Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Staršie oznamy 1 (2018)

II. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja

o pohár starostu obce Hlboké

20181229_135014 (3).jpg

Ďakujem všetkým 30 hráčom za účasť na turnaji. Gratulujem víťazom turnaja a to pánovi Milanovi Kovárovi, ktorý sa umiestnil na 4. mieste, pánovi Miloslavovi Rýzkovi za 3.miesto, pánovi Miroslavovi Krčovi za 2.miesto a víťazovi turnaja pánovi Jánovi Klempovi za 1.miesto v turnaji a teším sa na ďalší ročník. 

Snímka1.PNG


 

Stránkové hodiny obecného úradu počas vianočných sviatkov

Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov 2018-page-001.jpg


 

Služby Božie počas adventu a Vianoc

Služby Božie počas veľkonočných sviatkov 2018-page-001.jpg


 

Rozsvietenie vianočného stromčeka

20181206_180925.jpg

Snímka1.PNG


 

Lampiónový sprievod

lampióny 2018.jpgMaterská škola a Základná škola v Hlbokom pozývajú všetky deti na lampiónový sprievod dedinou. Zraz je v piatok 16.11. 2018 o 17:00 hod. pred budovou školy. Môžete sa tešiť aj na malé občerstvenie na obecnom úrade.


 

Komunálne voľby 2018

20181110_113704.jpg

     Touto cestou sa chcem poďakovať členom miestnej volebnej komisie za bezproblémový priebeh komunálnych volieb v Hlbokom a zároveň gratulujem všetkým úspešným kandidátom na poslancov do obecného zastupiteľstva. V neposlednom rade ďakujem všetkým občanom, ktorí ma podporili svojim hlasom. Verím, že spoločne s poslancami sa nám podarí zabezpečiť všestranný rozvoj našej milovanej obce, ku spokojnosti všetkých občanov.

Výsledky komunálnych volieb Hlboké 2018-page-001.jpg

Komunálne voľby 2018.jpgVoľby do orgánov samosprávy obcí v Hlbokom sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hlbokom.

Všetky potrebné informácie o komunálnych voľbách v Hlbokom nájdete na úradnej tabuli obce.


 

Deň vojnových veteránov

20181110_111727.jpg

 deň_veteránov_rememberance_day (2).jpg  Obec Hlboké a Jednota dôchodcov Slovenska v Hlbokom Vás srdečne pozývajú na pietnu spomienku, pri príležitosti Dňa vojnových veteránov. Spomienka sa uskutoční v sobotu 10.11.2018 o 11:11 hod. pri pamätníku padlých hrdinov v 1 sv. vojne pred kostolom


 


 

Pozvánka na Hodovú zábavu

Hodová zábava.jpeg


 

Október - mesiac úcty k starším

20181024_153955.jpg

     V mesiaci október prichádza čas prejaviť úctu tým skôr narodeným, čas keď je treba vysloviť milé slovo, vysloviť poďakovanie a prianie.


 

Pozvánka na 175. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny

175. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny v Hlbokom.jpg

     V mene obce aj cirkevného zboru sa chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do prípravy osláv a v neposlednom rade všetkým gazdinkám, ktoré napiekli chutné koláčiky a pagáče.      starosta

plagát.jpg


 

Pozvánka na KROJOVÚ ZÁBAVU

received_1242030765938113.jpeg


 

Mikroregión Branč - úspešný projekt

Kompostéry JRK-page-001.jpg

Mikroregión Branč - združenie obcí bol pod mojím vedením úspešný v rámci projektu "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v MR Branč" z Ministerstva životného prostredia, kde získal dotáciu vo výške 196.650 € na nákup kompostérov. Prostredníctvom verejného obstarávania bola vysúťažená suma 180.000 € za 1975 ks kompostérov o objeme 903 litrov  firmou JRK Slovensko s.r.o.. Z 15 členov mikroregiónu sa do projektu zapojilo 9 členov. Kompostéry budú rozdelené obciam: Častkov 150 ks, Hlboké 290 ks, Chvojnica 85 ks, Koválov 240 ks, Podbranč 260  ks, Rovensko 110 ks, Smrdáky 130 ks, Sobotište 400 ks a Šajdíkove Humence 310 ks. Zabezpečením kompostérov pre domácnosti si obce splnia zákonnú povinnosť pre likvidáciu biologického odpadu. Predpokladaná dodávka kompostérov je v druhej polovici novembra 2018.         predseda MR Branč - Ing. Miloš Čobrda.


