Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Pozemkové úpravy

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území obce Hlboké

Nové usporiadanie pozemkov - mapy:

Obvodný pozemkový úrad  v Senici dňa 26.1.2012 zverejnil:

Obvodný pozemkový úrad v Senici dňa 28.10.2010 zverejnil:

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hlboké (VZFU)

VZFU boli spracované zhotoviteľom Projektu pozemkových úprav v k.u. Hlboké, firmou PPÚ a.s. Trenčín.

     ●  Technická správa VZFU súčasný stav

     ●  Technická správa VZFU navrhovaný stav

     ●  Návrh funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Hlboké
                - Mapa 1
                - Mapa 2

     ●  Prehľadná situácia existujúcich a navrhovaných SZO a VZO
                - Prehľadná situácia SZO a VZO 1
                - Prehľadná situácia SZO a VZO 2

     ●  Účelové mapy súčasný stav
                - Mapa širších vzťahov
                - Bonitované pôdno-ekologické jednotky a hlavné pôdne jednotky
                - Digitálny model reliéfu
                - Expozícia reliéfu
                - Sklon reliéfu
                - Dĺžka svahu
                - Dráhy povrchového odtoku
                - Dráhy sústredeného povrchového odtoku
                - Mapa súčasného využívania územia
                - Typologicko-produkčné kategórie poľnohospodárskych pôd
                - Ochrana pôdy pred záberom na nepoľnohospodársku činnosť
                - Obmedzenia technického charakteru
                - Obmedzenia ekologicko-environmentálneho charakteru
                - Prieskum dopravných pomerov
                - Prieskum ohrozenosti pôdy
                - Prieskum ohrozenosti pôd eróziou: Potenciálna intenzita vodnej erózie
                - Prieskum ohrozenosti pôd eróziou: Reálna intenzita vodnej erózie
                - Prieskum ohrozenosti pôd eróziou: Stupeň eróznej ohrozenosti územia
                - Intenzita veternej erózie
                - Prieskum vodohospodárskych pomerov
                - Prieskum ekologických a krajinotvorných pomerov
                - Prieskum verejných zariadení a opatrení
                - Stav užívacích pomerov v obvode projektu

     ●  Účelové mapy návrhy
                - Návh komunikačných zariadení a opatrení
                - Prieskum dopravných pomerov
                - Návrh protieróznych zariadení a opatrení
                - Prieskum ohrozenosti pôdy
                - Návrh vodohospodárskych zariadení a opatrení
                - Prieskum vodohospodárskych pomerov
                - Návrh ekologických a krajinotvorných zariadení a opatrení
                - Prieskum ekologických a krajinotvorných pomerov
                - Návrh verejných zariadení a opatrení
                - Prieskum verejných zariadení a opatrení

 

Súčasťou VZFU je i dokument vypracovaný firmou EKOPED Žilina:

Miestny územný systém ekologickej stability územia na účely pozemkových úprav v katasrálnom území Hlboké (MUSES)

     ●  Technická správa
               -  Fotopríloha
               -  Prílohy

     ● Účelové mapy
               - Mapa širších vzťahov
               - Geologické pomery
               - Digitálny model terénu
               - Sklon reliéfu
               - Svahová dĺžka
               - Bonitované pôdno-ekologické jednotky
               - Prieskum poľnohospodárskych pôd
               - Pedologické pomery - pôdne subtypy
               - Pedologické pomery - zrnitosť pôd
               - Pedologické pomery - hĺbka a skeletovitosť pôdy
               - Hydrologické a hydrogeologické pomery
               - Potenciálna prirodzená vegetácia
               - Historická štruktúra krajiny - rok 1838
               - Súčasná štruktúra krajiny - evidenčný stav pozemkov
               - Súčasná štruktúra krajiny - aktuálne využitie pozemkov
               - Biotický prieskum územia
               - Biotické hodnotenie územia
               - Ochrana prírody a krajiny
               - Ekologická stabilita územia
               - Potenciálna vodná erózia pôdy
               - Aktuálna vodná erózia pôdy
               - Veterná erózia pôdy
               - Návrh kostry Miestneho územného systému ekologickej stability
               - Návrh funkčného využívania územia

     ● Výsledné mapy
               - Mapa súčasného využívania územia
               - Mapa priemetu pozitívnych prvkov a javov v krajine
               - Mapa priemetu negatívnych prvkov a javov v krajine
               - Mapa návrhu MÚSES na účely pozemkových úprav

 


 

webygroup

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8505381

Úvodná stránka