Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Staršie oznamy 14

Obecný úrad v spolupráci s komisiou pre informovanosť, cestovný ruch, mládež a sociálne záležitosti Vás pozýva na

 

Fotogaléria westernové popoludnie
Fotogaléria "Country" a tanec

 


 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V SENICI

                                 vzhľadom na miestne klimatické podmienky
a dlhodobo pretrvávajúce vysoké teploty vzduchu
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch
v územnom obvode okresu Senica,
ktorý platí od 25. 08. 2011 – až do odvolania.

celý článok...
                                                


 

Pripomienka 67. výročia SNP 

   29. augusta 2011 si pripomíname už 67. výročie Slovenského národného povstania. Pozývam všetkých občanov Hlbokého, aby sme spoločne položením vencov vzdali česť a vďaku všetkým hrdinom SNP. Stretneme sa v pondelok 29.8.2011 o 18:00 hod pred obecným úradom.  

                                                                                                                             starosta                                                                                      


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 Oznamujeme občanom, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 11.8.2011 o 18:00 hod. v kultúrnom dome s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľ a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
4. Schválenie programu OZ
5. Správa starostu o činnosti
6. Voľba predsedov komisií OZ a členov
7. Žiadosti na odkúpenie obecných parciel
8. Žiadosť slovenského zväzu chovateľov Hlboké o príspevok na výstavu chovateľov
9. Žiadosť PD Senica o príspevok do tomboly na dostihy
10. Návrh na osadenie dopravnej značky „Prejazd zakázaný“ s dodatkovou tabuľou „nákladné vozidlá“ cez ulicu Mláky
11. Dodatok č. 1 k VZN č.5/2011 – zmena výšky finančného pásma pre stravovanie v ŠJ
12. Návrh VZN č.7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb
13. Prehodnotenie nájomnej zmluvy Slovenskej pošte
14. Návrh na zlúčenie ZŠ a MŠ do jedného subjektu
15. Návrh na likvidáciu smetiska v Hlbokom prostredníctvom eurofondov
16. Ponuka na vybudovanie bioplynovej stanice
17. Informácia predsedov jednotlivých komisií o činnosti
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Schválenie uznesení
21. Záver


 

Výzva Obvodného úradu Senica, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia 

Vážení spoluobčania,
čoraz častejšie sme svedkami vzniku rôznych udalostí, nie len vo svete ale aj u nás, ktorých následky ohrozujú životy, zdravie obyvateľov a spôsobujú veľké škody na ich majetku. Riešenie týchto udalostí si vyžaduje často nasadenie veľkého počtu ľudí a techniky. Okrem profesionálnych záchranných zložiek pomáhajú aj dobrovoľníci a občania, ktorí si chránia svoj majetok. Nie vždy je však dostatok odborne spôsobilých a materiálne vybavených osôb, ktoré môžu vykonávať záchranné práce. Možno niektorých z Vás napadlo pri záberoch v televízii z priebehu týchto udalostí: „Tak tam by som chcel pomáhať“. Ak áno, práve pre Vás je táto výzva. Obvodný úrad Senica, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia hľadá dobrovoľníkov, ktorí majú záujem stať sa dobrovoľnými záchranármi civilnej ochrany a chcú pomáhať pri rôznych mimoriadnych udalostiach svojim spoluobčanom okresov Senica a Skalica. Boli by ste súčasťou jednotiek civilnej ochrany pre potrebu územia. Absolvujete odbornú prípravu, v rámci ktorej môžete získať rôzne užitočné spôsobilosti. Ak máte záujem a máte 18 rokov, ozvite sa telefonicky na číslo 6515190 alebo na e-mailovú adresu : vokr@se.vs.sk. Po uvedení kontaktných údajov sa Vám ozveme a zašleme prihlasovací dotazník. Tento projekt potrebuje určitý čas ale v prípade ak sa nám to podarí, bude to niečo výnimočné.
Počet mimoriadnych udalostí v Slovenskej republike stúpa, pomôžte nám pri ich zvládaní, pomôžte spoluobčanom, ktorí to potrebujú! Nemusí nás byť veľa, ale musíme chcieť a potom to spoločne dokážeme. Každý sám toho veľa nedokážeme.

