Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Uzavreté zmluvy

Uzavreté zmluvy obce

 

 

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana Názov zmluvy Cena s DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia
 239003000 WEBY GROUP, s.r.o. Vytvorenie internetového portálu    19.7.2010  neurčené
 R_91/2010 SWIT spol.  s.r.o. Ročná údržba programu Evidencia obyvateľstva  33.19€  31.10.2010  30.10.2011
 1005 Technické služby Senica, a.s.  Zber separovaných odpadov  402€/rok  29.12.2010  neurčené
140283748 140283742 ZSE Energia a.s. Dodávka elektrickej energie   1.1.2011 2.1.2012
 35/2011 Občianske združenie HAM Hlboké Prenájom priestorov kultúrneho domu  20€  29.1.2011  30.1.2011
47/2011 GRAVICOM sieť MYJAVANET Prenájom priestoru pre anténu na kultúr. dome  30€/mes  2.2.2011  neurčené
74/2011 Materská škola Hlboké Prenájom priestorov kultúrneho domu   12.2.2011 12.2.2011
67/2011 Dobrovoľný hasičský zbor Prenájom priestorov kultúrneho domu  20€ 19.2.2011 20.2.2011
130/2011 Divadelný spolok J.M.Hurbana Prenájom priestorov kultúrneho domu   12.3.2011 13.3.2011
158/2011 Marek Valla Prenájom bytových priestorov v zmluve 29.3.2011 neurčené
154/2011 František Palkovič stavebno-montážna činnosť Prenájom priestorov kultúrneho domu 350€/mes 1.4.2011 neurčené
131/2011 Občianske združenie KRUHY Prenájom priestorov kultúrneho domu 200€ 29.4.2011 30.4.2011
148/2011 Rastislav Horecký - RASEVA Prenájom priestorov priemyselnej budovy v zmluve 1.5.2011 neurčené
278/2011 BVS, a. s. o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v zmluve

6.5.2011

neurčené
221/2011 Lýdia Marková Zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby v zmluve 6.6.2011 neurčené
R 81/2011 SWIT spol. s.r.o. Ročná údržba programu Evidencia obyvateľstva 33,19€ 31.10.2011 31.10.2012
56/2011 Pavol Mjakiš Predaj pozemku 144€ 2.12.2011 neurčené
5/V-KO/2000 Technické služby Senica, a.s. Ceny za vývoz komunálneho odpadu v zmluve 1.1.2012 31.12.2012
209524 NOWACO Slovakia, s.r.o. Dohoda vzájomných obchodných podmienok   29.2.2012 neurčené
122/2012 Slovak Telekom, a.s. Kúpa mobilného telefónu   5.3.2012 neurčené
121213162 ZSE Distribúcia, a.s. Zmena ističov verejného osvetlenia   28.3.2012 neurčené
121213163 ZSE Distribúcia, a.s. Zmena ističov verejného osvetlenia   28.3.2012 neurčené
121213164 ZSE Distribúcia, a.s. Zmena ističov dom smútku   28.3.2012 neurčené
121213165 ZSE Distribúcia, a.s. Zmena ističov pamätná izba   28.3.2012 neurčené
207/2012 Exekútorský úrad - S.Majkutová Finančný dar na interaktívnu tabuľu 280€ 23.4.2012 neurčené
120426/0233 INSA, s.r.o. Odvoz a likvidácia použitých batérií bezplatne 26.4.2012 neurčené
9406091683 ZSE Energia, a.s. Dodávka elektrickej energie   30.5.2012 29.5.2013
9406091686 ZSE Energia, a.s. Dodávka elektrickej energie   30.5.2012 29.5.2013
121229989 ZSE Distribúcia, a.s. Zmena ističov dom kultúry   31.5.2012 neurčené
9406093397 ZSE Energia, a.s. Dodávka elektrickej energie   4.6.2012 3.6.2013
121241188 ZSE Distribúcia, a.s. Zmena ističov ihrisko   18.7.2012 neurčené
121241204 ZSE Distribúcia, a.s. Zmena ističov štadión   18.7.2012 neurčené
9406108782 ZSE Energia, a.s. Dodávka elektrickej energie   26.7.2012 25.7.2013
9406108784 ZSE Energia, a.s. Dodávka elektrickej energie   26.7.2012 25.7.2013
35 Sabrina Casanova Predaj parcely   20.8.2012 neurčené
39 CBA Slovakia s.r.o. Dohoda vzájomných obchodných podmienok   26.9.2012 neurčené
370/2012 Slovenská pošta, a.s. Prenájem nebytových priestorov  95.52 €/rok 1.10.2012 neurčené
385/2012 HEVRON VO - Vojtech Ondrovič Dodávka mäsa pre školskú jedáleň   1.10.2012 30.9.2013
385/2012 Syráreň Havran, a.s. Dodávka výrobkov v rámci programu Školské mlieko   1.10.2012 30.6.2012
5/V-KO/2000 Technické služby Senica, a.s. Ceny za vývoz komunálneho odpadu v zmluve 1.1.2013 31.12.2013
A/611/03/2008 TOPSET Solutions s.r.o. Aktualizácia programov v zmluve  4.1.2013 neurčené
42 Senické skalické pekárne, a.s. Dodávka pečiva pre školskú jedáleň   1.3.2013 neurčené
9905662643 Slovak Telekom, a.s. Dátové prepojenie   25.4.2013 neurčené
309140381 8911 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve   25.4.2013 neurčené
45 Prima banka Slovensko, a.s. Otvorenie bežného účtu   2.5.2013 neurčené
113/2013 Slovak Telekom, a.s. Výmena mobilného telefónu a mob.internet   10.6.2013 neurčené
2008-015 Ministerstvo vnútra SR Precenenie zapožičaných plynových masiek na €   17.6.2013 neurčené
MK-5781/ 2013/7.1 Ministerstvo kultúry SR Dotácia na Oslavy 170.výročia kodif. spis. slovenčiny 1000€ 27.6.2013 31.12.2013
5/2013 Záhorská galéria Jána Mudrocha Výpožička zbierkových predmetov v Pamätnej izbe J.M.Hurbana   1.7.2013 30.6.2014
356/2013 Kvetoslava Dadová Predaj pozemku 152€  8.10.2013 neurčené
2 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu   21.10.2013 neurčené
1005 Technické služby Senica, a.s. Zber separovaných odpadov 320 €/rok 12.11.2013 31.12.2014
5/V-KO/2000 Technické služby Senica, a.s. Ceny za vývoz komunálneho odpadu v zmluve 1.1.2014 31.12.2014
56/2014 EURO-STAVMAT s.r.o. Oprava strechy školy, výmena azbestovej krytiny 23025,40€ 21.2.2014 31.3.2014
A/611/03/2008 TOPSET Solutions s.r.o. Ceny pre ročnú aktualizáciu programov v zmluve 1.4.2014 neurčené
190/2014 Darina Kubová Prenájom prístavby v kultúrnom dome 300 €/mes 1.7.2014 neurčené
010-5-K/2014 Trnavský samosprávny kraj Dotácia na projekt: Október mesiac úcty k starším 200 € 13.6.2014 31.12.2014
43/OŠaTK/2014 Trnavský samosprávny kraj Dotácia na projekt: Podpora mládežníckych aktivít v roku 2014 200 € 16.6.2014 31.12.2014
220/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi do praxe   1.7.2014 31.12.2014
11244/ 26120130025 Metodicko-pedagogické centrum Účasť v projekte: Aktivizujúce metódy vo výchove   15.7.2014 neurčené
254/2014 Ochrana údajov, s.r.o. Vypracovanie Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov 150 € 21.7.2014 31.7.2014
6/BRKO/SE/2014 Technické služby Senica, a.s. O kompostovaní biologicky rozložiteľných odpadov 42 €/ton 28.7.2014 dohodou
70 Mesto Senica Financovanie Spoločného obecného úradu v Senici   30.7.2014 neurčené
14/13200/028-ZoS Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o spolupráci pri výstavbe elektoenergetických zariadení   21.8.2014 neurčené
307/2014 Peter Macko Predaj pozemku 1122 € 28.8.2014 neurčené
71 Mesto Senica Vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti v zmluve 29.9.2014 neurčené
441 9004252 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie interaktívnej tabule a projektora v škole 24,86 €/rok 17.10.2014 neurčené
220/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi do praxe   17.10.2014 31.12.2015
67 Regionálna rozvojová agentúra Senica Vypracovanie Žiadosti o dotáciu z Enviromntálneho fondu 350 € 28.10.2014 31.10.2014
11244/ 26120130025 Metodicko-pedagogické centrum Interaktívna tabuľa do ZŠ Hlboké   30.10.2014 neurčené
68 Královičová Viera Predaj pozemku 522 € 3.11.2014 neurčené
73 Regionálna rozvojová agentúra Senica Vypracovanie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu 280 € 18.11.2014 15.12.2014
743 Poľnohospodárske družstvo Senica Dodatok k nájomnej zmluve na pôdu v zmluve 1.12.2014 31.12.2014
34/2015 Slovak Telekom, a.s. Vydanie novej SIM karty   19.1.2015 neurčené
38/2015 Peter Kubík Prenájom kultúrneho domu na Country bál 100 € 23.1.2015 25.1.2015
97/2015 Dobrovoľný hasičský zbor Prenájom priestorov kultúrneho domu 30 € 16.2.2015 22.2.2015
96/2014 Občianske združenie HAM Hlboké Prenájom kultúrneho domu na RETRO 30 € 28.2.2015 1.3.2015
239003000 WEBY GROUP, s.r.o. Aktualizácia internetového portálu pre web-stránku   v zmluve 27.2.2015 neurčené
80 Dáša Šuranská Poskytovanie služieb bezpečnostného technika  30 €/mes. 9.3.2015 31.12.2016
EA PRV 2015-09 PremierConsulting, spol. s r.o. Vyhotovenie žiadosti o finančný príspevok na opravu ciest v obci   v zmluve 12.3.2015 neurčené
PZ00004006_005 Bratislavská vodárenská spoločnosť Dodávka pitnej vody do ZŠ v zmluve 6.3.2015 neurčené
83 Ľudmila Šajánková a Ján Šajánek Predaj pozemku 1174 € 8.4.2015 neurčené
208/2015 Jana Ondrejková Prenájom priestorov kultúrneho domu 70 € 17.4.2015 19.4.2015
215/2015 K.L.T. stav, s.r.o. Prenájom priestorov v kultúrnom dome 72 €/mes. 1.6.2015 neurčené
85 Bytservis - UM s.r.o. Rámcová kúpna zmluva - podmienky nákupu na faktúru   3.6.2015 neurčené
87 Trnavský samosprávny kraj Poskytnutie dotácie na obnovu pamätnej izby J.M.Hurbana   5.6.2015 30.10.2015
280/2015 Slovak Telekom, a.s. Nový mobilný telefón v zmluve 5.6.2015 neurčené
120426/0233 INSA, s.r.o. Dodatok k zmluve - Odvoz a likvidácia použitých batérií bezplatne 11.6.2015 neurčené
MK-4858/2015/7.1 Ministerstvo kultúry SR Dotácia na oslavy narodenia Ľ. Štúra 4000 € 12.6.2015 31.12.2015
01/2015 K.L.T. stav, s.r.o. Rekonštrukcia budovy OU Hlboké 20799,40€ 12.6.2015 30.8.2015
295/2015 Občianske združenie PRE KRAJŠIE HLBOKÉ Prenájom kultúrneho domu na hudobnú zábavu 30 € 19.6.2015 21.6.20155
P2V 2015-49 Premier Consulting, spol. s r.o.

