Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Úvodná stránka obce Hlboké

Rekonštrukcia tribúny a infraštruktúry ihriska,

bola úspešne dokončená. Rekonštrukcia pozostávala z výmeny starých drevených okien na tribúne za moderné plastové, výmenu starej podlahy za najkvalitnejšiu PVC priemyselnú podlahu, dokončenie rekonštrukcie strechy tribúny, výmenu poškodených plechov pod lavicami na tribúne, výmeny plechov na prístrešku pri bufete, vymaľovanie tribúny a obvodového plotu areálu ihriska. Chcem sa touto cestou poďakovať výkonnému výboru Slovenského futbalového zväzu a predsedovi Oblastného futbalového zväzu Senica pánovi Ing. Miroslavovi Gučkovi i podpredsedovi Mgr. Petrovi Koprlovi za poskytnuté finančné prostriedky na rekonštrukciu. Ďalej moje poďakovanie patrí firme Renovabau s.r.o., menovite pánovi Andrejovi a Pavlovi Lašákovi, ktorí bezplatne poskytli obci lešenie na opravu strechy aj na vymaľovanie tribúny. Ďalej moje poďakovanie patrí všetkým brigádnikom, zamestnancom obce, všetkým dodávateľom, ktorí realizovali práce, futbalistom i poslancom obecného zastupiteľstva. Verím, že obnovená tribúna a areál ihriska budú ešte dlho slúžiť našim futbalistom, ktorí v tomto roku podávajú vynikajúce výkony a momentálne sú prví v tabuľke (A-mužstvo).                      starosta

20190828_093252.jpg20190813_103111.jpg20190806_094016.jpg

 

 

 

20190831_112428.jpg20190916_150418.jpg20190923_153232.jpg

 

 

 

20190923_154404.jpg20190923_154827.jpg20190916_151105.jpg


 

Kniha - Križovatky pôdohospodárstva na Záhorí

Kniha - Križovatky pôdohospodárstva na Záhorí.jpgOznamujeme občanom, že si môžu na obecnom úrade zakúpiť knihu Križovatky pôdohospodárstva na Záhorí, ktorá mapuje 70 rokov strastiplnej cesty poľnohospodárstva v tomto hospodársky rozmanitom regióne. Pohľady na kolektivizáciu, násilnú aj dobrovoľnú, premenu zaostalého roľníctva, ktoré živilo ľudí na Záhorí a Myjavských kopaniciach od nepamäti, na vyspelé poľnohospodárstvo a potom jeho pád, likvidáciu násilnú aj dobrovoľnú, transformáciu aj privatizáciu. A potom znovu v niektorých oblastiach poľnohospodárstvo viac či menej povstalo, pozbieralo sa, prosperuje... Cena knihy je 10 €.


 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Hlboké

     Počas letných prázdnin prešli sociálne zariadenia (dievčenské a chlapčenské umyvárne a WC) v našej škole kompletnou rekonštrukciou.
     Týmto sa chceme zo ❤️ poďakovať všetkým, ktorí k tejto renovácii prispeli:
rodičom a rodinným príslušníkom našich žiakov za hlasovanie v súťaži Domestos pre školy pánovi starostovi Ing. Milošovi Čobrdovi za dofinancovanie celej rekonštrukcie rodičom za pomoc pri rekonštrukcii pracovníkom obecného úradu.

     Máme veľkú radosť a veríme, že budú slúžiť po mnohé roky aj ďalším deťom v Hlbokom.

