Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Staršie oznamy 11

Stavanie mája - poďakovanie

   V pondelok 30. apríla sa občania našej obce stretli na námestí pri príležitosti stavania mája. Týmto by som sa rád poďakoval Poľnohospodárskemu družstvu v Senici a jeho ochotným zamestnancom, ktorí nám aj tento rok nezištne pomohli postaviť 20 metrov vysoký máj a tým pomohli udržať túto peknú tradíciu v našej obci. Ich prácu odmenili deti z MŠ a ZŠ pripraveným kultúrnym programom a občania potleskom. Fotky z tohto stretnutia sú k nahliadnutiu vo fotogalérii. 

Záhorácky pivný festival 

Prievalský pivovar pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša a Asociácie malých nezávislých pivovarov Vás pozýva na 1. ročník Záhoráckeho pivného festivalu, ktorý sa uskutoční na námestí v obci Prievaly v sobotu 5. mája 2012. Viac informácií...  

Spustenie prevádzky kruhového objazdu

    Dňom 4. 5. 2012 od 10.00 hod bude uvedený do prevádzky  novovybudovaný kruhový objazd medzi Hlbokým a Senicou.

Cestujúci spojom Senica - Hlboké o 11.15 hod už môžu nastupovať na pôvodnej zastávke pri cintoríne. Náhradné zastávky budú zrušené.


 

Platinová svadba v Hlbokom

     V týchto dňoch si manželia Alžbeta Šullová a Pavel Šulla pripomínajú veľmi vzácne 70. výročie sobáša. Manželom blahoželáme a prajeme im všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a ešte veľa pekných chvíl prežitých v kruhu svojej rodiny. Viac info v týždenníku Záhorák č. 17


 

                           Nové symboly obce Hlboké

    Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 26. 4. 2012 uznesením č. 4/2012 nové symboly obce Hlboké. Viac informácií... 

Verejná zbierka na interaktívnu tabuľu

                                 VEREJNÁ  ZBIERKA 

   Obec Hlboké vyhlasuje verejnú zbierku na interaktívnu
                     tabuľu pre Základnú školu. viac...


 

Pozvánka na prvomájove oslavy v Dojči

Pozývame Vás na druhý ročník prvomájových osláv v retro štýle,

ktoré sa uskutoční 1. mája 2012  o 14.00 hod v Dojči. Viac informácií...


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 Oznamujeme občanom, že ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 26.4.2012 o 18:00 hod (štvrtok) v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
4. Schválenie programu OZ
5. Návrh na schválenie nového erbu, pečate a vlajky obce Hlboké
6. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2011
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hlboké za rok 2011
8. Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečentstva vzniku požiaru 

    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 21 písm. n) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, v súlade s § 2 ods. 2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vzhľadom na miestne klimatické podmienky, odvoláva dňom 16. 04. 2012 v okrese Senica čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý bol vyhlásený dňom 19. 03. 2012.


 

Oznámenie o pristavení kontajnera na nebezpečné odpady

 

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 16. 4. 2012 (pondelok) do 19. 4. 2012 (štvrtok) bude za kostolom pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého sa môžu odovzdať:

televízory, chaldničky, rádiá, videá a iné spotrebiče, olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, dopadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúštadlá, hydroxidy.

Upozornenie:  Do kontajnera nepatrí objemný a komunálny odpad, pneumatiky!


 

Divadelné predstavenie zo Srbska

     Divadelný spolok J.M. Hurbana v spolupráci s obcou Hlboké pozýva všetkých občanov na divadelné predstavenie "Frajerčenia na Tretej ulici" v podaní súboru Kus Zvolen Kulpín zo srbskej Vojvodiny. Hru podľa románu Nebezpečné známosti  od Choderlosa de Laclosa a rovnomennej dramatizácie Christophera Hamptona v úprave Michala Babiaka si môžete pozrieť v piatok 13. apríla o 20:00 hod v Kultúrnom dome v Hlbokom. Vystúpenie bude v slovenskom jazyku. Predaj vstupeniek začne v piatok od 18:00 hod bez miesteniek. Tešíme sa na vašu účasť.


