Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Staršie oznamy 13

Úradné hodiny OcÚ Hlboké počas sviatkov

23.12.2011 piatok: zatvorené 

27.12.2011 utorok: 8:00 – 12:00 hod 
28.12.2011 streda: 8:00 – 12:00 hod
29.12.2011 štvrtok: 8:00 – 12:00 hod

30.12.2011 piatok: zatvorené


 

Služby Božie počas sviatkov v Cirkevnom zbore ECAV

24.12. 2011 - sobota: Štedrý deň, začiatok služieb Božich o               17:00 hod

25.12. 2011 - nedeľa: I. sviatok vianočný, začiatok služieb Božích o     9:30 hod

26.12. 2011 - pondelok: II. sviatok vianočný, začiatok služieb Božích o 9:30 hod

                      s Večerou Pánovou.

31.12. 2011 - sobota: Silvester, začiatok služieb Božích o                 17:00 hod

1.1. 2012    - nedeľa: Nový rok, začiatok služieb Božích o                    9:30 hod

 


 

Predvianočné stretnutie Jednoty dôchodcov

   V utorok 20. decembra 2011 sa stretli členovia Jednoty dôchodcov v Hlbokom. Opäť sme sa mohli presvedčiť ako si ľudia v každom veku vedia spríjemniť spoločné chvíle. Seniorom sa prihovoril pán Emil Morávek, predsedkyňa pani Mária Čobrdová a starosta. Všetci popriali prítomným krásne a požehnané prežitie vianočných sviatkov. Kultúrny program obohatili i deti zo ZŠ, príhovor pani riaditeľky a vystúpenie spevokolu Jednoty dôchodcov. Predvianočná kapustnica rozvoniavala i chutila veľmi dobre. O dobrú náladu sa postarala kapela heligónkarov s bubeníkom a všetkých pohltil predvianočný duch prajnosti, odpúšťania a čakania na najkrajšie sviatky v roku.

Pridané videá vo videogalérii.


 

Výročná členská schôdza TJ

TJ Družstevník Hlboké pozýva priaznivcov futbalu na Výročnú členskú chôdzu, ktorá sa uskutočnídňa 18. decembra 2011 t. j. nedeľa o 14.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Hlbokom s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Správa činnosti TJ
3. Hodnotenie súťažného ročníka trénerom A-mužstva
4. Hodnotenie súťažného ročníka trénerom dorastu
5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2011
6. Voľba výboru TJ (hlasovanie)
7. Plán úloh na rok 2012
8. Diskusia
10. Občerstvenie
11. Záver
S pozdravom                                                                       Výbor TJ Družstevník Hlboké


 

Obecný úrad bude 16.12. 2011 zatvorený

 Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Hlbokom bude v piatok 16.12.2011
zatvorený.


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 Oznamujeme občanom, že 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 15.12.2011 o 18:00 hod (štvrtok) v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľ a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
4. Schválenie programu OZ
5. Správa starostu o činnosti
6. Schválenie VZN č. 8/2011 o miestnej dani a miestnom poplatku za komunálny odpad
7. Schválenie rozpočtu na rok 2012
8. Informácia predsedov jednotlivých komisií o činnosti
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie uznesení
12. Záver


 

Verejná  zbierka na vianočné osvetlenie

  Obec Hlboké vyhlasuje verejnú zbierku na vianočné osvetlenie námestia obce. Verejná zbierka bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva č.55/2011 z 28.9.2011. Finančné prostriedky môžete vložiť na účet č. 2610245004/5600 s variabilným symbolom 552011 alebo priniesť osobne na obecný úrad.


 

Pozemkové úpravy - verejné zhromaždenie v KD

 

Dňa 7.12.2011 o 17:00 hod sa v Kultúrnom dome v Hlbokom uskutoční verejné zhromaždenie ohľadom prebiehajúcich pozemkových úprav v katastri obce Hlboké. Predmetom verejného  zhromaždenia budú informácie o zásadách pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov


 

Oficiálne otvorenie parku J.M.Hurbana

 


 

Hlbocké pohľady - 3. vydanie našich obecných novín

Oznamujeme občanom, že sú v predaji obecné noviny pod názvom Hlbocké pohľady. Zakúpiť si ich môžete na obecnom úrade, v potravinách JAS alebo v pekárni RASEVA.
Cena výtlačku je 0,50€.