                                                                                                pedagogický kolektív ZŠ v Hlbokom

     Touto cestou sa chcem aj ja poďakovať usporiadateľom súťaže Domestos za poskytnuté finančné prostriedky, pani učiteľkám, rodičom a rodinným príslušníkom, žiakom, zamestnancom obce, poslancom OZ a všetkým realizátorom prác na rekonštrukcii. Verím, že naša škola si získa dôveru rodičov a budú ju navštevovať všetky hlbocké deti.                         starosta

69762750_516453252499119_8528199067094745088_n.jpg   69722431_516457355832042_3986077594578583552_n.jpg   69799716_516457805831997_6323808081675288576_n.jpg

20190717_115815.jpg 69993728_516457962498648_1868871125258207232_n.jpg 69718254_516457922498652_3768963261144236032_n.jpg


 

Výstava chovateľov

20190901_141930.jpg

Gratulujem všetkým oceneným chovateľom a ďakujem organizácii chovateľov a jej predsedovi Jaroslavovi Krištofovi za zorganizovanie 21. ročníka tradičnej hlbockej výstavy.    starosta

IMG_0001.jpg


 

Pripomienka 75. výročia SNP

IMG-20190830-WA0007.jpg

Pozývam všetkých občanov obce na pripomienku 75. výročia Slovenského národného povstania, ktorá sa uskutoční v stredu 28. augusta 2019 o 17:00 hod. na cintoríne pri pamätníku padlých hrdinov pred Domom smútku.                            starosta

 


 

Úspešná žiadosť na rekonštrukciu NKP historického organu

organ.jpg

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom v spolupráci s obcou Hlboké boli úspešní so žiadosťou na Ministerstve kultúry SR v programe Obnovme si svoj dom na rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky historického chrámového organu, kde sme žiadali 5.000 € na vypracovanie reštaurátorských výskumov organovej skrine a hudobného nástroja. Na projekt bola schválená finančná dotácia vo výške 4.000 €. Organ do kostola zakúpil Dr. Jozef Miloslav Hurban a je srdcom nášho Božieho chrámu, preto som veľmi rád, že oprava organu sa posunie o krok dopredu. Zoznam všetkých podporených projektov si môžete pozrieť tu


 

Poľovnícka zábava

Zabava-2019.jpg


 

Slávnostná rozlúčka s predškolákmi v MŠ

IMG-20190626-WA0004.jpg


 

Odovzdávanie kompostérov

    Oznamujeme občanom, že odovzdávanie kompostérov zdarma do domácností sa bude konať v utorok 18.6.2019 od 13:00 do 16:00 hod. a v stredu 19.6.2019 od 13:00 - 18:00 hod pod obecným úradom. Prevziať kompostér si môže každá domácnosť aj chalupári. V prípade, že domácnosť nemá možnosť si kompostér previesť, nahláste to na obecnom úrade.    starosta

 

 


 

Odstávka elektrickej energie

zapadoslovenska_distribucna_0.jpgSpoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme budú v dňoch 27. a 28.6 2019 bez dodávky ulice špecifikované v oboznámeniach verejnosti č.1, č.2, č.3 a č.4.


 

Voľby do Európskeho parlamentu

volbydoeuropskehoparlamentu201972.jpgDefinitívne výsledky volieb si môžet pozrieť tu.

Termín konania volieb: sobota 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 hod.

Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií: na stiahnutie.

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidačných listinách: https://www.minv.sk/?ep-klkandidati.

Informácie pre voliča: https://www.minv.sk/?ep-info1.


 

Deň matiek

Snímka1.PNG


 

Zápis do Materskej školy v Hlbokom

Podmienky zápisu do MŠ 2019.jpgZápis do MŠ 2019.jpg


 

Kompostéry pre Hlbočanov

20190404_093031.jpg

Našej obci boli doručené 900 litrové kompostéry z úspešného projektu v rámci Mikroregiónu Branč - združenie obcí, "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v MR Branč" z Ministerstva životného prostredia. Obec Hlboké Vás srdečne pozýva v pondelok 13. mája 2019 o 18.30 hodine do kultúrneho domu na prednášku o domácom kompostovaní v kompostéroch. Od lektora Branislava Moňoka z organizácie Priatelia Zeme sa dozviete praktické rady ako správne kompostovať biologický odpad vznikajúci na záhradke i v kuchyni a ako z neho získať kvalitné hnojivo v podobe kompostu. Tešíme sa na Vás! Kompostér zdarma získa len ten, kto sa zúčastní prednášky a má trvalý pobyt v Hlbokom. Stačí, ak sa za domácnosť zúčastní aspoň 1 osoba. Trhová cena uvedeného typu kompostéra je cca 126 € s DPH.     starosta