 

Kontajner na nebezpečný odpad

i_4685077.jpgOznamujeme občanom, že od štvrtka 4.10.2018 do nedele 7.10. 2018 bude za evanjelickým kostolom pristavený kontajner na nebezpečné odpady, do ktorého môžete odovzdať: televízory, chladničky, rádia, videá a iné spotrebiče, olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúšťadlá, hydroxidy.

Upozornenie: do kontajnera NEPATRÍ objemný a komunálny odpad a pneumatiky!


 

Zmeny cestovných poriadkov verejnej autobusovej dopravy na obdobie 2018/2019

erb TTSK.jpg

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 17. 09. 2018 do 30. 09. 2018 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca po zverejnení železničných cestovných poriadkov, zohľadní časové posuny vlakov a podľa možností zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov (http://www.sadtrnava.sk).

Vaše požiadavky zasielajte do 30.9. 2018 e-mailom alebo písomne dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť obce (Arriva Trnava)  a na vedomie TTSK, odboru dopravnej politiky.

Kontakty:

ARRIVA Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava
e-mail: juraj.kuzma@arriva.sk

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01 Trnava
e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk , doprava@trnava-vuc.sk.

List adresovaný mestám a obciam z TTSK nájdete tu.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že ďalšie zmeny cestovných poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2019.


 

Začiatok školského roku 2018/2019 v ZŠ Hlboké

20180903_081802 (2).jpg

Dnes 3.9.2018 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2018/2019 v našej Základnej škole v Hlbokom. Školu bude navštevovať 17 detí pod vedením pani riaditeľky Mgr. Danky Textorovej a pani učiteľky Mgr. Janky Červenej. Želám žiakom veľa úspechov  v štúdiu.                            starosta


 

74. výročie SNP

20180828_165113.jpg

plagátu SNP 2018 meil.jpg

Pozývam všetkých občanov na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 74. výročia SNP. Položením vencov vzdáme vďaku a česť padlým hrdinom v Hlbokom a zúčastníme sa osláv pri pamätníku SNP v Prietrži u Rehúšov. Stretneme sa v utorok 28.8. 2018 o 16:30 hod. pri pomníku na cintoríne v Hlbokom.  O 17:15 hod. odchádza autobus do Prietrže k Rehušom, kde sa zúčastníme pripraveného programu, ktorý začína o 18:00 hod. Autobus je pre všetkých účastníkov zdarma.           starosta


 

40. výročie založenia organizácie chovateľov v Hlbokom

20180826_143010 (2).jpg

     Blahoželám všetkým víťazom tohtoročnej jubilejnej 20. výstavy, ktorá sa uskutočnila v rámci osláv 40. výročia založenia organizácie chovateľov v Hlbokom. Ďakujem predsedovi, členom výboru, všetkým členom organizácie, dobrovoľníkom i vystavovateľom, vďaka ktorým bola tohtoročná výstava najúspešnejšia v celej histórii organizácie. V tomto roku sa nám spoločnými silami podarila uskutočniť rekonštrukcia strechy a statické zabezpečenie budovy chovateľov, vybudovať bezbariérový vstup na spodnú výstavnú plochu a postaviť nové WC. Želám všetkým veľa úspechov a elánu do ďalšej práce.               starosta

Chovateľská výstava 2018.jpg


 

Pozvánka na POĽOVNÍCKU ZÁBAVU

Poľovnícka zábava 2018-page-001.jpg

 


 

ZMENA ZBERU PLASTOV a tetrapakov

Odkedy: od  1.8.2018

Čoho sa týka zmena:  systému  zberu plastov a tetrapakov

V čom spočíva zmena:   Každá domácnosť,  ktorá sa zapája  do triedeného zberu  obdrží na zber plastov a tetrapakov  sadu jednorazových žltých vriec, do ktorých vložíte plasty-tetrapaky. Naplnené žlté vrecia vyložíte pred Váš dom v deň zberu do 7.00 hod. odkiaľ bude odobraté  spolu s obsahom / jedno rázové  vrecia na plasty  nie sú vratné/ a pre ďalší zber použijete ďalšie žlté vrece –vrecia  zo sady.