Vyhotovenie žiadosti pre Poľnohospod- ársku platobnú agentúru

v zmluve 25.6.2015 neurčené
000041-746 Ministerstvo vnútra SR

Zapožičanie počítača a tlačiarne pre matričný úrad

bezplatne 7.7.2015 7.7.2020
ZLP-2015-0775 /OPIS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy

Pripojenie k Informačnému systému Dátového centraobcí a miest

bezplatne 7.7.2015 30.9.2015
96 Sociálna poisťovňa

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov z evid. SHR

bezplatne 8.7.2015 neurčené
VTSÚ-12-71/2015 Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie

Výpožička poľnohospodárskej pôdy

bezplatne 11.7.2015 11.7.2017
 2015-35 Premier Consulting, spol. s r.o. Dohoda k zmluve o externom projektovom manažmente  v zmluve  22.7.2015  neurčené
 35/TT/2015 Ministerstvo vnútra SR Dotácia zo ŠR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality  v zmluve  18.8.2015  18.8.2015
 393/2015 TOPSET Solutions s.r.o. Aktualizácia programov, syst. Podpore a licenčná zmluva  v zmluve  25.8.2015  31.12.2015
 394/2015 TOPSET Solutions s.r.o. Aktualizácia programov, syst. Podpore a licenčná zmluva  v zmluve  25.8.2015  31.12.2015
 409/2015 r. Čopjanová predaj pozemku  82 €  4.09.2015  neurčené
 391/2015 - 430 MPRV SR poskyt. projektu pozem. úprav na vybud. spoloč. zariadení a opatrení  v zmluve  13.07.2015  30.12.2016
9/2015/01  Súbor Kopa Myjava vystúpenie súboru Kopa Myjava  300€ brutto  27.9.2015  27.9.2015
9/2015/02   Juraj Sarvaš vystúpenie - umelecký prednes  200 € brutto  27.9.2015  27.9.2015
9/2015/03   Mgr. Art. Ivan Ožvát vystúpenie - umelecký spev 250 € brutto  27.9.2015  27.9.2015
421/2015   DATACentrum elektron.územ.samosprávy Dodatok č.1 v zmluve  1.10.2015  31.12.2015
435/2015   SPP Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu v zmluve  1.10.2015  30.9.2017
407/2015   Ing. Patrik Meliš Mandátna zmluva v zmluve  12.10.2015  neurčené
27/2015/08421M/R   Cesty Nitra Zmluva o dielo v zmluve 12.10.2015  neurčené
452/2015   p. Junková Oľga Zmluva o prenájme priestorov KD 40 € 16.10.2015  19.10.2015
454/2015   r.Jurdákových Kúpna zmluva 196 € 20.10.2015  20.10.2015
455/2015 r. Jurdákových Kúpna zmluva 334 € 20.10.2015 20.10.2015
15/07/054/73 UPSVAR dohoda o poskyt. fin. príspevku v zmluve 26.10.2015 -
15/07/010/54 UPSVAR dohoda o pomoci v hmot. núdzi v zmluve 29.10.2015 31.12.2016
486/2015 TJ Družstevník Zmluva o prenájme KD v zmluve 13.11.2015 15.11.2015
5V-KO/2000 Technické služby Senica, a.s. Dodatok č. 14 k zmluve 5V-KO/2000 v zmluve 24.11.2015 31.12.2016
15/07/054/73 ÚPSVaR Dodatok č. 1 k zmluve 15/07/054/73 v zmluve 25.11.2015 25.11.2015
č. 8/2015 Záhorské múzeum v Skalici Zmluva o výpožičke č. 8/2015 v zmluve 1.10.2015 31.12.2017
č. 8/2015 Záhorská galéria Jána Mudrocha Zmluva o výpožičke č. 8/2015 v zmluve 1.12.2015 1.12.2016
EA PRV 2015-09721 Premier Consulting EU s.r.o Zmluva o dielo v zmluve 7.12.2015 neurčené
EA PRV 2015 -09721p Premier Consulting EU s.r.o Zmluva o dielo v zmluve 7.12.2015 neurčené
EA PRV 2015 -09741 Premier Consulting EU s.r.o Zmluva o dielo v zmluve 7.12.2015 neurčené
EA PRV 2015-09741p Premier Consulting EU s.r.o Zmluva o dielo v zmluve 7.12.2015 neurčené
Ea PRV 2015-09753 Premier Consulting EU s.r.o Zmluva o dielo v zmluve 7.12.2015 neurčené
EA PRV 2015- 09753p Premier Consulting EU s.r.o Zmluva o dielo v zmluve 7.12.2015 neurčené
518/2015 Geosense SK s.r.o. Zmluva o dielo v zmluve 3.12.2015 neurčené
519/2015 Geosense SK s.r.o. Zmluva o poverení sprostredkovania osobných údajov v zmluve 3.12.2015 neurčené
529/2015 DCOM Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM v zmluve 10.12.2015 neurčené
537/2015 NELL KAPITAL s.r.o. Mandátna zmluva v zmluve 16.12.2015 neurčené
543/2015 Mesto Senica Zmluva o obecnom zriadení - stavebný úrad v zmluve 12.12.2015 12.12.2016
545/2015 p. Macek Vladimír Zmluva o prenájme priestorov KD 100 € + energie 31.12.2015 1.1.2016
544/2015 p. Milan Čobrda Kúpna zmluva 50 € 21.12.2015 21.12.2015
16/2016 p.Štefan Králiček Nájomná zmluva č.1 7,33 € 12.12.2016 31.1.2016
6/2016 DHZ Zmluva o prenájme KD 30 € 8.1.2016 10.1.2016
32/2016 p. Peter Kubík Zmluva o prenájme KD 100 € + energie 22.1.2016 24.1.2016
65/2016 UPSVAR Dohoda 16/07/52A/2 v zmluve 2.2.2016 2.2.2016
01/2016 p. Zuzana Kadlečíková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 19.1.2016 18.1.2026
02/2016 p. Danica Krištofová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 20.1.2016 19.1.2026
03/2016 p. Ľudmila Krištofová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 €   19.1.2026
04/2016 p. Ľudmila Krištofová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 20.1.2016 19.1.2026
05/2016 p. Anna Válková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 20.1.2016 19.1.2026
06/2016 p. Emil Filípek Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 20.1.2016 19.1.2026
07/2016 p. Emil Filípek Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 20.1.2016 19.1.2026
08/2016 p. Emil Filípek Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 20.1.2016 19.1.2026
09/2016 p. Emil Filípek Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 20.1.2016 19.1.2026
10/2016 p.Ján Čmela Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 20.1.2016 19.1.2026
11/2016 p. Danka Tomášová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 20.1.2016 19.1.2026
12/2016 p. Peter Jurča Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 20.1.2016 19.1.2026
13/2016 p. Ján Vojtek Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 21.1.2016 20.1.2026
14/2016 p. Emília Balážiková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 21.1.2016 20.1.2026
15/2016 p. Ľudmila Macejková Zmluva o nájme hrobového miesta 21 € 21.1.2016 20.1.2026
16/2016 p. Ľudmila Macejková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 21.1.2016 20.1.2026
17/2016 p. Mgr. Anna Mikulová Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50 € 21.1.2016 20.1.2026
18/2016 p. Pavel Šipkovský Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 21.1.2016 20.1.2026
19/2016 p. Ivan Žák Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 21.1.2016 20.1.2026
20/2016 p. Ivan Žák Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 21.1.2016 20.1.2026
21/2016 p. Ivan Žák Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 21.1.2016 20.1.2026
22/2016 p. Lýdia Junasová Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50 € 25.1.2016 24.1.2026
23/2016 p. Lýdia Junasová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 25.1.2016 24.1.2026
24/2016 p. Pavel Žák Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 26.1.2016 25.1.2026
25/2016 p. Pavel Žák Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 26.1.2016 25.1.2026
26/2016 p. Pavel Šulla Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 26.1.2016 25.1.2026
27/2016 p. Pavel Šulla Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 26.1.2016 25.1.2026
28/2016 p. Pavel Šulla Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 26.1.2016 25.1.2026
29/2016 p. Vlasta Bartoňová Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 26.1.2016 25.1.2026
30/2016 p. Ľudmila Rýzková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 26.1.2016 25.1.2026
31/2016 p. Ľudmila Rýzková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 26.1.2016 25.1.2026
32/2016 p. Pavol Krištof Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 27.1.2016 26.1.2026
33/2016 p. Pavel Krištof Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 27.1.2016 26.1.2026
34/2016 p. Pavel Krištof Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50 € 27.1.2016 26.1.2026
35/2016 p. Pavel Krištof Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 27.1.2016 26.1.2026
36/2016 p. Pavel Krištof Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 27.1.2016 26.1.2026
37/2016 p. Milan Rehuš Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 27.1.2016 26.1.2026
38/2016 p. Milan Rehuš Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 27.1.2016 26.1.2026