 

Krojované stavanie mája

Krojované stavanie mája 2019.jpg

Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa akokoľvek podieľali na stavaní mája. Poľnohospodárskemu družstvu Senica za zabezpečenie mája a techniky, Dobrovoľnému hasičskému zboru Hlboké za pomoc pri stavaní mája, pani Danke Otépkovej a všetkým krojovaným za nádherný sprievod dedinou, pani učiteľkám a deťom z MŠ a ZŠ za kultúrny program, zamestnancom obce za organizačné zabezpečenie akcie a v neposlednom rade ďakujem všetkým účastníkom akcie, ktorí svojou účasťou podporili túto milú tradíciu.    starosta

z dôvodu nepriaznivého počasia sa stavanie mája prekladá na stredu 1. mája 2019 o 16:00 hod., krojovaný sprievod vychádza o 13:00 hod. od pani Danky Otépkovej. Ďakujem za pochopenie.     starosta

 

Snímka1.PNG


 

Celonárodná spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika

Titulny obrazok.jpg

Pozývame Vás na Celonárodnú spomienkovú slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika v sobotu 4. mája 2019.
Program spomienkovej slávnosti i sprievodných kultúrnych podujatí nájdete v prílohe č. 1.

Doprava návštevníkov osobnými automobilmi /autobusmi je možná len na odstavné plochy podľa pokynov organizátorov.

Sú pripravené tri odstavné plochy:

  • P1 v Brezovej pod Bradlom,
  • P2 v Priepasnom, časť Končiny,
  • P3 v Košariskách, na Dlhom vŕšku.

Od odstavných plôch P2 a P3 i z Brezovej pod Bradlom bude Bradlo prístupné chodníkmi pre peších.

Grafické znázornenie dopravy s vyznačenými odstavnými plochami, prístupovými cestami i chodníkmi pre peších (cca 10 -15 minút chôdze) nájdete na mape v prílohe č. 2.

Od železničnej stanice v Brezovej pod Bradlom a odstavnej plochy P1 v jej bezprostrednej blízkosti bude na Bradlo premávať bezplatná autobusová doprava, cestovný poriadok nájdete v prílohe č. 3.

Bezplatná autobusová doprava je kapacitne a časovo obmedzená a nebude možné ju posilniť! Odporúčame preto využiť odstavné plochy pre osobne vozidlá a autobusy, pripadne výstup peši na Bradlo z Brezovej pod Bradlom po turistickom chodníku (cca 45 minút chôdze).

Na trase Bratislava – Trnava – Jablonica – Brezová pod Bradlom bude 4. mája vypravený mimoriadny vlak, cestovný poriadok nájdete v prílohe č. 4.

Bližšie informácie k doprave tel.: 0905 386 142, pondelok až piatok 7.00 - 15.00 hod.

Priloha 1_Program.pdf,  Priloha 2_mapa.jpg,  Priloha 3_CP autobusova doprava.pdf, Priloha 4_CP mimoriadny vlak.pdf

 


 

OZNAM CESTUJÚCIM - Pridanie nového spoja z Hlbokého

205415-page-002.jpg

Dňom 1.5.2019 bude víkendový spoj z Brezovej /odch.7:05/ do Senice zachádzať aj cez Hlboké o 7:32 hod., z dôvodu zlepšenia víkendového spojenia obce Hlboké  s mestom Senica. Ďakujeme za pochopenie
 

Pozvánka na zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka ZŠ 2019.jpg


 

Veľká noc 2019

Snímka1.PNG


 