Sada žltých vriec obsahuje 10 ks, ktoré využijete v 2.polroku 2018. Sadu žltých vriec v počte  20 ks pre rok 2019 obdržíte  na konci roka 2018.

Kde si vrecia vyzdvihnete: na obecnom úrade (termín Vám bude oznámený po dodaní vriec)

Čo s vrecami, ktoré sa používali  doteraz:  tieto môžete naďalej po naplnení vykladať  ale pri zbere budú odobraté  a vrátené už  nebudú. .

Ak mám vriec málo: po minutí jedno razových vriec ( na polroka  2018 10 ks  na rok 2019  20 ks)  je  možné  vykladať  plasty i v iných jedno rázových  vreciach, ktoré si zabezpečíte na vlastné náklady.  

Systém zberu papiera, skla a kovových obalov priamo spred vášho rodinného domu v deň zberu triedených zložiek odpadov ostáva bez zmeny ( ak sú vo vašej obci zavedené)

Plasty a tetrapaky     

Patrí: PET fľaše od  nápojov, sirupov, jedlých olejov, obaly z kozmetických a čistiacich prípravkov, rôzne plastové nádobky, plastové tašky, igelity, fólie číra aj farebná, obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav a džúsov, vína, kelímky,

Nepatrí: znečistené obaly, objemné veci z plastov /nárazníky, rolety, stoličky, stoly, hračky, okenné rámy/, gumolit,

Papier

Patrí: papier, najmä neznečistené papierové obaly, list, obálka, leták, zošit, výkres, noviny a časopisy, knihy, katalóg, plagát, baliaci papier, papierový obal, vrecko, krabička, kartón, lepenka, počítačový papier, kartón

Nepatrí: mokrý, mastný alebo znečistený papier, papier podlepený fóliou z umelej hmoty, s obsahom dreva a kovu, voskový a dechtový papier, preložky od vajec, dutinky (rolky)

Sklo 

Patrí : obaly zo skla, fľaše, poháre, sklenené nádoby,

Nepatrí: keramika, taniere, hrnčeky, drôtené sklo, fóliované a tónované sklá, autosklá, zrkadlá

 Kovové obaly

 Patrí:  prázdne ,neznečistené kovové obaly, plechovky, alobal, kovové veká, viečka, obaly od sprejov, konzerva, kovové vrchnáčiky  

 Nepatrí: Kovy hrubo znečistené  farbami a rôznymi chemickými látkami, viacvrstvové obaly, atď.


 

Úspešný projekt na vybudovanie ÚK v budove obecného úradu

20180522_105932.jpg

Obec Hlboké získala dotáciu vo výške 35.000 € z Environmentálneho fondu, Ministerstva ŽP SR na projekt "Rekonštrukcia zdroja tepla v Obecnom úrade Hlboké". Budova obecného úradu bola doteraz vykurovaná prostredníctvom plynových gamatiek, ktoré sú neefektívne a zastarané. V rámci projektu bude vybudované nové ústredné kúrenie s plynovým kondenzačným kotlom, ohrevom pitnej vody a rozvodom tepla prostredníctvom radiátorov. Vybudovaním ÚK obec v budúcnosti ušetrí nemalé finančné prostriedky na spotrebe plynu.   starosta


 

Vyhlásenie organu za NKP

organ.jpg

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom požiadal dňa 9.11.2017 o zaregistrovanie organu do zoznamu NKP. Na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR bol organ v evanjelickom kostole dňa 23.5.2018 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Organ objednal už v roku 1853 Dr. Jozef Miloslav Hurban, vtedajší evanjelický farár u významného organárskeho majstra Martina Šaška z Brezovej pod Bradlom.  Novoklasicistický organ datujeme na základe zmlúv do roku 1857. Zápisom do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu sa môže cirkevný zbor uchádzať o finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu z programu Obnovme si svoj dom na Ministerstve kultúry SR. Verím, že sa budúci rok podarí organ zrekonštruovať.           starosta