 


 

 

<

Číslo zmluvy

Zmluvná strana Názov zmluvy Cena s DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia
39/2016 p. Emília Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 27.1.2016 26.1.2026
40/2016 p. Emília Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 27.1.2016 26.1.2026
41/2016 p. Emília Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 27.1.2016 26.1.2026
42/2016 p. Emília Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 27.1.2016 26.1.2026
43/2016 p. Ľudmila Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 27.1.2016 26.1.2026
44/2016 p. Emília Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 27.1.2016 26.1.2026
45/2016 p. Pavol Holický Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 27.1.2016 26.1.2026
46/2016 p. MUDr. Jarmila Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 29.1.2016 28.1.2026
47/2016 p. Jaroslav Šipkovský Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 29.1.2016 28.1.2026
48/2016 p. Ľudmila Valjentová Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 29.1.2016 28.1.2026
49/2016 p. Ľudmila Pulmanová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 29.1.2016 28.1.2026
50/2016 p. Ján Hyža Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 29.1.2016 28.1.2026
51/2016 p. Anna Kovárová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 29.1.2016 29.1.2026
52/2016 p. Anna Kovárová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 29.1.2016 28.1.2026
53/2016 p. Zlata Krchová Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 29.1.2016 28.1.2026
54/2016 p. Zlata Krchová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 29.1.2016 28.1.2026
55/2016 p. Irma Včelková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 29.1.2016 28.1.2026
56/2016 p. miroslav Filípek Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 1.2.2016 31.1.2026
57/2016 p. Michal Ďuriš Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 1.2.2016 31.1.2026
58/2016 p. Vlasta Ďurišová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 1.2.2016 311.2026
59/2016 p. Viera Šipkovská Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 1.2.2016 31.1.2026
60/2016 p. Irena Otépková Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 1.2.2016 31.1.2026
61/2016 p. Irena Otépková Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 1.2.2016 31.1.2026
62/2016 p. Irena Otépková Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 1.2.2016 31.1.2026
63/2016 p. Irena Otépková Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 1.2.2016 31.1.2026
64/2016 p. Ľudmila Horníková Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 1.2.2016 31.1.2026
65/2016 p. Kvetoslava Čaganová Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 1.2.2016 31.1.2026
66/2016 p. Kvetoslava Čaganová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 1.2.2016 31.1.2026
67/2016 p. Kvetoslava Čaganová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 1.2.2016 31.1.2026
68/2016 p. Kvetoslava Čaganová Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 1.2.2016 31.1.2026
69/2016 p. Miloš Šajánek Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.2.2016 1.2.2026
70/2016 p. Miloš Šajánek Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.2.2016 1.2.2026
71/2016 p. Kristína Krištofová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.2.2016 1.2.2026
72/2016 p.Anna Bramborová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.2.2016 1.2.2026
73/2016 p. Anna Bramborová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.2.2016 1.2.2026
74/2016 p. Anna Bramborová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.2.2016 1.2.2026
75/2016 p. Viera Zišková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.2.2016 1.2.2026
76/2016 p. Viera Zišková Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 2.2.2016 1.2.2026
77/2016 p. Ľudmila Nováková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.2.2016 1.2.2026
78/2016 p. Ľudmila Nováková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.2.2016 1.2.2026
79/2016 p. Ľudmila Nováková Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 2.2.2016 1.2.2026
80/2016 p. Anna Holická Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.2.2016 1.2.2026
81/2016 p. Ján Holický Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.2.2016 1.2.2026
82/2016 p. Viera Sedláčková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 3.2.2016 2.2.2026
83/2016 p. Anna Pawlusiowá Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 3.2.2016 2.2.2026
84/2016 p. Ľudmila Ondrčková Zmluva o nájme hrobového miesta 21€ 3.2.2016 2.2.2026
85/2016 p. Darina Harasníková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 3.2.2016 2.2.2026
86/2016 p. Dušan Malárik Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 3.2.2016 2.2.2026
87/2016 p. Dušan Malírik Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 3.2.2016 2.2.2026
88/2016 p. Miloš Jurík Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 3.2.2016 2.2.2026
89/2016 p. Miloš Jurík Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 3.2.2016 2.2.2026
90/2016 p. JUDr. Štefan Makovník Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 3.2.2016 2.2.2026
91/2016 p. Karol Hypký Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 3.2.2016 2.2.2026
92/2016 p. Vlasta Kovárová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 4.2.2016 3.2.2026
93/2016 p. Vlasta Kovárová Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 4.2.2016 3.2.2026
94/2016 p. Vlasta Kovárová Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 4.2.2016 3.2.2026
95/2016 p. Vlasta Kovárová Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 4.2.2016 3.2.2026
96/2016 p. Vlasta Kovárová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 4.2.2016 3.2.2026
97/2016 p. Oľga Sedláčková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 5.2.2016 4.2.2026
98/2016 p. Martin Kollár Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 5.2.2016 4.2.2026
99/2016 p. Martin Kollár Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 5.2.2016 4.2.2026
100/2016 p. Jaroslav Kučera Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 5.2.2016 4.2.2026
101/2016 p. Emília Kaňová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 8.2.2016 7.2.2026
102/2016 p. Emília Kaňová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 8.2.2016 7.2.2026
103/2016 p. Emília Kaňová Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 8.2.2016 7.2.2026
104/2016 p. Viera Baďurová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 8.2.2016 7.2.2026
105/2016 p. Vlasta vaculová Zmluva o nájme hrobového miesta 21€ 8.2.2016 7.2.2026
106/2016 p. Anna Lašáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 8.2.2016 7.2.2026
107/2016 p. Drahotín Pálka Zmluva o nájme hrobového miesta 21€ 8.2.2016 7.2.2026
108/2016 p. Drahotín Pálka Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 8.2.2016 7.2.2026
109/2016 p. Drahotín Pálka Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 8.2.2016 7.2.2026
110/2016 p. Drahotín Pálka Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 8.2.2016 7.2.2026
111/2016 p. Štefan Žák Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50€ 8.2.2016 7.2.2026
112/2016 p. Anna Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 10.2.2016 9.2.2026
114/2016 p. Drahotín Pálka Zmluva o nájme hrobového miesta 21€ 8.2.2016 7.2.2026
117/2016 Dobrov. požiar. ochrana SR Zmluva č-76104 o poskyt. Dotácie 700€ 25.2.2016 neurčené
115/2016 p. Dana Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 10.2.2016 9.2.2026
116/2016 p. Ľubomír Pretóry Zmluva o nájme hrobového miesta 21€ 10.2.2016 9.2.2026
117/2016 p. Ľubomír Pretóry Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 10.2.2016 9.2.2026
118/2016 p. Soňa Šullová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 10.2.2016 9.2.2026
119/2016 p. Kristína Valová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 11.2.2016 10.2.2026
120/2016 p. Kristína Šullová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 11.2.2016 10.2.2026
121/2016 p. Ján Miča Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 11.2.2016 10.2.2026
122/2016 p.Anna Ligasová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 11.2.2016 10.2.2026
123/2016 p. Kristína Štvrtecká Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 11.2.2016 10.2.2026
124/2016 p. Kristína Štvrtecká Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 11.2.2016 10.2.2026
125/2016 p. Ján Miča Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 11.2.2016 10.2.2026
126/2016 p. Ján Miča Zmluva o nájme hrobového miesta 21€ 11.2.2016 10.2.2026
127/2016 p. Ján Miča Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50€ 11.2.2016 10.2.2026
128/2016 p. Marta Slaná Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 12.2.2016 11.2.2026
129/2016 p. Marta Slaná Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50€ 12.2.2016 11.2.2026
130/2016 p. Anna Maláriková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 12.2.2016 11.2.2026
131/2016 p. Peter Válka Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 15.2.2016 14.2.2026
132/2016 p. Ján Žák Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 15.2.2016 14.2.2026
133/2016 p. Anna Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 15.2.2016 14.2.2026
134/2016 p. Anna Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 15.2.2016 14.2.2026
135/2016 p. Anna Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 15.2.2016 14.2.2026
136/2016 p. Marta Mudrochová Zmluva o nájme hrobového miesta 14v 15.2.2016 14.2.2026
137/2016 p. Emília Válková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 15.2.2016 14.2.2026
138/2016 p. Emília Válková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 15.2.2016 14.2.2026
139/2016 p. Kristína Balúnová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 15.2.2016 14.2.2026
140/2016 p. Ján Žák Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 15.2.2016 14.2.2026
141/2016 p. Mária Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 15.2.2016 14.2.2026
142/2016 p. Marta Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 15.2.2016 14.2.2026
143/2016 p. Anna Joríková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 16.2.2016 15.2.2026
144/2016 p. Mária Šefčíková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 16.2.2016 15.2.2026
145/2016 p. Mária Šefčíková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 16.2.2016 15.2.2026
146/2016 p. Emília Pisklová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 16.2.2016 15.2.2026
147/2016 p. Emília Pisklová Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50€ 16.2.2016 15.2.2026
148/2016 p. Emília Pisklová Zmluva o nájme hrobového miesta 21€ 16.2.2016 15.2.2026
149/2016 p. Emília Pisklová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 16.2.2016 15.2.2026
150/2016 p. Emília Pisklová Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 16.2.2016 15.2.2026
151/2016 p. JUDr.Ján Mihál Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 16.2.2016 15.2.2026
152/2016 p. JUDr.Ján Mihál Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 16.2.2016 15.2.2026
153/2016 p. JUDr.Ján Mihál Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 16.2.2016 15.2.2026
154/2016 p. JUDr.Ján Mihál Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 16.2.2016 15.2.2026
155/2016 p. JUDr.Ján Mihál Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 16.2.2016 15.2.2026
156/2016 p. JUDr.Ján Mihál Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 16.2.2016 15.2.2026
157/2016 p. Emília Holejšovská Zmluva o nájme hrobového miesta 14e 16.2.2016 15.2.2026
158/2016 p.Emília Holejšovská Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 16.2.2016 15.2.2026
159/2016 p. Emília Holejšovská Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 16.2.2016 15.2.2026
160/2016 p. Drahotín Nečas Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 18.2.2016 17.2.2026
161/2016 p. Ľudmila Valjentová Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 19.2.2016 18.2.2026
162/2016 p. Ing. Ivan Zelenák Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 19.2.2016 18.2.2026
163/2016 p. Oľga Čobrdová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 22.2.2016 21.2.2026
164/2016 p. Oľga Juríková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 22.2.2016 21.2.2026
165/2016 p. Oľga Juríková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 22.2.2016 21.2.2026
166/2016 p. Mária Pisklová Zmluva o nájme hrobového miesta 21€ 23.2.2016 22.2.2026
167/2016 p. Mária Pisklová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 23.2.2016 22.2.2026
168/2016 p. Mária Pisklová Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50€ 23.2.2016 22.2.2026
169/2016 p. Mária Pisklová Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 23.2.2016 22.2.2026
170/2016 p. Mária Čobrdová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 23.2.2016 22.2.2026
171/2016 p. Mária Čobrdová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 23.2.2016 22.2.2026
172/2016 p. Mária Čobrdová Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50€ 23.2.2016 22.2.2026
173/2016 p. Mária Čobrdová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 23.2.2016 22.2.2026
174/2016 p. Milan Čobrda Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 23.2.2016 22.2.2026
175/2016 p. Milan Čobrda Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 23.2.2016 22.2.2026
176/2016 p. Anna Krajčová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 24.2.2016 23.2.2026
177/2016 p. Anna Krajčová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 24.2.2016 23.2.2026
178/2016 p. Vlasta Dvorská Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 24.2.2016 23.2.2026
179/2016 p. Jarmila Čobrdová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 24.2.2016 23.2.2026
180/2016 p. Jarmila Kovárová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 24.2.2016 23.2.2026
181/2016 p. Jarmila Kovárová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 24.2.2016 23.2.2026
182/2016 p. Ján Jelínek Zmluva o nájme hrobového miesta 21€ 24.2.2016 23.2.2026
183/2016 p. Anna Jelínková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 24.2.2016 23.2.2026
184/2016 p. Anna Jelínková Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 24.2.2016 23.2.2026
185/2016 p. Ján Jelínek Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 24.2.2016 23.2.2026
186/2016 p. Emil Morávek Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 24.2.2016 23.2.2026
187/2016 p. Emil Morávek Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 24.2.2016 23.2.2026
188/2016 p. Viera Bzdúšková Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 25.2.2016 24.2.2026
189/2016 p. Viera Bzdúšková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 25.2.2016 24.2.2026
190/2016 p. Drahotín Milla Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 25.2.2016 24.2.2026
191/2016 p. Ján Knotek Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 29.2.2016 28.2.2026
192/2016 p. Vlasta Knotková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 29.2.2016 28.2.2026
193/2016 p. Vlasta Knotková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 29.2.2016 28.2.2026
194/2016 p. Vlasta Knotková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 29.2.2016 28.2.2026
195/2016 p. Ján Knotek Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 29.2.2016 28.2.2026
197/2016 p. Anna Klimková Zmluva o nájme hrobového miesta 21€ 1.3.2016 28.2.2026
198/2016 p. Zdenka Šajánková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.3.2016 1.3.2026
199/2016 p. Zdenka Šajánková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.3.2016 1.3.2026
200/2016 p. Zdenka Šajánková Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50€ 2.3.2016 1.3.2026
123/2016 p.Veronika Pavlovičová Zmluva o nájme KD 20€ + energie 4.3.2016 6.3.2016
137/2016 Topset Solutions s.r.o. Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva 95€ 1.3.2016 31.12.2021
202/2016 p. Anna Šipkovská Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.3.2016 1.3.2026
203/2016 p.Ľudmila Sedláčková Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 2.3.2016 1.3.2026
204/2016 p. Ľudmila Sedláčková Zmluva o nájme hrobového miesta 21€ 2.3.2016 1.3.2026
205/2016 p. Ľudmila Sedláčková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.3..2016 1.3.2026
206/2016 p. Ľudmila Sedláčková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.3.2016 1.3.2026
207/2016 p. Ľudmila Sedláčková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.3.2016 1.3.2026
212/2016 p. Milan Kovár Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.3.2016 1.3.2026
213/2016 p. Milan Kovár Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.3.2016 1.3.2026
214/2016 p. Dana Kovárová Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 2.3.2016 1.3.2026
139/2016 UPSVAR Dodatok č.1 v zmluve 29.2.2016 neurčené
215/2016 p. Pavol Morávek Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 3.3.2016 2.3.2026
216/2016 p. Pavol Morávek Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 3.3.2016 2.3.2026
123/2016 p. Veronika Pavlovičová Zmluva o nájme KD 20€ + energie 4.3.2016 6.3.2016
201/2016 p. Alžbeta Pálková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.3.2016 1.3.2026
209/2016 p.Ing. Dalibor Držík Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.3.2016 1.3.2026
210/2016 p. Ing. Dalibor Držík Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50€ 2.3.2016 1.3.2026
211/2016 p. Miroslav Kozák Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.3.2016 1.3.2026