Služby Božie počas veľkonočných sviatkov

Evanjelický kostol 2018.jpg

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom pozýva všetkých veriacich na Služby Božie:

Smrtná nedeľa 7.4.2019 o 8:30 hod. s pašiami na fare

Kvetná nedeľa 14.4.2019 o 8:30 hod. s pašiami na fare

Zelený štvrtok 18.4. 2019 o 16:00 hod. s Večerou Pánovou v kostole

Veľký piatok 19.4. 2019 o 8:30 hod. v kostole s pašiami

Veľkonočná nedeľa 21.4. 2019 o 9:00 hod. v kostole

Veľkonočný pondelok 22.4.2019 o 9:00 hod. v kostole

Všetkým prajeme požehnané Veľkonočné sviatky, mnoho radosti zo vzkrieseného Pána, nech vás naplní svojim pokojom, ktorý premáha svet. Amen

 


 

Úspešný projekt - Návrat stromov do krajiny

Logo zelené oázy.jpgObec Hlboké v spolupráci s občianskym združením Prakoreň boli úspešní s projektom "Návrat stromov do krajiny" v rámci vyhlásenej výzvy Nadácie Ekopolis v programe Zelené oázy 2019. Získali sme najvyššiu dotáciu v rámci Slovenska vo výške 4.000 € na výsadbu 110 ks ovocných stromov (jablone, hrušky, slivky, čerešne, oskoruše), 50 ks stromov (lipa, dub, vŕba, javor) a 45 ks kríkov (drieň, jarabina). Výsadba je plánovaná popri ceste na Zaháj a v okolí priehrady. Spolufinancovanie projektu vo výške 1.429 € zabezpečí obec. V rámci projektu bude osadená aj informačná tabuľa a lavička. Ďakujem OZ Prakoreň a najmä Jakubovi Válkovi za spoluprácu. Tento rok odborná grantová komisia posudzovala 123 prijatých žiadostí. Z nich v dvoch kolách napokon vybrala 23 finalistov, zoznam úspešných projektov nájdete tu.    starosta

 


 

Dotácia zo Slovenského futbalového zväzu

20181015_141251.jpg

Obec Hlboké získala dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu na rekonštrukciu futbalovej tribúny vo výške 15.000 €. Dotácia bude použitá na dokončenie rekonštrukcie strechy tribúny, výmenu starých okien za plastové, náter nosnej kovovej konštrukcie tribúny, opravu podláh a iné zhodnotenie budovy tribúny. Touto cestou sa chcem poďakovať výkonnému výboru Slovenského futbalového zväzu a predsedovi Oblastného futbalového zväzu Senica pánovi Ing. Miroslavovi Gučkovi i podpredsedovi Mgr. Petrovi Koprlovi.     starosta


 

74. výročie oslobodenia Hlbokého

DSCN6118 (2).JPG

pozývam všetkých občanov obce, aby sme si spoločne pripomenuli 74. výročie oslobodenia Hlbokého od okupácie a vzdali česť a úctu všetkým hrdinom oslobodzovacích bojov. Stretneme sa v piatok 5.4.2019 o 16:00 hod. pred obecným úradom.     starosta


 

Výsledky prezidentských volieb II. kola v Hlbokom

V II. kole prezidentských volieb v Hlbokom bola účasť 49,2%. Za Zuzanu Čaputovú hlasovalo 209 voličov a za Maroša Šefčoviča 168 voličov. Počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 783, počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb 385 a počet platných hlasov 377. Ďakujem volebnej komisii za bezproblémový priebeh volieb. Za prezidentku SR bola zvolená Zuzana Čaputová, ktorej touto cestou gratulujem.       starosta


 

