Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Hlboké

O B E C      H L B O K É


v zmysle zákona NR SR č. 596 / 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 4 ods. 1 a zákona NR SR č. 552 / 2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov § 5


VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE


na obsadenie miesta riaditeľa


ZÁKLADNEJ ŠKOLY HLBOKÉ č. 259


Požadované kvalifikačné predpoklady a ostatné predpoklady :

- požadovaný stupeň vzdelania štúdijného odboru pre základné školy v zmysle zákona č. 317 / 2009 Z.z . o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVa Š SR č. 437 / 2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov ,
- 1. atestácia / 1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada /
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ,
- bezúhonnosť ,
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka ,
- práca s PC / Windows , Word , Excel , Internet , ...... / ,
- komunikačné , organizačné a riadiace schopnosti ,
- flexibilita , zodpovednosť a spoľahlivosť

Doklady požadované k prihláške :
- žiadosť o zaradenie do výberového konania ,
- overené kópie dokladov o vzdelaní / vysvedčenie , diplom , osvedčenie / ,
- potvrdenie o celkovej pedagogickej praxi ,
- stručný osobný a profesijný životopis ,
- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ,
- návrh koncepcie rozvoja základnej školy ,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona č. 428 / 2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady zašlite na
adresu :
OBEC HLBOKÉ, 906 31 Hlboké č.114 do 22. júna 2012
s označením „ Výberové konanie ZŠ „
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom príslušná Rada školy.


 

webygroup

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8505481

Úvodná stránka