Igor Janšák                                                                              Štefan Huťťa
vedúci odboru civilnej ochrany                                             prednosta obvodného úradu
a krízového riadenia 


 

Nehnuteľnosti v Hlbokom

    Ponúkame vám bezplatnú možnosť zverejnenia inzerátu ohľadom nehnuteľností na stránke obce. Či už sa jedná o predaj nehnuteľnosti, pôdy, záhrady alebo o jej kúpu a dopyt, inzeráty sa budú zverejňovať na podstránke v pravom stĺpci s názvom „Nehnuteľnosti v Hlbokom“. Inzerát a potrebné informácie, prípadne fotky môžete priniesť na obecný úrad alebo poslať mailom na adresu obechlboke@obechlboke.sk . Cieľom vytvorenia inzercie o nehnuteľnostiach je väčšia informovanosť občanov, hlavne pre tých, ktorí majú záujem kúpiť alebo predať majetok  v Hlbokom a hlavne bez zbytočných sprostredkovateľov a s inzerciou zdarma. 
                                                                                                                                                                         starosta


 

 

Zmeny cestovných poriadkov autobusovej dopravy 

Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky pripravuje cestovné poriadky na obdobie 2011/2012. Občania môžu v tejto súvislosti zasielať svoje požiadavky na úpravu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na e-mailovú adresu bus@obechlboke.sk, alebo priamo na Obecnom úrade Hlboké do 10.8.2011. Pri svojich návrhoch je potrebné zvážiť ich prínos pre väčšie skupiny cestujúcich. Ďakujeme za spoluprácu.                                                                   

                                                                                                                                        starosta


 

Športový deň dôchodcov

 
   V sobotu popoludní 23.7.2011 Jednota dôchodcov zorganizovala športovú súťaž pre svojich členov. Pripravené boli rôzne disciplíny ako hod do basketbalového koša, hod granátom do diaľky, zhadzovanie plechovíc, streľba zo vzduchovky, kop do bránky, ale aj najzaujímavejšia atrakcia, a to hod kuchynským valčekom do diaľky. Pri každej disciplíne boli jej hodnotitelia a zapisovatelia. Po sčítaní bodov boli vyhlásení víťazi jednotlivých súťaží. Chutné občerstvenie dodalo všetkým silu na ďalšiu zábavu. Okrem priaznivého počasia a vynikajúcej nálady, dobrú atmosféru vytvárali aj heligonkári svojimi piesňami. Toto nádherné popoludnie dokazuje ako zmysluplne a tvorivo sa dá využiť voľný čas v každom veku. 
                                                                                                                                                                       starosta

ďalšie fotografie tu


 

Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.

Prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., s účinnosťou od 1. júla 2011 úplne liberalizuje proces pripájania budúcich odberateľov zemného plynu k distribučnej sieti na Slovensku. Každý žiadateľ o pripojenie k distribučnej sieti si odteraz bude môcť vybrat" svojho zhotoviteľa plynovej prípojky, čím bude sám ovplyvňovať termín realizácie pripojenia k distribučnej sieti. Celý článok...


 

 Aktivačné práce

     V našej obci sa začali pred niekoľkými týždňami aktivačné práce. Prihlásiť sa môže každý, kto je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, po odpracovaní 40 hodín mesačne sa mu dávka navýši o 64€. Túto možnosť zatiaľ využilo päť občanov Hlbokého. Podieľali sa na opravách ciest, chodníkov a oprave záhradného domčeka v materskej škôlke. V utorok sa začalo s prácami v parčíku oproti mohyle a obnove starého hrobu J. M. Hurbana, na ktorej sa ešte pracuje. Hrob sa bude nanovo vysádzať a dekoratívne sa upraví, vyčistí sa pomník a natrie sa ohrádka okolo hrobu. Taktiež sa vyhrabalo staré lístie a začala sa z chodníkov odstraňovať burina. Vyčistil sa potok od brehových porastov pozdĺž farského úradu. Všetky tieto práce sa vykonávali za aktívnej podpory zamestnancov obce. Ako vidieť práce je dosť a bude sa ďalej aktívne pokračovať.

 starosta


 

 

 

     V dňoch 11. - 16. júla 1843 došlo k dohode o uzákonení spisovného jazyka na spoločnej schôdzke Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu na Hurbanovej fare v Hlbokom. Za základ spisovnej slovenčiny prijali stredoslovenské nárečie a uzniesli sa na fonetickom pravopise. Už na jar 1843 napísal J.Kráľ v slovenčine Dumu bratislavskú.


 

Dopravná bezpečnosť


 

 Dnes podvečer, 30. mája, sa zišli členovia občianskeho združenia HAM a skupinka nadšencov, aby vyčistili volejbalové ihrisko na školskom dvore. Kraje hracej plochy porýľoval doobeda pracovník Technických služieb Hlboké. Mladí prišli s motykami, hrabľami a práca sa mohla začať. Piesok bol prerastený pýrom, plocha posiata ihličím a rôznymi odpadkami. Približne o dve hodiny bolo volejbalové ihrisko pripravené, aby sa na ňom mohla začať 4. júna, pri príležitosti oslavy Dňa detí, hracia sezóna.