XXIX. ročník Behu okolo Hlbokého

DSCN6077 (2).JPG

Dnes 30.3.2019 sa uskutočnil 29. ročník Behu okolo Hlbokého, ktorý sa koná na počesť oslobodenia našej obce. Tento rok sa behu zúčastnilo 334 športovcov v 27 kategóriách. V žiackych kategóriách bolo 176 bežcov, z toho 7 Hlbočanov. Hlavného behu sa zúčastnilo 158 bežcov z toho jedna Hlbočanka Janka Kovárová. Gratulujem všetkým víťazom. Ďakujem všetkým spoluorganizátorom za pomoc a bezproblémový priebeh bežeckých pretekov. Výsledky behu nájdete tu.    starosta

Baner - na web 2019-page-001.jpg


 

Deň učiteľov 28.3. 2019

Deň učiteľov 27.3.2019.JPG

     28. marec sa u nás oslavuje ako sviatok všetkých pedagógov. Je spätý s menom učiteľa národov - Jána Amosa Komenského. Tento veľký pedagóg sa svojou pedagogickou činnosťou a názormi zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Prebojúval ideu názorného vyučovania, žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu i samotnému žiakovi. Okrem potreby všeobecnej školskej dochádzky, vyučovania v materinskom jazyku, vyslovil aj požiadavku prirodzenej výchovy, pedagogického realizmu, ako aj ďalšie pozoruhodné myšlienky o škole a učiteľovi.

     Poslanie učiteľa, je zodpovedná práca, za ktorú všetkým učiteľom patrí naše veľké ĎAKUJEME!

    Ďakujem aj všetkým tým, ktorí sú súčasťou školského personálu, a bez ktorých by vyučovanie ani nebolo možné. Prajem vám k vášmu  sviatku hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti. starosta


 

Virtuálny cintorín obce Hlboké

OM_Hlboke_A0-page-001 upravene.jpg

Často si pri návšteve cintorína vybavíme v pamäti príbuzného alebo známeho, ktorý uždávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť jeho hrob najmä na väčšom cintoríne je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov.
Takáto informácia sa dá však pohodlne a rýchlo nájsť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína. Naša obec má od roku 2019 zverejnený cintorín na internete v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce. Projekt bol realizovaný spoločnosťou TOPSET Solutions s.r.o.
Virtuálny cintorín je umiestnený na portáli www.cintoriny.sk spoločnosti TOPSET na adrese www.hlboke.cintoriny.sk
Portál slúži nielen občanom obce, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína, prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí a pochovaní zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách, prípadne o platbách a uzavretých zmluvách. Portál je okrem slovenčiny plnohodnotne lokalizovaný aj do češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny.
Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na virtuálnom cintoríne môžu položiť na 24 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan s možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s menom, textom a dátumom návštevy. Aspoň takouto sprostredkovanou formou si môžu návštevníci na diaľku uctiť svojich blízkych. Že takáto forma spomienky má svoje opodstatnenie a nie je samoúčelná dokazujú desaťtisíce položených kytíc a zapálených sviečok. Portál poskytuje aj ďalšie zaujímavosti, ako je napr. príspevok k histórii a tradíciám pochovávania na Slovensku a v Európe, trendy v úpravách hrobov, fotogaléria, citáty, atď z pera uznávanej odborníčky na parkové úpravy cintorínov.
Odkaz na sprístupnenie virtuálneho cintorína obce Hlboké nájdete vo forme linku v tomto príspevku. Prípadne po vstupe na web stránku obce Hlboké kliknite na príslušný link, alebo baner. Alebo jednoducho napíšte do vášho prehliadača adresu: www.hlboke.cintoriny.sk


 