 


 

Hodová zábava 

Telovýchovná jednota Družstevník Hlboké Vás pozýva na Hodovú zábavu, ktorá sa uskutoční v sobotu 12.11.2011 o 20:00 hod v Kultúrnom dome Hlboké. Do tanca hrá skupina Forte z Borského Mikuláša. Vstupné je 3,-€. Pripravená je bohatá tombola. Tešíme sa na Vašu účasť.


 

Krst nového albumu Senických heligonkárov

Senickí heligónkari srdečne pozývajú priaznivcov heligónky a ľudovej piesne na krst hudobného CD albumu pod názvom Senická heligónka 2 s podtitulom Poďte medzi nás. Uvedenie nových piesní sa uskutoční vo štvrtok 10.novembra o 16,00 v Mestskom dome kultúry v Senici. Na vašu návštevu sa tešia Senickí heligónkari.
Ďakujeme, s pozdravom za Senických heligónkarov
B.Grimm


 

Situácia novej okružnej križovatky Senica

 Po kliknutí na obrázok sa otvorí situácia dopravného značenia okružnej križovatky Senica, ktorá by mala byť hotová do Vianoc 2011.


 

Mimoriadny 22. snem ZMOS

 V pondelok 24. októbra 2011 sa v Bratislave uskutočnil mimoriadny 22. snem Združenia miest a obcí Slovenska. Jeho výsledky jednoznačne schválené delegátmi vyjadrujú rovnaký záujem a postoje reprezentácie miest a obcí vo vzťahu k stabilizácii a rozvoju miestnej územnej samosprávy.

celý článok...


 

UPOZORNENIE CESTUJÚCIM

na trase Senica - Hlboké a späť 

Z dôvodov úplnej uzávierky cesty III. triedy č. 5119 do Hlbokého bude v dňoch od 17.10. (od 9:00 hod) do 20.12. 2011 premávať linka Senica - Hlboké a späť odklonovou trasou po Štefánikovej ulici v Senici a poľnohospodárskou cestou smerom na Košútovec.

 

Počas uzávierky nebudú obslúžené zastávky:

v smere do Senice: SE Energetické závody, SE Odrodová skúšobňa

v smere zo Senice: SE Cintorín, SE odrodová súšobňa, SE Energetické závody  

Pri ceste zo Senice do Hlbokého bude autobus stáť pred Mestským úradom.

Spoje do Senice o 7:20 a 7:35 hod budú stáť na zastávkach pri II.ZŠ a cintoríne.

Ostatné spoje do Senice budú stáť pri Mestskom úrade Senica.


 

 

Uzávierka cesty Hlboké - Senica

 V súvislosti s výstavbou okružnej križovatky bude od 17.10 do 20.12.2011 úplná uzávierka štátnej cesty III/3/5119 smerom zo Senice na Hlboké. Obchádzka bude možná po účelovej komunikácií PD Senica (diaľnica) alebo okolo PD Hlboké po štátnej ceste I/51.


 

Nový pneuservis v Hlbokom

Podnikateľ Peter Harasník otvoril na ulici SNP č. 8  nový pneuservis pre osobné a užitkové vozidlá. Prevádzka je vybavená novozakúpenou profesionálnou technikou značky EVERT. Vykonáva výmenu a opravu pneumatík, opravu defektov, sprostredkovanie predaja nových pneumatík, prípravu vozidiel na STK, nastavenie svetiel regloskopom, opravy podvozkov a súčastí vozidla... JESENNÁ AKCIA: Prvých 10 zákazníkov má pri výmene všetkých pneumatík nastavenie svetiel zdarma!!!


