Pripomienka 72. výročia oslobodenia obce 6.4.2017.jpg