, dub, vŕba, javor) a 45 ks kríkov (drieň, jarabina). Výsadba je plánovaná popri ceste na Zaháj a v okolí priehrady. Spolufinancovanie projektu je vo výške 1.429 €. V rámci projektu bude osadená aj informačná tabuľa a lavička. Projekt výsadby postúpil do druhého kola, preto veríme, že budeme úspešní a získame potrebné financie na obnovu prestarnutej aleje. Zoznam postupujúcich projektov nájdete tu.


 

Podaná žiadosť na rekonštrukciu NKP historického organu

1. Organ - pohľad na prospekt.JPG

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom v spolupráci s obcou podali žiadosť na Ministerstvo kultúry SR v programe Obnovme si svoj dom na rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky historického chrámového organu, ktorý zakúpil ešte Dr. J.M. Hurban. Na rok 2019 žiadame 5.000 € na vypracovanie reštaurátorských výskumov na organovú skriňu a na hudobný nástroj. Na základe uvedených výskumov bude navrhnutý spôsob a rozsah reštaurovania. Zoznam všetkých podaných projektov si môžete pozrieť tu


 

Country bál 2019

plagát nový_resized_20181201_101116232.jpg


 

Staršie oznamy 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  | 14


 

webygroup

dnes je: 25.3.2019

meniny má: Marián

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8009791

Úvodná stránka