                                                                                                                                                Mgr. Zuzana Knapová


 

Na našej stránke sme už spomínali, že 2. apríla 2011, začalo OZ HAM spolu s dobrovoľníkmi čistiť park oproti mohyle. V tejto činnosti sme pokračovali minulý piatok popoludní, 20. mája.
Pracovník Technických služieb Hlboké nám predtým ručne prekopal pás cca 2 metre od okraja cesty. Keďže nebola dostupná technika, s ktorou by sa pôda parku rozrobila, prišiel nám na pomoc Jozef Ladovič, ktorý nám pomohol s rozrobením prekopanej pôdy. Potom sa už za dobrovoľnej pomoci rodiny Pálkovej, Chovancovej, Juríkovej, Sašky Kovárovej a starostu, mohlo začať s úpravou. Vyzberalo sa vyorané kamenie, pôda sa ručne rozrobila a začali sme s výsadbou. Kvety nám poskytla bezplatne pani Magdaléna Pálková, za čo jej touto cestou veľmi ďakujeme. V ďalších úpravách už pokračovali Technické služby Hlboké, kde zapožičal k úprave terénu svoj stroj Vladimír Kovár. V ďalších úpravách a výsadbe sa bude priebežne pokračovať, podľa finančných možností.  
                                                                                                                                                Mgr. Zuzana Knapová

Ďalšie fotografie.


 

    Osada Zaháj je neodmysliteľnou súčasťou Hlbokého. Občania, ktorí tu však bývajú, nemali doteraz prístup k informáciám, keďže tam nie je obecný rozhlas. Na podnet občanov, aby sa daná situácia riešila, starosta im navrhol, že sa na Zaháji umiestni informačná tabuľa. Pracovníci Technických služieb Hlboké obnovili časť starej nepoužívanej informačnej tabule, kompletne ju zrenovovali a osadili na Zaháji. S maximálnym úsilím a minimálnymi finančnými prostriedkami sa pretrvávajúca situácia vyriešila. Na koniec si len zaželať dlhú trvácnosť tabule, aby sa nestala objektom mnohých „kazisvetov“, s čím máme aj my tu v Hlbokom nemalé skúsenosti. Treba dodať už len, príjemné čítanie Zahájčanom, aby sa cítili plnohodnotnými občanmi Hlbokého.

                                                                                                                                                Mgr. Zuzana Knapová
 


 

Tento rok sa opäť konalo stretnutie krojovaných skupín, ktoré je tradíciou už niekoľko rokov. O jednej po obede sa na námestí v Hlbokom zjavil autobus, ktorý nás mal doviezť spolu s Prietržanmi na Osuské. Prietržskí krojovanci nás stihli prekvapiť hneď v Jablonici pred kultúrnym domom, kde si opakovali choreografiu počas čakania na tunajších krojovancov. Náš program sme počas niekoľkých skúšok poctivo trénovali, takže sme sa nenechali odradiť a celú cestu na Osuské sme už vyspevovali za výdatného muzicírovania dvoch našich a jedného prietržského muzikanta. Autobus nás vysadil na námestí, ktoré bolo plné rôznych krojovaných aj nekrojovaných ľudí. Chvíľku sme len tak stáli a pózovali rôznym fotografom, pohupovali sa do rytmu hrajúcej muziky a potom..... (viacej sa už dočítate v druhom čísle Hlbockých pohľadov, ktoré vyjdú v júni)
                                                                                                                                                  Alexandra Kovárová
 


 

Keď sa pýtali Dalai Lamu, čo ho na ľudstve/ľudskosti najviac prekvapuje,

odpovedal:

Ľudia.
Pretože obetujú zdravie, aby zarobili peniaze; potom obetujú peniaze, aby znovu získali zdravie; potom sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú prítomnosť, a tak nežijú ani v prítomnosti, ani v budúcnosti. A žijú tak, akoby nikdy nemali zomrieť, a potom zomrú bez toho, aby predtým žili.


 

Tak vážme si ich, kým sú medzi nami.
A prosme Boha, nech bdie pri nich sám.
Veď by sme často v svete boli sami
bez našich dobrých milujúcich mám.