 

Ombudsman na Úrade TTSK

 Verejný ochranca práv doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. bude svoju činnosť vykonávať aj priamo v priestoroch Úradu TTSK (Trnavský samosprávny kraj). Ombudsman bude poskytovať právnu poradňu pre občanov a ďalšie subjekty bezodplatne. Jeho hlavnou úlohou bude pomôcť občanom v riešení vzniknutých problémov tak, aby sa fyzické aj právnické osoby domohli bez zbytočných formalít rýchlej právnej ochrany v prípade, ak sa domnievajú, že základné práva a slobody sú porušené konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy. Ombudsman bude na Úrade TTSK v tomto roku vždy od 8. do 16. hodiny v dňoch:12. októbra, 9. novembra, 14. decembra.

Právna poradňa bude bezplatná.


 

Kontajner na nebezpečný odpad

Dňa 20. októbra 2011 bude v obci za kostolom pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať nasledovný odpad:

- elektrické a elektronické zariadenia (televizory, chladničky, rádiá, videá, iné spotrebiče ... )
- olovené batérie, akumulátory, monočlánky
- žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť
- odpadové oleje
- odpadové farby, laky, obaly z nich
- pesticídy, liečivá
- kyseliny, rozpúšťadlá, hydroxidy


 

Financovanie samospráv

 Vážení obyvatelia miest a obcí,

poslaním miestnej územnej samosprávy je zabezpečovať všestranný rozvoj na svojom území. Úlohou samosprávy a Združenia miest a obcí Slovenska je preto vytváranie čo najlepších podmienok na Váš dôstojný život.

Na mestá a obce bolo postupne presunuté množstvo kompetencií a štátnych úloh. Disponujú s viac ako 4 000 rozhodovacími právomocami, na ktoré sú potrebné financie. celý článok...


 

Prezentácia technológie bioplynovej stanice 

     Pozývam všetkých občanov na prezentáciu bioplynovej stanice firmou TEK Energy, a.s., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 6.10. 2011 o 18:00 hod v KD Hlboké.

                                                                                                                             starosta


 

Výstavba kruhového objazdu 

  V najbližších dňoch začne výstavba kruhového objazdu na križovatke pri výjazde zo Senice na Jablonicu. Podľa informácií primátora mesta Senica by mal byť kruhový objazd prejazdný počas výstavby.


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 Oznamujeme občanom, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 28.9.2011 o 18:00 hod (streda) v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľ a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
4. Schválenie programu OZ
5. Správa starostu o činnosti
6. Žiadosť pekárne RASEVA
7. Žiadosť pani PaedDr. Jany Slezákovej o kúpu obecnej parcely
8. Úprava rozpočtu
9. Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
10. Návrh na vyhlásenie verejnej finančnej zbierky
11. Ponuka na vybudovanie bioplynovej stanice
12. Informácia predsedov jednotlivých komisií o činnosti
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Schválenie uznesení
16. Záver
 


 

ZUMBA fitness cvičenie

 

s TINOU sa znova začne 21. septembra 2011 o 18:00 hod v teločnični ZŠ.

 

 


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 21 písm. n) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, v súlade s § 2 ods. 2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vzhľadom na miestne klimatické podmienky,

odvoláva dňom 08. 09. 2011 v okrese Senica

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý bol vyhlásený dňom         25. 08. 2011.


pplk. Ing. Miroslav Maca v. r.
riaditeľ


 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie


   Na základe plnomocenstva, udeleného ZSE Distribúciou a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 24 ods.2. písm. t) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú bez elektrickej energie
tieto čísla domov v obci Hlboké


Dňa :          08. 09. 2011 od 08:30 hod. do 11:15 hod
Hlboké :    č.d. 1-20, 79-120, 157-358, 360-380, 382-387, 390, 391, 393-399,405, 408-   410, 413, 414, 417, 418, 451/1, 6074 – stavba Lašák.

S pozdravom
Ing. Miroslav Harnoš                                                                                           Viera Žabková
 


 

Staršie oznamy 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8506141

Úvodná stránka