Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Staršie oznamy 10

 Spresnenie zákazu vstupu do VO Záhorie

 

    Oznamujeme občanom, že tento týždeň od 20. 8. do 24. 8. 2012 sa zakazuje vstup do areálu VO Záhorie nasledovne:

 

          20. 8. - 21. 8.  od 7:00      do 19:00 hod

        22. 8.              od 7:00   do 24:00 hod   

             23. 8.              od 7:00      do 19:00 hod

         24. 8.             od 7:00      do 12:00 hod

V uvedenej dobe je prísny zákaz vstupu do VO Záhorie!


 

 Strelecké preteky

 

    PZ SENICA -BAŽATNICA si Vás dovoľuje pozvať na strelecký pretek a poľovnícku zábavu, ktoré sa uskutočnia dňa 18. 8. 2012 v Hlbokom v areáli poľovníckeho združenia "KRÚŽOK".

Hudba, občerstvenie, tombola, poľovnícky guláš a iné špeciality sú zabezpečené.

 

 

Strelecký pretek: od 08:00 hod. - americký trap

Poľovnícka zábava: od 18:00 hod. 

 Dostihový deň


 

 Ponuka propagačného materiálu

    Oznamujeme občanom, že majú možnosť si zakúpiť propagačné predmety obce Hlboké. Do ponuky patria pohľadnice, vreckové kalendáriky na rok 2013, magnetky, perá, hrnčeky, pivné poháre, kľúčenky, tričká, šiltovky a iné. Celý zoznam si môžete stiahnuť TU.

                      Pohľadnica                                        Magnetka                                            Kalendárik

 V ponuke je taktiež zahrnuté CD  sólistu SND ,Ivana Ožváta, ktorý zaspieval 17. júna tohto roku aj  pri mohyle  pri príležitosti spomienkových osláv 195. výročia narodenia J. M. Hurbana.


 

 Spresnenie zákazu vstupu do VO Záhorie

 

    Oznamujeme občanom, že tento týždeň od 13. 8. do 18. 8. 2012 sa zakazuje vstup do areálu VO Záhorie nasledovne:

         13. 8. - 16. 8.      od 7:00  do 19:00 hod

       17. 8.                  od 7:00  do 12:00 hod

       18. 8.                  od 8:00  do 18:00 hod

V uvedenej dobe je prísny zákaz vstupu do VO Záhorie!


 

 Hľadá sa stratený pes

      Hľadá sa pes, Shar Pei, pieskovej farby. Nie je agresívny, napriek tomu že tak vyzerá. Reaguje na meno Quido. Má na sebe čierne popruhy s vodítkom. V prípade nájdenia, odmena istá. Kontakt Ľubka Oravcová tel. č. O915/160 346.


 

 Prebiehajúce práce počas prázdnin

      V týchto dňoch prebiehajú rekonštrukčné práce v školskej jedálni a kuchyni. Kedže od posledného maľovania týchto priestorov už uplynul nejaký čas, bolo nutné kuchyňu a jedáleň opätovne vymaľovať. Od 23. 7.(pondelok) do 27. 7. 2012 (piatok) sa venuje čas týmto opravám. Zároveň sa vymaľuje prechod medzi školou a spomínanou školskou jedálňou.

Fotky z prebiehajúcich prác si môžete pozrieť v sekcii "Prebiehajúce práce".

 


 

 Prekročili sme 211.000 návštev našej stránky

 

     K dnešnému dňu 18. 7. 2012 bola prelomená hranica 211.000 návštev našej webovej stránky.  Len za posledný polrok pribudlo ďaľších 100.000 kliknutí. Snažíme sa, aby bola stránka aktualizovaná denne a obsahovala užitočné informácie nielen pre občanov našej obce. Veľmi nás teší, že naša stránka je navštevovaná ľudmi z celého sveta, o čom svedčia štatistky návštev. Najviac zahraničných návštev je z Českej republiky, potom Nemecka, Spojených štátov amerických, Rakúska, Veľkej Británie, Austrálie, Brazílie a Poľska. V rámci Slovenska je najviac zaznamenaných návštev z oblasti Bratislavy, Myjavy, Nitry, potom Trnavy, Žiliny, Piešťan, Banskej Bystrice, Skalice, Trenčína a Košíc. Krajiny a mestá sú zoradené podľa percentuálneho prehľadu návštev našej stránky.


 

 Príspevky do novín

 

     Oznamujeme občanom, že majú možnosť prispieť článkami do novín, nakoľko prebieha príprava ďaľšieho čísla Hlbockých pohľadov. Redakčná rada oznamuje, že príspevky môžete zasielať na adresu hlbocke.pohlady@obechlboke.sk, alebo priniesť osobne na obecný úrad napísané rukou, na počítači, či na pamäťovom médiu. Uzávierka pre zasielanie príspevkov je do 25. júla 2012 (streda).

Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor.