Zámer výstavby Bioplynovej stanice v areáli firmy AGROVÝKRM

Firma AGROVÝKRM, a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica, IČO: 31 421 814, doručila na obec žiadosť o stanovisko k výstavbe bioplynovej stanice v areáli spoločnosti. Podľa vyjadrenia zástupcov firmy je účelom výstavby BS zníženie zápachu, ktorého hlavným pôvodcom je v súčasnosti lagúna, kde sú výkaly voľne uložené a zápach sa šíri voľne do okolia. Ekonomickým zámerom je získať z odpadu energiu na prevádzku podniku. Plánovaný elektrický výkon BS je 400 kW a termický výkon 450 kW. Motor na výrobu el. energie má hlučnosť 80 db. Podobné BS sú v Dubovanoch, Vlčkovciach, v Turej Lúke, v Senci a Sládkovičove. Podrobné informácie o projekte nájdete tu. Všetky pripomienky, návrhy a podnety môžete posielať na obechlboke@obechlboke.sk, alebo doručiť poštou, či osobne na Obecný úrad Hlboké, 906 31 Hlboké 114, do štvrtka 18. apríla 2019 do 16:00 hod.         starosta


 

Svetový deň vody 2019

water.jpg

     Do aktivít blížiaceho sa Svetového dňa vody (22.03.2019) sa zapoja Úrad verejného zdravotníctva SR ako aj regionálne úrad verejného zdravotníctva RÚVZ so sídlom v Senici v SR. Záujemcom počas presne stanoveného dátumu (21.03.) poskytnú bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany a odborné poradenstvo o zásobovaní, zdravotnej bezpečnosti a kvalite pitnej vody.


     O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, preto je vhodné nechať si ju skontrolovať minimálne 1-2 krát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na RÚVZ v SR). Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je neustále kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva.


     Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

     Obec Hlboké v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pri príležitosti Svetového dňa vody, organizuje bezplatné vyšetrenie vody zo studní. Naši občania môžu priniesť vzorky vody na Obecný úrad v Hlbokom do 21. marca 2019 (štvrtok) do 11:00 hod. Vzorka vody musí byť odobratá do malej čistej polyetylénovej (PET) fľaše od neochutenej minerálnej (stolovej) vody, ktorá  nebola ďalej  použitá na žiadny iný účel, ani v nej nebolo nič  skladované a nebola už  čistená, vyplachovaná – výsledky by  mohli byť skreslené. Na flašu je potrebné nalepiť meno a číslo domu. Vyšetrenie sa bude vykonávať testovacími prúžkami v ukazovateli – dusičnany a dusitany. Obec zabezpečí odvoz vzoriek do Senice na vyšetrenie a výsledky budú k dispozícii na obecnom úrade.      starosta


 

202. výročie narodenia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana

Hurban.jpg

Dnes 19. marca 2019 si pripomíname 202. výročie narodenia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana. Jozef (Ľudovít) sa narodil v Beckove 19.3.1817. Jeho otec bol Pavol Hurban a matka Anna, rod. Vőrősová z Čachtíc. Mal dvoch nevlastných súrodencov Katarínu a Imricha Staufa. V manželskom zväzku prišla na svet ako prvorodená sestra J.M. Hurbana – Terézia Zuzana. Ako druhorodený pribudol do rodiny Jozef Ľudovít, ktorého podobne ako Teréziu Zuzanu pokrstil ich otec Pavol Hurban. Krstnými rodičmi sa stali  zemania Ľudovít Dubnický zo Sedličnej s manželkou Katarínou, Terézia Demianová a mlynár Štefan Viktory z Kálnice s manželkou. Krstné meno Ľudovít dali Jozefovi Hurbanovi po krstnom otcovi, meno Miloslav prijal až na pamätnom výlete štúrovcov na Devíne 24.4.1836. Pavol Hurban pôsobil v Beckove ako evanjelický kňaz až do roku 1831. Organistom v zbore bol otec Ľudovíta Štúra Samuel Štúr.