 

Oznámenie o opakovaní dražby rodinného domu č. 201

Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa Oznámenie o dražbe. Viac informácií...


 

Hlbocké pohľady - 4. vydanie našich obecných novín

 

Oznamujeme občanom, že sú v predaji obecné noviny pod názvom Hlbocké pohľady. Zakúpiť si ich môžete na obecnom úrade, v potravinách JAS alebo v pekárni RASEVA.
Cena výtlačku je 0,50€.

 

 


 

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

      Oznamujeme občanom, že nasledujúci termín vývozu komunálneho odpadu bude v sobotu 7.4.2012 v skorých ranných hodinách.


 

67. výročie oslobodenia obce Hlboké

       7. apríla 2012 si pripomíname už 67. výročie oslobodenia obce Hlboké. Pozývam všetkých občanov Hlbokého, aby sme spoločne položením vencov vzdali česť a vďaku všetkým hrdinom, ktorí padli pri oslobodzovacích bojoch. Stretneme sa v sobotu 7.4.2011 o 18:00 hod pred obecným úradom.                                                                                                                            

                                                                                                           starosta


 

Brigáda Klubu ochrancov zelene Senica

      Klub ochrancov zelene Senica organizuje brigádu čistenia čerešňovej aleje v sobotu 31. marca 2012 o 13:00 hod. Zraz je na začiatku aleje pri IBV. Odkaz na web stránku klubu.


 

Blahoželanie ku dňu učiteľov

      Pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 28. marca ďakujem všetkým pedagogickým zamestnancom, terajším aj bývalým, ale i ostatným zamestnancom základnej a materskej školy, ktorí sa rozhodli venovať svoj profesionálny potenciál, znalosti, ale aj srdce práci s deťmi - pre deti - deťom a prajem im veľa zdravia, pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu.
                                                                                                                               starosta


 

Jarné upratovanie okolia obce

      V minulom roku sa počas jarného upratovania za účasti cca 100 dobrovoľníkov celkovo vyzberalo v našom chotári 10 vlečiek komunálneho odpadu. Tento rok zamestnanci spolu s aktivačnými pracovníkmi vyzberali 1 vlečku odpadu. Situácia pred upratovaním je zachytená vo fotogalérii. Urobte si vlastný úsudok o tomto stave. Robíme to pre lepšie životné prostredie, a aby sa nám tu všetkým hodnotnejšie žilo.


 

Vývoz konárov

      Oznamujeme občanom, že v termíne od 22. 03. do 04. 04. 2012 budú mať možnosť vyviezť konáre zo stromov na skládku konárov na letisku. Ak  túto  možnosť nemáte, tak vyložte konáre pred svoj dom k ceste a pracovníci obecného úradu ich postupne zozbierajú. Podmienkou je, aby konáre neobsahovali žiadne kovové, plastové či textilné predmety ani iný biodpad, keďže konáre sú určené na štiepkovanie. 


 

195. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

Dňa 19.3.2012 si pripomíname 195. výročie narodenia prvého predsedu Slovenskej národnej rady, slovenského spisovateľa, novinára, politika a organizátora kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelického kňaza a vedúcej osobnosti slovenského povstania Jozefa Miloslava Hurbana. Oficiálne oslavy sú naplánované na 17.6.2012, na ktoré budú pozvaní najvyšší štátni a cirkevní predstavitelia.


 

Nová akcia v Hlbokom "Pečie celá dedina"

Únia žien v Hlbokom Vás srdečne pozýva na novú akciu "Pečie celá dedina".


 

Divadelná hra Krutohlavci

Pridané videá  z predstavenia vo videogalérii.


 

Výsledky volieb do NR SR 2012

 

 


 

Staršie oznamy 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14


 

webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8443668

Úvodná stránka