 

Úspešný projekt na rekonštrukciu interiéru kostola

20180522_110407.jpg

Evanjelický cirkevný zbor v spolupráci s obcou Hlboké boli úspešní v rámci projektu "Rekonštrukcia interiéru NKP 608/1 Evanjelického kostola v Hlbokom k 130. výročiu úmrtia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana" v programe Obnovme si svoj dom pod Ministerstvom kultúry SR. Projekt získal finančnú podporu vo výške 15.000 € a obec schválila dotáciu 600 €. V rámci projektu bude realizovaný reštaurátorský výskum všetkých drevených prvkov, architektonicko-historický výskum omietok, aktualizácia sanačného projektu a sanácia objektu. Všetky schválené aj neschválené projekty si môžete pozrieť tu.


 

Deň detí 2018

Snímka1.JPG


 

Deň matiek

den matiek 2018.jpg


 

Kontajner na nebezpečný odpad

i_4685077.jpgOznamujeme občanom, že od pondelka 7.5.2018 do stredy  9.5. 2018 bude za evanjelickým kostolom pristavený kontajner na nebezpečné odpady, do ktorého môžete odovzdať: televízory, chladničky, rádia, videá a iné spotrebiče, olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúšťadlá, hydroxidy.

Upozornenie: do kontajnera NEPATRÍ objemný a komunálny                                                            odpad a pneumatiky!


 

Úspešné projekty z TTSK

erb TTSK.jpgObec Hlboké aj Divadelný spolok J.M. Hurbana sa zapojili do vypísaných výziev Trnavského samosprávneho kraja v oblasti kultúry a športu. Obec získala dotáciu vo výške 860 € na Oslavy 175. výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny v Hlbokom a dotáciu vo výške 500 € na projekt "Podpora rozvoja stolného tenisu v Hlbokom" na zakúpenie dvoch stolnotenisových stolov. Divedelný spolok J.M. Hurbana získal dotáciu na projekt "Modernizácia javiskového vybavenia" vo výške 860 €. Ďakujem vedeniu TTSK za poskytnuté dotácie, ktoré budú zmysluplne použité pre rozvoj kultúry a športu v našej obci.    starosta


 

ZBER PAPIERA

zber papiera.jpgMilí rodičia a priatelia školy, od 2.5. do 4.5. budú pred KD Hlboké pripravené kontajnery na zber papiera. Papier môžete priniesť kedykoľvek v priebehu dňa, nič sa neváži. Ak máte doma staré noviny, časopisy, letáky a kartóny prineste ich, podporíte tým našu školu a zároveň ukážete, že si vážite prírodu a staráte sa o ňu (jedna tona zberového papiera zachráni až 17 stromov).
Upozornenie! Noviny, časopisy, letáky patria do kontajnera a kartón do klietky. Ďakujeme. ZŠ Hlboké


 

Poďakovanie

20180430_183631.jpg

Máj bol už odpradávna symbolom víťazstva síl jari nad zimou a symbolom odvekého zápasu života so smrťou. Naši predkovia stavali máje pred domy dievčat súcich na vydaj a my dnes staviame máje uprostred dedín, ako symbol lásky a zdravia všetkých dievčat a žien ako nositeliek života. Prajem si, aby bol náš máj podnetom pre lepšie vzájomné vzťahy v obci. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách a stavaní mája. Moje poďakovanie patrí deťom a pani učiteľkám z MŠ a ZŠ, účastníkom krojovaného sprievodu, členom DHZ Hlboké, PD Senica, zamestnancom obce a všetkým, ktorí prišli a svojou účasťou podporili zachovanie tejto milej a zmysluplnej tradície. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.    starosta


 

III. ročník futbalového Turnaja o pohár starostu obce Hlboké 2018

20180501_143656 (3).jpg

Gratulujem víťaznému tímu FK Cerová U9 a nášmu tímu TJ Hlboké U9 za pekné 2. miesto v turnaji o pohár starostu obce Hlboké. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým účastníkom turnaja za účasť a bezproblémový priebeh, nášmu futbalovému klubu TJ Družstevník Hlboké ďakujem za spoluorganizáciu. Verím, že bude turnaj pokračovať v roku 2019 ďalším ročníkom. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.     starosta