 

Výsledky prezidentských volieb - 1. kolo

DSCN5957.JPG

V prvom kole prezidentských volieb v Hlbokom sa zúčastnilo hlasovania 54,5 % oprávnených voličov. Počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 778 a počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania bol 424. Oficiálne výsledky prezidentských volieb v Hlbokom si môžete pozrieť tu. Prehľadné spracovanie výsledkov s percentuálnym vyjadrením nájdete tu. Touto cestou ďakujem volebnej komisii za profesionálne zvládnutie priebehu volieb a takisto ďakujem všetkým našim občanom, ktorí sa volieb zúčastnili.   starosta


 

Čistenie ciest v obci po zimnej údržbe

cisteniekomunikacii1.JPGOznamujeme občanom, že na utorok 19.3.2019 od 8:00 hod. je objednaný veľký zametací stroj v Technických službách Senica, a.s., ktorý bude čistiť cesty po zimnej údržbe. Z uvedeného dôvodu žiadame všetkých občanov, aby v tento deň nenechávali svoje vozidlá na miestnych komunikáciách v správe obce. Čistiť sa budú všetky cesty okrem štátnej cesty č. III/1152. Ďakujem. starosta


 

Reportáž o Hlbokom v televízii RTVS

slovensko_v_obrazoch_png.jpgV nedeľu 10. marca 2019 o 11:00 hod., RTVS na Jednotke odvysielala v rámci programu Slovensko v obrazoch reportáž o Hlbokom, zameranú na pôsobenie velikána nášho národa Dr. Jozefa Miloslava Hurbana. Reportáž si môžete pozrieť v archíve RTVS tu.         starosta


 

Poďakovanie za dar

IMG-20190306-WA0000.jpg

Aj touto cestou sa chcem v mene obce i obecného zastupiteľstva poďakovať pánovi Ing. arch. Pavlovi Bartúnkovi, CSc. z Bratislavy, ktorý daroval svojej rodnej obci vzácnu vyšívanú košeľu po svojom otcovi, s dôverou, že jej krásu budú môcť obdivovať i ďalšie generácie. Vek košele odhaduje na cca 100 rokov.      starosta


 

Zber konárov a haluzí

20170326_101837.jpg

Oznamujeme občanom, že od 19. februára 2019 môžu vyvážať konáre a haluze na spevnenú plochu za kultúrnym domom, v smere od bytoviek. Zber sa končí v pondelok 8. apríla 2019.


 

131. výročie úmrtia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana

Hurban.jpg

Dnes 21.2. 2019 si pripomíname 131. výročie úmrtia najvýznamnejšej osobnosti našej obce Dr. Jozefa Miloslava Hurbana. Celý svoj plodný život zasvätil obetavej službe nášmu národu, od ktorého si zaslúži patričnú úctu a vďaku. Najlepšie to vyjadril slovenský spisovateľ Ján Kalinčiak v básni Hurban slovami: "A tých nehôd našich tisíc iste sa pominie, ale sláva Hurbanova nikdy nezahynie."     starosta

 


 

Úspešný projekt Základnej školy Hlboké

021_domestos-20190207.jpg

039_domestos-20190207.jpg

Logo domestos.jpgZákladná škola v Hlbokom sa zapojila do súťaže Domestos, v ktorej vyhrala 2. miesto v hodnote 2.700 € na rekonštrukciu školských toaliet. Gratulujem a ďakujem pani učiteľkám, rodičom aj žiakom za ich angažovanosť a aktivity, vďaka ktorým môžeme toalety zrekonštruovať. Obec takisto prispeje  sumou potrebnou na úplné dokončenie rekonštrukcie. Všetkých výhercov si môžete pozrieť tu.            starosta


 

Detský karneval 2019

20190216_144406 (2).jpg

Touto cestou sa chcem poďakovať pani učiteľkám a rodičom Materskej školy v Hlbokom za úžasnú atmosféru, nádherne vyzdobený kultúrny dom, krásne masky, bohatú tombolu a vynikajúcu hudbu.   starosta

karneval 2019-page-001.jpg


 

Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

zapadoslovenska_distribucna_0.jpgSpoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme budú niektoré ulice a domy v dňoch 12.2., 14.2. a 15.2.2019 bez dodávky elektriny. Zoznam ulíc a súpisných čísiel domov nájdete tu.