 


 

 

 


            

Číslo zmluvy


            
Zmluvná strana Názov zmluvy Cena s DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia
140/2016 r.Kičková Kúpna zmluva 12 € 8.3.2016 8.3.2016
217/2016 p. Peter Jánoš Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 3.3.2016 2.3.2026
218/2016 p. Peter Jánoš Zmluva o nájme hrobového miesta 21 € 3.3.2016 2.3.2026
219/2016 p. Peter Jánoš Zmluva o nájme hrobového miesta 21 € 3.3.2016 2.3.2026
220/2016 p. Jozef Chovanec Zmluva o nájme hrobového miesta 21 € 3.3.2016 2.3.2026
221/2016 p. Bohumil Čmela Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 4.3.2016 3.3.2026
222/2016 p. Bohumil Čmela Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 4.3.2016 3.3.2026
223/2016 p.Dušan Kovár Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 4.3.2016 3.3.2026
224/2016 p. Viera Včelková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 7.3.2016 6.3.2026
225/2016 p.Viera Včelková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 7.3.2016 6.3.2026
226/2016 p. Anna Šajánková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 7.3.2016 6.3.2026
227/2016 p. Anna Šajánková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 7.3.2016 6.3.2026
228/2016 p. Pavel Knotek Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 7.3.2016 6.3.2026
229/2016 p. Darina Zíšková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 7.3.2016 6.3.2026
230/2016 p. Darina Zíšková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 7.3.2016 6.3.2026
231/2016 p. Emília Jurdáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 7.3.2016 6.3.2026
232/2016 p. Ivan Jurdák Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 7.3.2016 6.3.2026
233/2016 p. Ivan Jurdák Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 7.3.2016 6.3.2026
90/2016 TJ Družstevník Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 1000 € 8.3.2016 8.3.2016
140/2016 rod. Kičkových Kúpna zmluva 12 € 8.3.2016 8.3.2016
113/2016 p. Dušan Mareček Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 10.2.2016 9.2.2026
208/2016 p. Ľudmila Šajánková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 2.3.2016 1.3.2026
234/2016 Zmluva o nájme hrobového miesta Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 7.3.2016 6.3.2026
235/2016 p. MVDR. Miloš Čobrda Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 8.3.2016 7.3.2026
236/2016 p. MVDR. Miloš Čobrda Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 8.3.2016 7.3.2026
237/2016 p. MVDR. Miloš Čobrda Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 8.3.2016 7.3.2026
238/2016 p. Jarmila Tomášová Zmluva o nájme hrobového miesta 21 € 8.3.2016 7.3.2026
239/2016 p. Danka Otépková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 8.3.2016 7.3.2026
240/2016 p. Vladimír Polakovič Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 9.3.2016 8.3.2026
241/2016  p. Vlasta Holečková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 9.3.2016 8.3.2026
242/2016 p. Vlasta Holečková Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 9.3.2016 8.3.2026
243/2016 p. Vlasta Holečková Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 9.3.2016 8.3.2026
244/2016 p. Vlasta Holečková Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 9.3.2016 8.3.2026
245/2016 p. Dušan Nečas Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 9.3.2016 8.3.2026
246/2016 p. Dušan Nečas Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 9.3.2016 8.3.2026
148/2016 ZSE Dodatok Ponuka E.Benefit v zmluve 14.3.2016 1.4.2017
16/07/52A/17 UPSVaR Dodatok č. 1 a č.2 v zmluve 6.4.2016 neurčené
ZoD1/201608421/M/R Cesty Nitra a.s. Zmluva o dielo č. 3 v zmluve 12.2.2016 neurčené
ZSE0721201502 ENVI-PAK a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy v zmluve 24.3.2016 neurčené
247/2016 p. Jaroslav Držík Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 11.3.2016 10.3.2026
248/2016 p. Jaroslav Držík Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 11.3.2016 10.3.2026
249/2016 p. Vladimír Hyža Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 11.3.2016 10.3.2026
250/2016 p. Darina Kollárová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 11.3.2016 10.3.2026
251/2016 p.Darina Kollárová Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 11.3.2016 10.3.2026
252/2016 p. Darina Kollárová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 11.3.2016 10.3.2026
253/2016 p.jarmila Chudíková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 14.3.2016 13.3.2026
254/2016 Pavol Morávek Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 16.3.2016 15.3.2026
255/2016 p. Marta Havlová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 16.3.2016 15.3.2026
256/2016 p.Jana Kovárová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 16.3.2016 15.3.2026
257/2016 p. Zora Makovská Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 21.3.2016 20.3.2026
258/2016 p. Zora Makovská Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 21.3.2016 20.3.2026
259/2016 p. Miroslav Chodúr Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 22.3.2016 21.3.2026
260/2016 p. Miroslav Chodúr Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 22.3.2016 21.3.2026
205/2016 RVC Senica Dodatok č.2 600 € 18.4.2016 18.4.2016
261/2016 p. Mária Šullová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 22.3.2016 21.3.2026
262/2016 p. Mária Šullová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 22.3.2016 21.3.2026
263/2016 p. Mária Šullová Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 22.3.2016 21.3.2026
264/2016 p. Vilma Tomášová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 23.3.2016 22.3.2026
265/2016 p.Miroslav Rýša Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 23.3.2016 22.3.2026
266/2016 p. Miroslav Rýša Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 23.3.2016 22.3.2026
267/2016 p. Viera Válková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 24.3.2016 23.3.2026
268/2016 p. Alžbeta Jurkovičová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 29.3.2016 28.3.2026
269/2016 p. Alžbeta Jurkovičová Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 29.3.2016 28.3.2026
270/2016 p. Milan Krištof Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 29.3.2016 28.3.2026
271/2016 p. Milan Krištof Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 29.3.2016 28.3.2026
272/2016 p. Mária Joríková Zmluva o nájme hrobového miesta 21 € 29.3.2016 28.3.2026
273/2016 p. Mária Joríková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 29.3.2016 28.3.2026
274/2016 p. Mária Joríková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 29.3.2016 28.3.2026
275/2016 p. Mária Joríková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 29.3.2016 28.3.2026
276/2016 p. Mária Joríková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 29.3.2016 28.3.2026
277/2016 p. Dušan Sopóci Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 30.3.2016 29.3.2026
278/2016 p. Dušan Sopóci Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 30.3.2016 29.3.2026
280/2016 p. Anna Masrnová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 31.3.2016 30.3.2026
281/2016 p. Anna Masrnová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 31.3.2016 30.3.2026
282/2016 p. Katarína Juríková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 1.4.2016 31.3.2026
283/2016 p. Oľga Nemčoková- Furišová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 5.4.2016 4.4.2026
284/2016 p. Anna Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 5.4.2016 4.4.2026
285/2016 p. Anna Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 5.4.2016 4.4.2026
286/2016 p. Anna Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 5.4.2016 4.4.2026
287/2016 p. Anna Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 5.4.2016 4.4.2026
288/2016 p. Anna Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 5.4.2016 4.4.2026
289/2016 p. Anna Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 5.4.2016 4.4.2026
290/2016 p. Anna Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 5.4.2016 4.4.2026
291/2016 p. Milan Válka Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 11.4.2016 10.4.2026
292/2016 p. Ing. Zdenka Černá Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 15.4.2016 14.4.2026
293/2016 p.Ing. Zdenka Černá Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 15.4.2016 14.4.2026
294/2016 p.Ing. Zdenka Černá Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 15.4.2016 14.4.2026
295/2016 p.Ing. Zdenka Černá Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50 € 15.4.2016 14.4.2026