DSCN5542.JPG

v utorok 1. mája 2018 sa uskutoční v poradí už tretí ročník Turnaja o pohár starostu obce Hlboké za účasti štyroch mužstiev: MFK Skalica U9, OFK Vrbovce U9, FK Cerová U9 a domáceho TJ Hlboké U9. Turnaj sa začne o  10:00 hodine jednotlivými zápasmi. Hrá sa systémom každý s každým, v prípade rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas, následne lepšie skóre. Turnaj sa odohrá za každého počasia na prírodnej tráve. Pre návštevníkov je k dispozícií na ihrisku otvorený bufet. Pre hráčov je podľa umiestnenia pripravené ocenenie v podobe medailí, najväčším lákadlom je súťaž o najlepšieho hráča, brankára a strelca turnaja. Taktiež je pripravené i občerstvenie. Na záver posledných zápasov bude mať každé mužstvo možnosť vyskúšať si kopanie pokutových kopov. Hlavným rozhodcom zápasov bude pán Daniš zo Senice. Pozývame všetkých priaznivcov dobrého futbalu a hlavne domácich fanúšikov, aby podporili našich hráčov.


 

Zápis do MŠ Hlboké

scan0001.jpg

scan.jpg


 

Oprava budovy chovateľov

20180501_154330.jpg

20180419_090013 (2).jpg

   Obec Hlboké v spolupráci so Slovenským zväzom chovateľom - základná organizácia Hlboké realizujú opravu budovy, ktorú organizácia využíva na svoju činnosť. V priebehu mesiaca apríl zamestnanci obce v spolupráci s predsedom Jaroslavom Krištofom spevnili základy v severozápadnom rohu budovy pomocou železobetónu. V sobotu 28.4.2018 sa začnú práce na výmene strešnej krytiny budovy. Obec zabezpečila a zafinancovala nákup potrebného materiálu a organizácia zabezpečí práce. Verím, že sa pri príležitosti 40. výročia založenia organizácie podarí opraviť nehnuteľnosť tak, aby im slúžila ďalších 40 rokov.       starosta


 

Stavanie mája

stavanie mája 2018.jpg


 

Zápis do 1. ročníka  

plagat-k-zapisu.jpg


 

Článok o Hlbokom v časopise Život

Článok o Hlbokom.jpg


 

Čistenie nášho chotára

20180414_092805.jpg

Touto cestou sa chcem poďakovať členom Poľovníckeho združenia Senica-Bažantnica, ktorí v sobotu 14.4.2018 zorganizovali brigádu na vyčistenie časti nášho chotára. Vyzbierali dve plné traktorové vlečky odpadu, ktoré budú v spolupráci s Technickými službami Senica vyvezené na skládku odpadu.   starosta


 

Lipová rodová alej

DSCN5288 (2).JPG

Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí si kúpili a zasadili rodové lipky a tým sme spoločne vytvorili novú lipovú alej nad dedinou, ktorá bude oázou pokoja, relaxu a cieľom vychádzok. Dúfam, že sa všetky lipky ujmú a budú dlhé roky robiť radosť rodinám, ktoré si ich zasadili, ale i ostatným návštevníkom. Ďakujem občianskemu združeniu Prakoreň za inšpiráciu a spoluprácu, PD Senica za zapožičanie cisterny na vodu, pánovi Jánovi Otépkovi za poskytnutie elektrickej energie a v neposlednom rade i zamestnancom a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Výsadbou ďalších ovocných alejí budeme pokračovať na jeseň. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.        starosta

Výsadba líp sa uskutoční v sobotu 14. apríla 2018 o 14:00 hod. pri rádiostanici nad obcou.