 

Nové služobné vozidlo obce

Peugeot 206 SW.jpg

Obec Hlboké získala nové služobné vozidlo od Štatistického úradu SR na základe darovacej zmluvy. Jedná sa o jazdené vozidlo Peugeot 206 kombi, rok výroby 2005. Vozidlo je v dobrom technickom stave a bude sa používať na rozvoz obedov starším spoluobčanom, nákup potravín do školskej jedálne a pre potreby obce. Touto cestou sa chcem poďakovať Štatistickému úradu SR aj zástupcom Ministerstva financií SR za bezplatné darovanie auta našej obci.     starosta


 

Spoločný zápis detí narodených v roku 2018

DSCN5694 (3).JPG

Dnes 26. januára 2019 sme slávnostne zapísali do Pamätnej knihy obce Hlboké nových spoluobčiankov: Annamária Madunická, Rebeka Barcajová, Michal Krupčík, Natália Nečasová, Filip Anderle, Natália Antalová, Anna Jurkovičová, Jakub Krištof a Roman Marek. Tieto malé poklady sú ako mladé sadeničky a ich vlastnosti sú ako výhonky. Tie hodnotné ako sú láska, viera, nádej, múdrosť a ostatné cnosti je potrebné posilňovať a tie neželané ako je pýcha, samoľúbosť, závisť, nenávisť, bezcitnosť je potrebné v začiatkoch odstrihnúť. Niet lepšej výchovy, ako je dobrý osobný príklad rodičov, ako je výchova v podmienkach zdravej rodiny, v ktorej vládne láska, vzájomná harmónia, porozumenie a podpora.  Verím, že Hlboké bude pre deti vždy dobrým a milovaným domovom, na ktorý budú vždy hrdé. starosta


 

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmien

Žiadame občanov, ktorí v roku 2018 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, mali vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie prípadne dokončenú drobnú stavbu, aby prišli do 31. januára 2019 na obecný úrad za účelom podania nového daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. Zároveň je potrebné nahlásiť aj zmeny v evidencii psov.                                          starosta


 

Projekt výsadby stromov postúpil do druhého kola

Logo zelené oázy.jpgObec Hlboké v spolupráci s občianskym združením Prakoreň podali v rámci vyhlásenej výzvy Nadácie Ekopolis v programe Zelené oázy 2019 projekt s názvom "Návrat stromov do krajiny", v ktorom žiadame 4.999,50 € na výsadbu 110 ks ovocných stromov (jablone, hrušky, slivky, čerešne, oskoruše), 50 ks stromov (lipa, dub, vŕba, javor) a 45 ks kríkov (drieň, jarabina). Výsadba je plánovaná popri ceste na Zaháj a v okolí priehrady. Spolufinancovanie projektu je vo výške 1.429 €. V rámci projektu bude osadená aj informačná tabuľa a lavička. Projekt výsadby postúpil do druhého kola, preto veríme, že budeme úspešní a získame potrebné financie na obnovu prestarnutej aleje. Zoznam postupujúcich projektov nájdete tu.


 

Podaná žiadosť na rekonštrukciu NKP historického organu

1. Organ - pohľad na prospekt.JPG

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom v spolupráci s obcou podali žiadosť na Ministerstvo kultúry SR v programe Obnovme si svoj dom na rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky historického chrámového organu, ktorý zakúpil ešte Dr. J.M. Hurban. Na rok 2019 žiadame 5.000 € na vypracovanie reštaurátorských výskumov na organovú skriňu a na hudobný nástroj. Na základe uvedených výskumov bude navrhnutý spôsob a rozsah reštaurovania. Zoznam všetkých podaných projektov si môžete pozrieť tu


 

Country bál 2019

plagát nový_resized_20181201_101116232.jpg


 

Staršie oznamy 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  | 14


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8506218

Úvodná stránka