296/2016 p.Ing. Zdenka Černá Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 15.4.2016 14.4.2026
297/2016 p.Ing. Zdenka Černá Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50 € 15.4.2016 14.4.2026
235/2016 p. Ján Jurča Kúpna zmluva - registračná pokladnica 150 € 9.3.2016 9.3.2016
300/2016 p.Anna Klimková Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 21.4.2016 20.4.2026
301/2016 p.Anna Klimková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 21.4.2016 20.4.2026
302/2016 p.Darina Hánová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 21.4.2016 20.4.2026
303/2016 p.Darina Hánová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 21.4.2016 20.4.2026
304/2016 p.Darina Hánová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 21.4.2016 20.4.2026
305/2016 p.Darina Hánová Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 21.4.2016 20.4.2026
306/2016 p.Anna Krčová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 18.4.2016 17.4.2026
307/2016 p.Anna Krčová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 18.4.2016 17.4.2026
308/2016 p.Mária Šlahorová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 22.4.2016 21.4.2026
309/2016 p.Ivan Míšek Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 26.4.2016 25.4.2026
310/2016 p.Milan Jonáš Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 27.4.2016 26.4.2026
EA OPKZP 28 2016 Premier Consulting, spol. s r.o. Zmluva o dielo v zmluve 20.5.2016 20.5.2016
248/2016 ENVI-PAK a.s  Zmluva ZSE0721201502 v zmluve 20.4.2016 neurčené
251/2016 K.L.T. stav s.r.o Zmluva o dielo v zmluve 31.5.2016 neurčené
253/2016 Slovak Telecom Zmluva o dielo v zmluve 30.5.2016 29.5.2018
246/2016 Palkovič - SK, s.r.o Zmluva o dielo v zmluve 31.5.2016 neurčené
311/2016 p. Dušan Staniszewski  Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 29.4.2016 28.4.2026
312/2016 p. Vlasta Kubíčková Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 29.4.2016 28.4.2026
313/2016 p.Vlasta Kubíčková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 29.4.2016 28.4.2026
314/2016 p.Vlasta Kubíčková Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50 € 29.4.2016 28.4.2026
315/2016 p.Milan Čobrda Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 4.5.2016 3.5.2026
316/2016 p.Milan Čobrda Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 4.5.2016 3.5.2026
317/2016 p.Milan Jurča Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 11.5.2016 10.5.2026
318/2016 p.Milan Jurča Zmluva o nájme hrobového miesta 21 € 11.5.2016 10.5.2026
319/2016 p.Pavol Koprla Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 12.5.2016 11.5.2026
320/2016 p.Pavol Koprla Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 12.5.2016 11.5.2026
259/2016 Slovak Telecom a.s. Dodatok k zmluve v zmluve 6.6.2016 5.6.2018
321/2016 p. Pavol Koprla Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 12.5.2016 11.5.2026
322/2016 p. Pavol Koprla Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 12.5.2016 11.5.2026
323/2016 p. Milina Kičková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 17.5.2016 16.5.2026
324/2016 p. Milina Kičková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 17.5.2016 16.5.2026
325/2016 p. Milan Kička Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 17.5.2016 16.5.2026
326/2016 p. Milan Kička Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50 € 17.5.2016 16.5.2026
327/2016 p. Milan Kička Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 17.5.2016 16.5.2026
263/2016 Slovak Telecom a.s Dodatok k zmluve v zmluve 9.6.2016 8.6.2018
263/2016 Slovak Telecom a.s Dodatok k zmluve v zmluve 9.6.2016 8.6.2018
277/2016 ECAV Kúpna zmluva v zmluve 13.6.2016 13.6.2016
2/2016 DSS A ZSS Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 160 € 31.5.2016 31.5.2016
3/2016 ECAV Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 3100 € 31.5.2016 31.5.2016
4/2016 DHZ Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 300 € 31.5.2016 31.5.2016
328/2016 p.Ľubor Majdan Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 18.5.2016 17.5.2026
329/2016 p.Ľubor Majdan Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 18.5.2016 17.5.2026
330/2016 p.Ľubor Majdan Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50 € 18.5.2016 17.5.2026
331/2016 p. Ľudmila Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 20.5.2016 19.5.2026
333016 p.Anna Zríniová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 20.5.2016 19.5.2026
333/2016 p.Anna Zríniová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 20.5.2016 19.5.2026
334/2016 p.Anna Zríniová Zmluva o nájme hrobového miesta 21 € 20.5.2016 19.5.2026
335/2016 p. Elena Krištofová Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 27.5.2016 26.5.2026
336/2016 p.Ivan Mišek Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 30.5.2016 29.5.2026
337/2016 p.Vlasta Kubíčková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 31.5.2016 30.5.2026
338/2016 p.Peter Šajánek Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 31.5.2016 30.5.2026
339/2016 p.Jarmila Kovárová Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50 € 01.6.2016 31.5.2026
340/2016 p.Mária Pavlíková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 01.6.2016 31.5.2026
341/2016 p.Viera Hojsíková Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 2.6.2016 1.6.2026
342/2016 p.Viera Hojsíková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 2.6.2016 1.6.2026
343/2016 p.Vladimír Súkopa Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 8.6.2016 7.6.2026
344/2016 p.Darina Filípková Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 8.6.2016 7.6.2026
15/07/054/73 OPĽZ Dodatk č.2 k zmluve v zmluve 4.2.2016 4.2.2016
345/2016 p.Dana Borseníková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 8.6.2016 7.6.2026
346/2016 p.RNDr. Vladimír Jorík Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 9.6.2016 8.6.2026
347/2016 p.Jarmila Zajacová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 13.6.2016 12.6.2026
348/2016 p.Milan Bartoň Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 15.6.2016 14.6.2026
           
349/2016 p.Erika Babičová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 22.6.2016 21.6.2026
350/2016 p.RNDr. Viera Studeničová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 7.7.2016 6.7.2026
351/2016 p. Mgr. Ivetta Vančová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 14.7.2016 13.7.2026
352/2016 p.Mgr. Ivetta Vančová Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 14.7.2016 13.7.2026
353/2016 p. Anna Danková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 15.7.2016 14.7.2026
354/2016 p.Jana Kuchtová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 18.7.2016 17.7.2026
355/2016 p. Ľudmila Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 3,50 € 19.7.2016 18.7.2026
356/2016 p.Ľudmila Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 19.7.2016 18.7.2026
357/2016 p.Ľudmila Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 19.7.2016 18.7.2026
358/2016 p.Ľudmila Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 19.7.2016 18.7.2026
359/2016 p.Ľudmila Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 19.7.2016 18.7.2026
360/2016 p. Anna Danková Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 20.7.2016 19.7.2026
361/2016 p. Anna Danková Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 20.7.2016 19.7.2026
362/2016 p. Pavel Šipkovský Zmluva o nájme hrobového miesta 21 € 20.7.2016 19.7.2026
363/2016 p. Vlasta Čobrdová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 3.8.2016 2.8.2026
364/2016 p. Vlasta Čobrdová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 3.8.2016 2.8.2026
365/2016 p. Vlasta Čobrdová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 3.8.2016 2.8.2026
366/2016 p. Vlasta Čobrdová Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 3.8.2016 2.8.2026
367/2016 p. Oľga Šusteková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 3.8.2016 2.8.2026
368/2016 p. Oľga Šusteková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 3.8.2016 2.8.2026
369/2016 p. František Morávek Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 5.8.2016 4.8.2026
370/2016 p. Ján Zálešák Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 5.8.2016 4.8.2026
371/2016 p.Jozef Zeman Zmluva o nájme hrobového miesta 7€ 12.8.2016 11.8.2026
1867 CVTISR Darovacia zmluva v zmluve 11.7.2016 11.7.2016
372/2016 p.Mgr. Jana Škrabáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 19.8.2016 18.8.2026
373/2016 p.Mgr. Jana Škrabáková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 19.8.2016 18.8.2026