    Viac fotografií vo fotogalérii.                                                                                                        starosta

Odkazy na videonahrávky vo videogalerii


 

     Na poľnej ceste smerom na nelegálne smetisko je osadená nová tabuľa „Zákaz vjazdu“ s dodatkovou tabuľkou „OKREM VOZIDIEL S POVOLENÍM OcÚ HLBOKÉ“. Cesta bude intenzívne sledovaná pracovníkmi OcÚ a políciou. Povolenia sa vydávajú na obecnom úrade. Smetisko sa bude v blízkej dobe rekultivovať, preto žiadam všetkých občanov, aby naň už nevyvážali žiadne odpady. 
                                                                                                                                                                          starosta
 


 

    Ďalšie fotografie sú vo fotogalérii

 

      7. apríla 2011 sme si pripomenuli už 66. výročie oslobodenia obce Hlboké a položením vencov vzdali česť a vďaku všetkým hrdinom, ktorí padli pri oslobodzovacích bojoch. 

                                                                                                                                                                       starosta
 


 

     V sobotu popoludní, 2. apríla 2011, sa stretli viacerí členovia HAM v parku oproti starému cintorínu, aby ho prečistili. Vyrezali a prerezali sa staré kríčky alebo ich časti. Vzniknutý stav si vyžadoval na mnohých miestach radikálnu zmenu. Za tri hodiny stihli mladí s pomocou ďalších dobrovoľníkov vyhrabať starú trávu, pozberať odpadky a kameň, prerezať kry a stromy. V úprave parčíka sa bude naďalej pokračovať, zrovnaním zeminy, výsadbou kríkov a kvetín. Chceme z neho vytvoriť oddychovú a reprezentačnú zónu, keďže sa nachádza hneď v blízkosti mohyly J. M. Hurbana. Rád by som poďakoval občianskemu združeniu HAM za zorganizovanie brigády a ostatným dobrovoľníkom, ktorí nezištne priložili ruku k dielu.                    

                                                                                                                                                                         starosta

    Do fotogalérie v sekcii "Čistenie a skrášlenie nášho parku" pridaných 51 fotografií


 

 Beh okolo Hlbokého                                                          XXI.ročník 

21. ročník „Behu okolo Hlbokého“ úspešne za nami! 

     V sobotu 02.04.2011 sa hlbocký štadión zaplnil malými i veľkými pretekármi, ktorí si prišli zmerať svoje sily v behu na 100 m, 200 m, 400 m, 600 m, 700 m, 4 000 m a 9 000 m. Príjemné počasie , veľká účasť, netradične hlbockí heligonkári a dobrá nálada sprevádzali 129 nadšených pretekárov. Počas behu im do rezkého kroku vyhrávala hudba z miestneho rozhlasu.
Prezident preteku Miroslav Otépka a organizačný štáb mali plné ruky práce. Vôňa domácej klobásy lákala pretekárov k občerstveniu. Tí na chvíľu posedeli v družnej debate. Nasledovalo vyhodnotenie, ktorého sa zúčastnil aj pán starosta Ing. Miloš Čobrda. Poďakoval pretekárom za účasť a zároveň ich pozval na XXII. ročník „Behu okolo Hlbokého“, ktorý sa uskutoční 07. apríla 2012.

Športu zdar a behu zvlášť!

Danka Otépková
 

     Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým organizátorom a sponzorom podujatia, najmä PD Senica za občerstvenie. Rád som sa zúčastnil akcie, od jej príprav, až po záver. Počasie nám prialo a dúfam, že nasledujúci XXII. ročník bude ešte bohatší na účasť.

                                                                                                                                                                         starosta

 

    Celkové výsledky

 

Do fotogalérie v sekcii "Beh okolo Hlbokého" pridaných 139 fotografií.


  

    Ostatné fotografie sú vo fotogalérii.


 

                                                                                                                                                                starosta

    Do fotogalérie pridaných 92 fotografií - Jarné upratovanie 2011


 


 

Pre spoluvytváranie pekného a čistého prostredia, v ktorom žijeme  

 

ZÁKAZ VÝVOZU ODPADU NA NELEGÁLNU SKLÁDKU!!!

Obecný úrad v Hlbokom vyzýva občanov, aby nevyvážali odpad na nelegálnu skládku ani na iné miesta v chotári Hlbokého. V prípade nerešpektovania tejto výzvy bude udelená pokuta v súlade so zákonom č.223/2001 o odpadoch 80 ods. 1 b do výšky 165,96 EUR.

Ako s odpadom?  Pozrite: Vývoz odpadu


 

Ponuka vysokorýchlostného internetu od firmy MYJAVANET            

Pripojenie zákazníkov je realizované bezdrôtovým prenosom v pásme 5GHz. Prijímacia anténa je pripojená k počítaču káblom. Pri použití wifi routra (za doplatok 50€) je možné využívať bezdrôtový prenos po celom dome a na viacerých pc súčasne.  viac...

 

Staršie oznamy 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8506026

Úvodná stránka