Oznamujeme občanom, že všetkých 64 líp do rodovej aleje je predaných. Tešíme sa na spoločnú výsadbu. O presnom termíne vás budeme včas informovať.      starosta

lipy plagat.jpg


 

Pozvánka na 50. ročník Hurbanovho pamätníka

Pozvánka HP 2018 okres Skalica 1.jpgPozvánka HP 2018, okres Skalica 2.jpg


 

Pripomienka 73. výročia oslobodenia obce

DSCN5172.JPG

20171105_100903 (3).jpg

Pozývam všetkých občanov, aby sme si spoločne  pripomenuli a uctili položením vencov a zapálením sviečok 73. výročie oslobodenia našej obce. Obec Hlboké bola oslobodená dňa 6. apríla 1945 Červenou armádou. Stretneme sa v piatok  6. apríla 2018 o 18:00 hodine pred obecným úradom.    starosta


 

Služby Božie počas veľkonočných sviatkov

20180322_114737.jpg

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom pozýva vás, bratia a sestry na Služby Božie:

Zelený štvrtok 29.3. 2018 o 18:00 hod. s Večerou Pánovou v kostole

Veľký piatok 30.3. 2018 o 9:00 hod. v kostole s pašiami

Veľkonočná nedeľa 1.4. 2018 o 9:00 hod. v kostole

Veľkonočný pondelok 2.4.2018 o 9:00 hod. na fare

Všetkým prajeme požehnané Veľkonočné sviatky, mnoho radosti zo vzkrieseného Pána, nech vás naplní svojim pokojom, ktorý premáha svet. Amen


 

Beh okolo Hlbokého 2018

20180331_115833 (2).jpg

Dnes 31.3.2018 sa uskutočnil 28. ročník Behu okolo Hlbokého, ktorý sa koná na počesť oslobodenia našej obce. Tento rok sa behu zúčastnilo rekordných 364 športovcov v 27 kategóriách. V žiackych kategóriách bolo 177 bežcov, z toho 9 Hlbočanov. Gratulujem všetkým víťazom a najmä reprezentantom našej obce Lejke Kovárovej, ktorá sa umiestnila na 3. mieste v kategórii predškoláci a Andrejke Závodnej, ktorá sa umiestnila na 3. mieste v kategórii benjamínkovia. Hlavného behu sa zúčastnilo 187 bežcov z toho jeden Hlbočan Jozef Jediný. Ďakujem všetkým spoluorganizátorom za pomoc a bezproblémový priebeh bežeckých pretekov. Výsledky behu nájdete tu.    starosta


 

Zber konárov a haluzí

20170326_101837.jpg

Oznamujeme občanom, že od 8. marca 2018 môžu vyvážať konáre a haluze na spevnenú plochu za kultúrnym domom, v smere od bytoviek. Zber sa končí v nedeľu 8. apríla 2018.


 

Deň učiteľov 28.3.2018

20180328_162013.jpg

v marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky J. A. Komenského. Vraciame sa po stáročia k jeho myšlienkam ako k nevysychajúcemu prameňu, pri ktorom si uhasíme smäd po ľudskosti, láske a obetavosti. Som veľmi  rád, že medzi nás chodia aj zamestnanci, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku. Všetci tvoria rodinu pedagógov  našej školy i škôlky a rád sa skloním spolu s aktívnymi učiteľmi pred ich prácou, pred desaťročiami, ktoré venovali rodičom našich  dnešných detí. Chcem zagratulovať pánovi učiteľovi a bývalému dlhoročnému riaditeľovi našej ZŠ, Mgr. Jozefovi Balážikovi, ktorý sa dožil krásneho životného jubilea 80. rokov. Želám mu veľa šťastia, zdravia, lásky a Božieho požehnania, nech sa takto spoločne ešte dlhé roky stretávame. Ďakujem všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy, že sa zodpovedne a s láskou starajú o všetky deti a kvalitne ich vzdelávajú.                


 

201. výročie narodenia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana

Hurban.jpg

V pondelok 19. marca 2018 si pripomíname 201. výročie narodenia najvýznamnejšej osobnosti našej obce Dr. Jozefa Miloslava Hurbana. Bol prvým predsedom SNR, evanjelickým farárom, vedúcou osobnosťou slovenského povstania 1848 - 49, politikom, básnikom, spisovateľom, novinárom, kodifikátorom spisovnej slovenčiny a organizátorom kultúrneho života slovenského národného hnutia. Narodil sa 19.3. 1817 v rodine evanjelického farára Pavla Hurbana a jeho manželky Anny v Beckove.