 

 

 

 

Číslo zmluvy  

Zmluvná strana            Názov zmluvy

Cena s

DPH  

Dátum účinnosti Dátum ukončenia
374/2016 p. Anna Mikulíková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14 € 22.8.2016 21.8.2026
375/2016 p.Ľudmila Břízová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14 € 22.8.2016 21.8.2026
376/2016 p. Ľudmila Břízová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14 €

22.8.2016 21.8.2026
377/2016 p.Ľudmila Břízová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14 € 22.8.2016 21.8.2026
378/2016 p.Milan Mikulík

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 23.8.2016 22.8.2026
379/2016 p.Ľudmila Jakábová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 30.8.2016 29.8.2026
380/2016 p.Ľudmila Jakábová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 30.8.2016 29.8.2026
343/2016 p.Erik Formánek

Zmluva o prenájme kultúrneho

domu

200€ 2.9.2016 4.9.2016
381/2016 p.Ing. Zdenka Ďurišová Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 2.9.2016 1.9.2026
382/2016 p.Jarmila Sedláčková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 5.9.2016 4.9.2026
383/2016 p.Iveta Rusnáková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 8.9.2016 7.9.2026
384/2016 p.Iveta Rusnáková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 8.9.2016 7.9.2026
385/2016 p.Marta Krchová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 13.9.2016 12.9.2026
386/2016 p.Marta Krchová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 13.9.2016 12.9.2026
359/2016 Slovak Telekom a.s

Dodatok k zmluve

 

v zmluve 9.9.2016 9.9.2016
387/2016 p.Oľga Jakábová Zmluva o nájme hrobového miesta

14€

 

28.9.2016 27.9.2026
388/2016 p. Jana Petrášová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 28.9.2016 27.9.2026
389/2016 p. Jana Petrášová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 28.9.2016 27.9.2026
390/2016 p. Jana Petrášová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 28.9.2016 27.9.2026
391/2016 p. Jana Petrášová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 28.9.2016 27.9.2026
392/2016 p.Viera Baďurová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 3.10.2016 2.10.2026
393/2016 p. Ján Malovík

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 4.10.2016 3.10.2026
394/2016 p. Ján Malovík

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 4.10.2016 4.10.2026
395/2016 p. Ján Malovík

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 4.10.2016 3.10.2026
396/2016 p.Ján Malovík

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 4.10.2016 3.10.2026
397/2016 p. Ján Malovík

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 4.10.2016 3.10.2026
398/2016 p. Ján Malovík

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 4.10.2016 3.10.2026
399/2016 p. Ján Malovík

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 4.10.2016 3.10.2026
400/2016 p.Pavol Kramár

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 11.10.2016 10.10.2026
401/2016 p. Pavol Kramár

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 11.10.2016 10.10.2026
375/2016 K.L.T stav., s.r.o.

Dohoda o ukončení nájmu v

nebytových priestoroch

v zmluve 30.9.2016 30.9.2016
19/2015 p. Oľga Jakábová

Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu

 

18,90€/ha za rok 1.5.2016 31.10.2025
385/2016 OZ Prakoreň

Zmluva o prenájme KD

 

30 € 13.10.2016 16.10.2016
358/2016 ECAV

Zmluva o prenájme KD

 

oslobodené od poplatku 23.9.2016 26.9.2016
402/2016 p. Anna Lajdová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 17.10.2016 16.10.2026
403/2016 p.Dana Joríková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 18.10.2016 17.10.2026
404/2016 p. Mgr.Jozef Šnajder

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 18.10.2016 17.10.2026
405/2016 p.Mgr. Dana Zlochová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 19.10.2016 18.10.2026
406/2016 p. Mgr.Dana Zlochová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 19.10.2016 18.10.2026
425/2016 Recyklačný fond

Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu

 

v zmluve 19.10.2016 neurčené
407/2016 p. Jaroslav Knotek

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 20.10.2016 19.10.2026
408/2016 p. Jaroslav Knotek

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 20.10.2016 19.10.2026
409/2016 p. Jaroslav Knotek

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 20.10.2016 19.10.2026
410/2016 p. Ján Lovecký

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 20.10.2016 19.10.2026
411/2016 p. Ján Lovecký

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 20.10.2016 19.10.2026
412/2016 p. Ján Lovecký

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 20.10.2016 19.10.2026
415/2016 p.Darina Martáková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 21.10.2016 20.10.2026
416/2016 p. Jarmila Válková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 24.10.2016 23.10.2026
417/2016 p. Jarmila Válková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 24.10.2016 23.10.2026
418/2016 p.Jarmila Válková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 24.10.2016 23.10.2026
419/2016 p.Ján Žák

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 24.10.2016 23.10.2026
439/2016 UPSVaR

DOHODA č. 16/07/010/21

 

v zmluve 25.10.2016 neurčené
437/2016 UPSVaR

DOHODA č.16/07/054/80

 

v zmluve 24.10.2016 neurčené
420/2016 p. Peter Šajánek

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 24.10.2016 23.10.2026
421/2016 p.Peter Šajánek

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 24.10.2016 23.10.2026/td>
422/2016 p.RNDr. Pavol Jediný

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 24.10.2016 23.10.2026/td>
423/2016 p.RNDr. Pavol Jediný

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 24.10.2016 23.10.2026/td>
424/2016 p.Ján Otépka

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 25.10.2016 24.10.2026/td>
442/2016 p.Elena Filípková

Zmluva o prenájme KD

 

20€ 27.10.2016 30.10.2016/td>
413/2016 p.Beáta Škanderová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 21.10.2016 20.10.2026/td>
414/2016 p.Beáta Škanderová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 21.10.2016 20.10.2026/td>
425/2016 p.Pavol Holický

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

21€ 25.10.2016 24.10.2026/td>
426/2016 p.Beáta Škanderová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 26.10.2016 25.10.2026/td>
427/2016 p.Viera Pribelová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 26.10.2016 25.10.2026/td>
428/2016 p.Soňa Medveďová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 27.10.2016 26.10.2026/td>
429/2016 p.Jana Vojteková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 27.10.2016 26.10.2026/td>
430/2016 p.Jana Vojteková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 27.10.2016 26.10.2026/td>
431/2016 p.Mária Knotková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 27.10.2016 26.10.2026/td>
432/2016 p.Mária Knotková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 27.10.2016 26.10.2026/td>
433/2016 p.Jaroslav Švárny

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 27.10.2016 26.10.2026/td>
434/2016 p.Jaroslav Švárny

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 27.10.2016 26.10.2026/td>
435/2016 p.Ing. Anna Juríková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 27.10.2016 26.10.2026/td>
436/2016 p.Ing. Anna Juríková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 27.10.2016 26.10.2026/td>
437/2016 p.Jaroslav Piskla

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 27.10.2016 26.10.2026/td>
438/2016 p.Oľga Žáková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 27.10.2016 26.10.2026/td>
439/2016 p.Oľga Žáková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 27.10.2016 26.10.2026/td>
440/2016 Oľga Žáková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14e 27.10.2016 26.10.2026/td>
441/2016 p.Zdenka Krištofová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 28.10.2016 27.10.2026/td>
442/2016 p.Mária Hyžová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 28.10.2016 27.10.2026/td>
443/2016 p.Mária Hyžová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 28.10.2016 27.10.2026/td>
444/2016 p.Mária Hyžová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 28.10.2016 27.10.2026/td>
445/2016 p.Anna Slaná

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 02.11.2016 01.11.2026/td>
450/2016 Nadácia SPP

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 28/2016

 

2600€ 24.10.2016 15.6.2017/td>
428/2016 DEUS

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k IS DCOM

 

v zmluve 1.11.2016 neurčené/td>
446/2016 p. Anna Slaná

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 2.11.2016 1.11.2026
446/2016 p. Anna Slaná

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 2.11.2016 1.11.2026
440/2016 TJ Hlboké

Zmluva o prenájme KD

 

30€ + energie a voda 11.11.2016 13.11.2016
449/2016 p. Mária Gurínová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 7.11.2016 6.11.2026
451/2016 p.Mgr. Milan Bošák

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 7.11.2016 6.11.2026
450/2016 p. Anna Bošáková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 7.11.2016 6.11.2026
452/2016 p. Dušan Šajánek

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 14.11.2016 13.11.2026
453/2016 p.Dušan Šajánek

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 14.11.2016 13.11.2026
454/2016 p. Ľubomír Holečko

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 14.11.2016 13.11.2026
455/2016 p. Pavol Kubíček

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 28.11.2016 27.11.2026
456/2016 p. Pavol Kubíček

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 28.11.2016 27.11.2026
5/2016 Záhorská galéria J.Mudrocha

Zmluva o výpožičke zb.predmetov

 

v zmluve 1.12.2016 1.12.2017
484/2016 p.Milan Valo

Zmluva o nájme KD

 

20€ 2.12.2016 5.12.2016
495/2016 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Jablonica

Kúpna zmluva

 

1142€ 14.12.2016 14.12.2016
457/2016 Mgr. Marta Uhlárová

Zmluva o prenájme hrobového miesta

 

14€ 12.12.2016 11.12.2026
460/2016 Anna Tomaníková

Zmluva o prenájme hrobového miesta

 

14€ 12.12.2016 11.12.2026
459/2016 Mgr. Marta Uhlárová

Zmluva o prenájme hrobového miesta

 

7€ 12.12.2016 11.12.2026
458/2016 Mgr. Marta Uhlárová

Zmluva o prenájme hrobového miesta

 

7€ 12.12.2016 11.12.2026
540/2016 Peter Kutlak

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

 

100€ 31.12.2016 01.01.2017
461/2016 p. Anna Šullová

Zmluva o prenájme hrobového miesta

 

14€ 28.12.2016 27.12.2026
6/2017 Mesto Senica

Dodatok č.1

 

v zmluve 5.1.2017 neurčené
14/2017 Topset Solutions s.r.o.

Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore

 

v zmluve 2.1.2017 31.12.2019
7/2017 Peter Kubík

Zmluva o prenájme KD

 

100€ + energie 20.1.2017 22.1.2017
541/2016 Mesto Senica a 1.ZŠ Senica

Zmluva onájme nebytových priestorov

 

8€/hod. 1.11.2016 1.3.2017
462/2017 p. Darina Tollárová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 17.1.2017 16.1.2027
40/2017 OZ Prakoreň

Zmluva o prenájme KD

 

30€ + energie 2.2.2017 5.2.2017
59/2017 Slovak Telekom a.s.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

 

v zmluve 8.2.2017 neurčené
3/2017 p.Jarmila Krahulcová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 7..2.2017 6.2.2027
2/2017 p. Jarmila Krahulcová

Zmluva o nájme hrobových miest

 

14€ 7.2.2017 6.2.2027
4/2017 p. Darina Wolfová

Zmluva o nájme hrobových miest

 

14€ 13.2.2017 12.2.2027
61/2017 DHZ Hlboké

Zmluva o prenájme KD

 

30€ + energie 17.2.2017 19.2.2017
1/2017 p. Darina Tollárová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 17.1.2017 16.1.2027
70/2017 p. Miriam Kubíková

Kúpna zmluva

 

136€ 15.2.2017 15.2.2017
78/2017 p. Mgr. Katarína Vidovičová

Kúpna zmluva

 

142€ 20.2.2017 20.2.2017
5/2017 p. Pavol Žák

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 1.3.2017 28.2.2027
6/2017 p. PeadDr. Jana Slezáková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 6.3.2017 5.3.2027
7/2017 p. Mária Čentešová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 9.3.2017 8.3.2027
123/2017 PQL-GLOBAL SERVICES LTD

Zmluva o prenájme KD

 

80€ 3.4.2017 3.4.2017
Dodatok č.1 p. Miriam Kubíková

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 70/2017

 

neurčené 29.3.2017 29.3.2017
542/2016 p. Dáša Šuranská

Zmluva o poskytovaní služieb

 

30€/mes. 1.1.2017 neurčito
124/2017 Divadelná skupina XY z Rovenska o.z.

Zmluva o prenájme KD

 

20€ 31.3.2017 2.4.2017
123/2017 PQL-GLOBAL SERVICES LTD

Dohoda o ukončení prenájmu priestorov KD

 

  31.3.2017 31.3.2017
447/2016 p. Eva Vacvalová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 3.11.2016 2.11.2026
448/2016 p. Eva Vacvalová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 3.11.2016 2.11.2026
136//2017 TTSK

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

 

1500€ 29.3.2017 31.12.2017
132/2017 Fresco odpad s.r.o

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

 

13€ bez DPH 5.4.2017 neurčené
141/2017 EMICE - Emília Čelková

Zmluva o nájme KD

 

60€ 7.4.2017 7.4.2017
HM-8/2017 p. Gerhard Scholtz

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 12.4.2017 11.4.2027
HM-9/2017 p. Viera Knotková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 18.4.2017 17.4.2027
2405527165 GENERALI

poistná zmluva

 

v zmluve 24.4.2017 20.07.2018
86/2017 JDS Hlboké

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

 

500€ 12.5.2017 12.5.2017
187/2017 p. Veronika Zíšková

Zmluva o prenájme priestorov KD

 

80€ 26.5.2017 28.5.2017
195/2017 TS Senica a.s.

Zmluva na vykonávanie zberu KO

 

neurčené 2.5.2017 31.3.2021
543/2016 TS Senica a.s.

Príloha k Dodatku č.15

 

v prílohe 8.12.2016 31.12.2017
544/2016 TS Senica a.s.

Dodatok č.15

 

v dodatku 16.12.2016 31.12.2017
122/2017 TJ Hlboké

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

 

2 500€ 23.3.2017.2017 15.12.2017
201/2017 Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zmluva č. 147179

 

1 400€ 2.6.2017 31.8.2017
HM-10/2017 p. Vlasta Hyžová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 11.5.2017 10.5.2027
161/2017 ECAV Hlboké

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

 

5000€ 20.6.2017 15.12.2017
214/2017 p. Janka Antolová

Zmluva o prenájme priestorov KD

 

200€ + energie, voda 7.7.2017 8.7.2017
221/2017 p. Ing. Iveta Zlochová

Zmluva o prenájme priestorov KD

 

10€ 23.6.2017 25.6.2017
228/2017 Mesto Senica

Zmluva o vykonávaní pôsobnosti špec. stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

 

v zmluve 21.6.2017 neurčené
235/2017 Premier Consulting EU s.r.o

Dodatok k zmluve o dielo č. EA PRV2015-09 741

 

v zmluve 28.6.2017 neurčené
236/2017 Slovak Telecom a.s

Nájomná zmluva - pozemok

 

2000€/rok 22.6.2017 30.6.2037
150/2017 Klub slovenských turistov

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

 

240€ 29.6.2017 15.12.2017
250/2017 p. Jolana Chválová Zmluva o prenájme priestorov KD 20€ 29.7.2017 30.7.2017
HM-11/2017/ p.Jarmila Chudíková Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 24.7.2017 23.7.2027
HM-12/2017/ p.Marta Čmelová/td> Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ 23.8.2017 22.8.2027
305/2017 K.L.T. stav., s.r.o. Zmluva o úprave práv súvisiacich s výstavbou miestnej komunikácie a splnomocnenie na zriadenie vecných bremien v zmluve 29.9.2017 neurčené
306/2017 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo Kúpna zmluva 3% zľava na tovar 29.9.2017 na dobu neurčitú
304/2017 LORDSTAV - Peter Macko Zmluva o dielo č.2017050 516,23 € 29.9.2017 v zmluve
331/2017 OZ Prakoreň

Zmluva o prenájme KD

30€ 13.10.2017 15.10.2017
HM-15/2017 p.Ing. Pavel Filípek

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 12.10.2017 11.10.2027
HM-14/2017 p.Ing. Pavel Filípek

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 12.10.2017 11.10.2027
HM-13/2017 p.Ing. Pavel Filípek

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 12.10.2017 11.10.2027
337/2017 UPSVAR Dohoda č.17/07/010/45 v zmluve 1.1.2018 31.12.2018
344/2017 p. Zuzana Lašáková  Zmluva o prenájme priestorov KD 20€ 20.10.2017
22.10.2017  
343/2017 . Veronika Zíšková Zmluva o prenájme priestorov KD 7€/hodina 1x týždenne 20.10.2017 31.12.2017
360/2017 p. Monika Maceková Zmluva o prenájme priestorov KD 20€ 28.10.2017 29.10.2017
357/2017 SPP Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu v zmluve 1.10.2017 30.9.2019
366/2017 TJ Hlboké Zmluva o prenájme KD 30€ + energie 10.11.2017 12.11.2017

 


 

 

 

 

Číslo zmluvy  

Zmluvná strana            Názov zmluvy

Cena s

DPH  

Dátum účinnosti Dátum ukončenia
384/2017 Slovak Telekom a.s.

Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb

 

v zmluve 27.11.2017 neuvedené
388/2017 Slovak Telekom a.s.

Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - balík služieb

 

v zmluve 29.11.2017 neuvedené
389/2017 Záhorská galéria J. Mudrocha - Senica

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.3/2017

 

v zmluve 1.12.2017 1.12.2018
411/2017 p. Lukáš Macek

Zmluva o prenájme KD

 

20 € 31.12.2017 1.1.2018
17/2018 Záhorské múzeum v Skalici

Dodatok k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov

 

v zmluve 11.1.2018 15.1.2020
31/2018 p. Peter Kubík

Zmluva o prenájme KD

 

100€ + energie 19.1.2018 21.1.2018
47/2018 OZ Prakoreň

Zmluva o prenájme KD

 

30€ + energie a voda 2.2.2018 4.2.2018
14/2018 Slovak Telekom a.s.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

 

v zmluve 10.1.2018 neurčené
65/2018 p.Dáša Šuranská

Dodatok č.1

 

24€/mesiac 30.1.2018 neurčené
86/2018 Divadelný ústav

Zmluva o spolupráci pri realizácii výstavy

 

neuvedené 9.2.2018 6.7.2018
5/2018/08421 CESTY NITRA a.s.

Zmluva o dielo

 

90 224,65 € 16.3.2018 31.12.2018
141/2018 Dobrovoľná hasičská ochrana SR

Zmluva o poskytnutí dotácie

 

1 400 € 19.3.2018 31.8.2018
143/2018 Mesto Senica

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

 

v zmluve 22.2.2018 31.10.2020
146/2018 p. Alena Mrázová

Kúpna zmluva

 

288 € 21.3.2018 21.3.2018
18/010 ISA projekta s.r.o

Zmluva o poskytnutí služieb

 

300 € bez DPH 22.3.2018 neurčené
184/2018 p. Darina Kollárová

Zmluva o prenájme KD

 

10 € 20.4.2018 22.4.2018
175/2018 Great Factory s.r.o.

