Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Úradná tabuľa

Ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hlbokom sa bude konať v stredu 28. augusta 2019 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov


 

Zastupovanie starostu obce

Dňa 18.6.2019 určil starosta obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §25 ods. 7 v znení neskorších predpisov, odmenu zástupcovi starostu vo výške 70% mesačného platu starostu bez navýš ...viac...


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí územného konania Bioplynová stanica Hlboké


 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hlboké.

Obec Hlboké v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov §9a. ods. 8 písm. e) zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v zm ...viac...


 

Zverejnenie schváleného Dodatku č.4 k VZN č.5/2011 o výške príspevku za pobyt v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni obce Hlboké a to Základnej školy a Materskej školy, uznesením č. 3/6/2019 zo dňa 5.6.2019 s účinnosťou od 1.9.2019.


 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V SENICI - podvody na senioroch


 

Oznam - Daňový úrad Trnava


 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hlboké za rok 2018.

Obec Hlboké v zmysle § 4, ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...viac...


 

webygroup

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8364921

Úvodná stránka