 

Úspešný projekt na rekonštrukciu strechy tribúny TJ

20180117_102224.jpg

20180129_135427.jpg

S radosťou Vám oznamujem, že naša obec bola úspešná v žiadosti o dotáciu v programe "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry - 2. etapa" v rámci výzvy Slovenského futbalového zväzu 2018, kde sme získali finančný príspevok vo výške 11.000 € na Rekonštrukciu požiarom poškodenej strechy tribúny TJ. Za spoluprácu pri podávaní žiadosti, by som sa chcel poďakovať hlavne vedeniu FK TJ Družstevník Hlboké i Mgr. Petrovi Koprlovi. Práce na streche sa začnú po podpise zmluvy so SFZ a výbere dodávateľa, v zmysle časového harmonogramu projektu, pravdepodobne začiatkom mája 2018. Zoznam úspešných uchádzačov nájdete tu.   starosta


 

Výstava Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo

20180228_083906.jpg

V nedeľu 25. februára 2018 o 12:00 hod. bola slávnostne pri príležitosti Pietnej spomienky 130. výročia úmrtia Dr. J.M. Hurbana otvorená výstava na tému "Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo". Výstava bude otvorená do 30. júna 2018 a nachádza sa v priestoroch Pamätnej fary s.č. 115. V prípade záujmu sa môžete nahlásiť na Obecnom úrade Hlboké, 906 31 Hlboké 114, na tel.č. 034/6548718, mob. 0903/792 433, alebo priamo u pani Vilmy Tomášovej na mob. 0944/211779, ktorá robí zároveň sprievodkyňu aj v Pamätnej izbe Dr. J.M. Hurbana, v úradných hodinách. Výstava je pre verejnosť prístupná bezplatne. Prehliadka Pamätnej izby je spoplatnená sumou 0,50 € na osobu. Prikladám tlačovú správu o výstave.               starosta


 

Pietna spomienka pri príležitosti 130. výročia úmrtia Dr. J.M. Hurbana

DSC_0053 (2).JPG

Ďakujem všetkým účastníkom, ktorí si aj napriek mrazivému počasiu prišli uctiť pamiatku Dr. Jozefa Miloslava Hurbana. Ďakujem TTSK, Divadelnému ústavu Bratislava, Záhorskému osvetovému stredisku Senica a ECAV za spoluorganizáciu i zamestnancom obce za prípravu pietnej spomienky. Ďakujem všetkým ženám, ktoré napiekli a pomáhali i našim harmonikárom za hudobné spestrenie. Pre všetkých, ktorí sa nemohli zúčastniť na spomienke zverejňujem svoj príhovor. Fotografie z pietnej spomienky nájdete vo fotogalérii.       starosta

plagát22.jpg


 

Pozvánka na detský karneval 

20180211_160317.jpg

Ďakujem pani učiteľkám aj rodičom detí zo ZŠ v Hlbokom za zorganizovanie mimoriadne vydareného detského karnevalu, na ktorom sa mohli všetky zúčastnené deti do sýtosti zabaviť a vyhrať z vyše 140 cien v tombole.                                 starosta

scan.jpg


 

Zápis detí narodených v roku 2017

DSCN4870 (2).JPG

V sobotu 27. januára 2018 sa na Obecnom úrade v Hlbokom uskutočnilo privítanie nových občiankov do života. Do Pamätnej knihy obce boli zapísané dve deti a to Liliana Rapáková a Matej Ligás. Rodičom gratulujem ku krásnym deťom a želám im, aby sa ich výchova stretávala vždy s úspechom, aby boli ich deti zdravé, šťastné, veselé a plné života. Verím, že Hlboké bude pre všetkých dobrým a milovaným domovom.                    starosta


 

Pozvánka na RETRO

RETRO 2018 plagát.jpg


 

40. výročie založenia organizácie chovateľov v Hlbokom

DSCN4863 (2).JPG

Gratulujem Slovenskému zväzu chovateľov zákl. org. Hlboké k 40. výročiu založenia organizácie a zároveň jej predsedovi Jaroslavovi Krištofovi ku krásnemu životnému jubileu 70 rokov. Ďakujem organizácii za reprezentovanie našej obce na výstavách na Slovensku aj v zahraničí a za dlhoročné organizovanie každoročnej výstavy zvierat v Hlbokom, ktorá sa bude tento rok taktiež niesť v znamení okrúhlin, jubilejného 20. ročníka. Do ďalšej práce im želám veľa optimizmu, chovateľských a osobných úspechov.                           starosta