Zmluva o prenájme KD

 

200 € + energie 15.6.2018 16.6.2018
206/2018 RVC Senica s.r.o.

Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb

 

630€ 23.4.2018 neurčené
22/2018/08421 CESTY NITRA, a.s. Zmluva o dielo 17.072,98 € 26.4.2018 neurčené
146/2018 p. Alena Mrázová Dodatok č.1 k zmluve neurčené 1.5.2018 neurčené
HM - 1/2018 p. Jozef Jurdák

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 9.5.2018 8.5.2028
HM- 2/2018 p. Alena Vaculová

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14€ 9.5.2018 8.5.2028
HM -3/2018 p. Vlasta Dvorská

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 9.5.2018 8.5.2028
HM -4/2018 p. Vlasta Dvorská

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7€ 9.5.2018 8.5.2028
212/2018 Slovak Telekom a.s.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

 

v zmluve 9.5.2018 neurčené
214/2018 p. Roman Lehuta

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

 

40 € 21.5.2018 27.5.2018
MH-5/2018 p. Jaroslav Švárny

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

7 € 17.5.2018 16.5.2028
MH-6/2018 p. Milan Ravas

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

21 € 4.06.2018 3.6.2028
225/2018 Cesty Nitra a.s

Zmluva o dielo

 

10 519,09€ 5.6.2018 v zmluve
226/2018 Cesty Nitra a.s

Dodatok č.1

 

v zmluve 4.6.2018 v zmluve
HM-7/2018 p. Viera Válková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 

14 € 8.6.2018 7.6.2028
231/2018 TOPSET Solutions s.r.o

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

 

neuvedené 6.6.2018 neurčené
181/2018 TJ Družstevník Hlboké Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 2.500 € 8.6.2018 15.12.2018
244/2018 Miroslav Šimlinger Zmluva o dielo 37.176,17 € 21.6.2018 neurčené
HM-9/2018 Pavol Šajánek Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 21.6.2018 19.6.2028
HM-8/2018 Dana Šullová Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 21.6.2018 12.6.2028
260/2018 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o grantovom účte 0 € 5.7.2018 neurčené
267/2018 TTSK Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - oslavy slovenčiny 860 € 11.7.2018 10.12.2018
HM-10/2018 Jaroslav Kolací Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 13.7.2018 10.7.2028
HM-11/2018 Mária Joríková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 13.7.2018 10.7.2028
201/2018 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Hlbokom Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 600 € 17.7.2018 15.12.2018
270/2018 Emília Čobrdová Zmluva o prenájme KD 20 € 17.7.2018 22.7.2018
293/2018 VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č. 807-2018-UZ - preklenovací úver 87.613 € 3.8.2018 30.6.2020
294/2018 VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1281-2018-D v dohode 3.8.2018 v dohode
305/2018 TTSK Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Podpora stolného tenisu v Hlbokom 500 € 14.8.2018 31.12.2018
292/2018 Pavol Koprla Zmluva o výpožičke v zmluve 16.8.2018 31.12.2021
330/2018 TENDERnet s.r.o. Licenčná zmluva 240 € 11.9.2018 30.8.2019
314/2018 KOMENSKY, s.r.o. Dodatok č. DBK/18/06/2089 12 € 20.9.2018 v dodatku
345/2018 Miroslav Kopinec Zmluva o dielo 17.847,59 € 22.9.2019 v zmluve
362/2018 SFZ Zmluva o spolupráci 11.000 € 11.10.2018 v zmluve
361/2018 OZ Prakoreň Zmluva o prenájme KD 30 € 15.10.2018 v zmluve
364/2018 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytnutí verejných služieb v zmluve 16.10.2018 v zmluve
365/2018 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve 48 € 16.10.2018 v zmluve
366/2018 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve v zmluve 16.10.2018 v zmluve
373/2018 Mgr. art. Juraj Sarvaš Zmluva o poskytnutí služby 200 € 19.10.2018 v zmluve
374/2018 PaeDdr. Božena Vojtková Zmluva o poskytnutí služby 50 € 19.10.2018 v zmluve
389/2018 Premier Consulting EU s.r.o. Dodatok k zmluve o dielo v zmluve 7.11.2018 v zmluve
395/2018 TJ Družstevník Hlboké Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 30 € 8.11.2018 11.11.2018
HM-12/2018 Jurásek Kristián Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 26.9.2018 25.9.2028
HM-13/2018 Anna Klimková Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 23.10.2018 22.10.2028
HM-14/2018 Ing. Dalibor Držík Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € 7.11.2018 6.11.2028
398/2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 5 €/m2 13.11.2018 v zmluve
409/2018 Poľovnícke združenie Senica - Bažantnica Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 30 € 30.11.2018 2.12.2018
415/2018 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov v zmluve 1.12.2018 29.11.2019
325/2018 Technické služby Senica Dodatok č.17k zmluve č.5/V-KO/2000 v zmluve 1.1.2019 31.12.2019
433/2018 Generali Poisťovňa, a.s. Dodatok č.2 k poistnej zmluve č.2405527165 v dodatku 21.12.2018 v dodatku
440/2018 Peter Kutlák Zmluva o prenájme KD 100 € 28.12.2018 2.1.2019
15/2019 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica Zmluva o poskytnutí príspevku neverejnému poskytovateľovi podľa §76 a §77 zákona č.448/2008 Z.z. 2,24 €/hod. 15.1.2019 31.12.2019
19/2019 Peter Kubík Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho dom 100 € + energie 16.1.2019 20.1.2019
10/2019 Syráreň Havran, a.s. Rámcová kúpna zmluva v zmluve 22.2.2019 v zmluve
442/2018 Generali Poisťovňa, a.s. Dodatok č.3 k poistnej zmluve č.2405527165 v dodatku 23.1.2019 v dodatku
29/2019 Miroslav Otépka Zmluva o prenájme KD 20 € + energie 25.1.2019 28.1.2019
36/2019 Václav Kellner Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho dom 20 € 30.1.2019 31.1.2019
58/2019 Generali Poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie Peugeot 206 150,98 € 12.2.2019 v zmluve
66/2019 Ing. Marián Cerovský Kúpna zmluva 80 € 15.2.2019 v zmluve
71/2019 Richard Ondrejkovič Zmluva o výpožičke v zmluve 16.2.2019 v zmluve
72/2019 Rolník Hlboké s.r.o. Zmluva o prenájme priemyselnej budovy 248,70 € 16.2.2019 na dobu neurčitú
78/2019 HOUSTON, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby - multifunkčné ihrisko 400 € 22.2.2019 v zmluve
79/2019 HOUSTON, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby - detské ihrisko 400 € 22.2.2019 v zmluve
81/2019 Poľovnícke združenie Senica - Bažantnica Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho dom 0 € 23.2.2019 v zmluve
HM-1/2019 Ľubica Čobrdová Zmluva o nájme hrobového miesta 7 € 8.3.2019 4.3.20209
106/2019 Štefan Vacula SLOVEX Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci v zmluve 15.3.2019 v zmluve
105/2019 Pavol Hercog Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny v zmluve 15.3.2019 v zmluve
132/2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie 1.400 € 2.4.2019 v zmluve
158/2019 Generali Poisťovňa, a.s. Dodatok č.4 k poistnej zmluve č.2405527165 v dodatku 18.4.2019 v dodatku
163/2019 Slovak Telekom, a.s. Kúpna zmluva v zmluve 27.4.2019 v zmluve
164/2019 Slovak Telekom, a.s. Kúpna zmluva v zmluve 27.4.2019 v zmluve
170/2019 RVC Senica s.r.o. Dodatok č.4 k zmluve v dodatku 1.5.2019 v dodatku
176/2019 Slovenský futbalový zväz Dodatok č.1 15.000 € 4.5.2019 v dodatku
189/2019 Garp Integrated s.r.o. Smlouva o spolupráci 2.255,43 € 10.5.2019 v zmluve
125/2019 MY HOUSE Development s.r.o. Dodatok č.1 ku Zmluve o výpožičke zo dňa 14.2.2019 v zmluve 7.6.2019 v zmluve
166/2019 TJ Družstevník Hlboké Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 3.000 € 18.6.2019 31.12.2019
252/2019 TTSK Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 500 € 4.7.2019 v zmluve
257/2019 AGROVÝKRM, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej rámcovej zmluvy v zmluve 4.7.2019 v zmluve
291/2019 Slovak Telekom a.s. Dodatok k zmluve v zmluve 2.8.2019 v zmluve
302/2019 Bc. Michal Hrušecký Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho dom 140 € 10.8.2019 18.8.2019

190/2019

Garp Integrated s.r.o. Smlouva o spolupráci 434,88 € 15.8.2019 v smlouve
316/2019 Periskop s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby - periskop pre riaditeľov škôl MŠ v zmluve 23.8.2019 v zmluve
317/2019 Periskop s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby - periskop pre riaditeľov škôl v zmluve 23.8.2019 v zmluve
318/2019 Poľovnícke združenie Senica - Bažantnica Zmluva o zriadení vecného bremena v zmluve 23.8.2019 v zmluve
315/2019 MY HOUSE Development s.r.o. Dodatok č.2 v dodatku 11.9.2019 v dodatku
360/2019 Pavol Černek - LUX JR Zmluva o dielo 24.080,21 € 25.9.2019 s zmluve
HM-4/2019 Vlasta Morávková Zmluva o nájme hrobovného miesta 14 € 12.10.2019 9.10.2029
388/2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve v zmluve 18.10.2019 v zmluve
HM-1/2019 Ľubica Čobrdová Zmluva o nájme hrobovného miesta 7 € 18.10.2019 4.3.2029
HM-2/2019 Danuša Vargová Zmluva o nájme hrobovného miesta 14 € 18.10.2019 23.9.2029

 


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8506202

Úvodná stránka