 

Úspešný projekt na rekonštrukciu cesty na Záhumní

20160408_092739.jpg

Obci Hlboké bola schválená dotácia na rekonštrukciu cesty na Záhumní v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 vo výške 89.432,39 € rozhodnutím Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Verejné obstarávanie na realizáciu rekonštrukcie cesty vyhrala firma CESTY NITRA, a.s. Práce by sa mohli začať na jar, hneď ako to dovolí počasie.                         starosta

Názov projektu: Rekonštrukcia miestne komunikácie v obci Hlboké 

Hlavný cieľ projektu:   

  • zlepšenie a rozvoj slabej lokálnej infraštruktúry v obci a tým zlepšenie kvality života na vidieku,
  • zlepšenie dopravnej obslužnosti centrálnej časti obce,
  • zlepšenie bezpečnosti premávky v obci,
  • zlepšenie vzhľadu obce a jej atraktivity pre obyvateľov aj návštevníkov,
  • podpora marginalizovaných skupín v obci,
  • podpora hospodárskeho (vrátane vidieckeho cestovného ruchu) a sociálneho rozvoja obce a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci,

Projekt je v súlade s PRV SR 2014 – 2020, najmä FO 6B: navrhované investície budú mať vplyv na miestny ekonomický rozvoj v podobe vytvorenia podmienok pre podnikateľov a zároveň zlepšené podmienky pre život obyvateľov budú mať vplyv na zabránenie odlivu obyvateľov  z vidieka.

Ministerstvo pôdohospodárstva.jpgPRV 2014 - 2020.png


 

Podaný projekt na rekonštrukciu interiéru kostola

getpicture (1).jpg

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom v spolupráci s obcou podali projekt „Rekonštrukcia interiéru NKP 608/1 Evanjelického kostola k 130. výročia úmrtia Dr. J.M. Hurbana“. Jedná sa o nasledovné práce: Odborná sondáž vnútorných omietok a vyhodnotenie nálezových situácií, následné odstránenie zasolených omietok pod odborným dohľadom. Vyhĺbenie odvetracieho kanála popri múre v zmysle sanačného projektu od Ing. Ivana Cebecauera. Uzatvorenie kanála s napojením na odvetrávaciu rúru vedúcu do podkrovných priestorov kostola s využitím komínového efektu odsávania vlhkosti. Omietnutie stien sanačnou omietkou a vymaľovanie. Demontáž drevených lavíc, odstránenie zhnitej podlahy, výkop a zaizolovanie a vybetónovanie priestoru pod lavicami a montáž lavíc do pôvodného stavu. Celkový rozpočet projektu je 24.292 € s 5% spoluúčasťou 1.300 €. Žiadosť bola podaná na podateľni Ministerstva kultúry SR. Cirkevný zbor ešte podal aj žiadosť na zaregistrovanie historického organu za NKP, nakoľko cena opravy tohto organu by sa pohybovala nad 13.000 €, na čo nemá CZ finančné prostriedky. Pokiaľ bude organ zaradený môže sa CZ v budúcom roku uchádzať o dotáciu na MK SR.


 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2018

Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť (nákup, darovanie, dedičstvo), prípadne im zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti, že sú povinní podať v termíne do 31. 1. 2018 daňové priznanie. Zmenu daňového priznania treba nahlásiť aj v prípade dane za psa. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na Obecnom úrade v Hlbokom, kde sú k dispozícii tlačivá.


 

Nové číslo Hlbockých pohľadov

getpicture.jpgOznamujeme občanom, že je na predaj ďalšie číslo obecných novín Hlbocké pohľady. Noviny si môžete zakúpiť od 20.12. 2017 na Obecnom úrade v Hlbokom. Cena výtlačku je 0,50 €. Môžete si prečítať aktuálne informácie zo života obce, základnej a materskej školy, správy starostu o činnosti, duchovné okienko a spoločenskú kroniku.


 

Pozvánka na COUNTRY BÁL 2018

Country bál 2018.jpg


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8506094

Úvodná stránka