 

 Zákaz vývozu konárov na letisko 

       Oznamujeme občanom, že sa už ukončil vývoz  konárov na letisko, nakoľko boli všetky konáre spracované na štiepku a preto sa zakazuje ďaľšie zhromažďovanie konárov a haluzí v tejto lokalite. Plochu bude využívať Poľnohospodárske družstvo Senica. Zároveň dôrazne upozorňujeme občanov, aby nevyvážali odpad na nelegálne smetisko. Mometnálne prebieha jeho revitalizácia, po ktorej bude plocha vysiata poľnospodárskymi plodinami.


 

 Zber obnoseného šatstva, textílií a pneumatík

       

  Oznamujeme občanom, že  v dňoch od 19. do 22. júla 2012 bude v obci za kostolom pristavený kontajner na obnosené šatstvo, textílie a pneumatiky.
        


 

 169. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny

      V týchto dňoch  si pripomíname 169. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny. V dňoch 11. - 16. júla 1843 došlo k dohode o uzákonení spisovného jazyka na spoločnej schôdzke Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu na hlbockej fare. Za základ spisovnej slovenčiny prijali stredoslovenské nárečie a uzniesli sa na fonetickom pravopise. Už na jar 1843 napísal J.Kráľ v slovenčine Dumu bratislavskú.

                                    


 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V SENICI

                                 vzhľadom na miestne klimatické podmienky
a dlhodobo pretrvávajúce vysoké teploty vzduchu
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch
v územnom obvode okresu Senica,
ktorý platí od 03. 07. 2012 – až do odvolania.

celý článok...
                                                


 

 Vstup do vojenského areálu Záhorie

 
      Oznamujeme občanom, že  v dňoch od 1. júla 2012 vstúpi do platnosti novela zákona o vojenských obvodoch. Na územie vojenského obvodu bude možné vstupovať v dobe keď neprebiehajú vojenské cvičenia. Na niektorých územiach vojenského areálu bude trvalý zákaz vstupu. Tu sú označenia, ktorými bude verejnosť upozornená na zákaz vstupu:

Vyjadrenie Ministerstva obrany SR, 

Obvodného úradu vojenského obvodu Záhorie: TU:

 Mapa VO Záhorie so zákazovými priestormi:

http://www.mosr.sk/data/mapaZahorie.pdf

 


 

 V Hlbokom sa oslavovalo celý víkend

        

 Oznamujeme občanom, že majú možnosť prezrieť si fotky z osláv 750. výročia obce a zo  spomienkových osláv, ktoré sa konali 16. a 17. júna 2012 v našaj obci. Fotky sa nachádzajú vo fotogalérii a v sekcii kultúra oddelenie "Napísali o nás".


 


 

Obrázky 1, 2 


 

 Sekulský jarmok remeselníkov


 

 Brigáda v čerešňovej aleji


 

 Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Hlboké

Obec Hlboké v zmysle zákona NR SR č. 596 / 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 4 ods. 1 a zákona NR SR č. 552 / 2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov § 5 VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa ZÁKLADNEJ ŠKOLY HLBOKÉ č. 259. Viac informácií ...
      


 

 Recyklácia použitých bateriek

     Oznamujeme občanom, že majú možnosť odovzdať použité prenosné batérie v rámci recyklácie do špeciálneho zberného boxu, ktorý je umiestnený na obecnom úrade.  

Detské tábory 2012

      Detská organizácia Záhorácky Fénix organizuje detské tábory v termíne od 2. 7. 2012  do 8. 7. 2012. Viac info... 

Deň detských radostí

      Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie a Detská organizácia Záhorácky Fénix v spolupráci s Obvodným úradom v Senici, Mestským úrodom Senica, DO Fénix a Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Senica za finančnej podpory MŠ SR organizuje  v sobotu 9. júna 2012 od 09:00 do 18:00 hod Deň Detských Radostí. Viac info... 

Brigáda v čerešňovej aleji

      Klub ochrancov zelene (KOZEL) organizuje brigádu čistenia čerešňovej aleje v sobotu 19. mája 2012 o 10:00 hod. Zraz je na začiatku aleje pri IBV. Plagát akcie.


 

 Končí splatnosť daní obciam

  

      

Daň z nehnuteľnosti, poplatok za odpad a daň za psa za rok 2012 je treba uhradiť do 31. mája 2012.

 


 

Stretnutie krojovaných skupín okresu Senica

 


 

 Výsadba parku J. M. Hurbana

  

       Novovybudovaný park J. M. Hurbana sa i tento rok vysadil letničkami a novými skalničkami. Zamestnanci obce a aktivační pracovníci urobili potrebné práce po zimnom období, okopali, vyhrabali a odstránili suché lístie. Pripravili pôdu na výsadbu letničiek, ktoré opäť darovala a pomáhala pri ich výsadbe pani Magdaléna Pálková s manželom. Vyše 400 kusov sadeníc garafií (aksamitníkov) a skalničiek je nemalý dar, ktorý oživí a skrášli naše prostredie najmä pri príležitosti nadchádzajúcich osláv.

Touto cestou im zato veľmi ďakujem. Verím, že dobré úmysly, ktoré má určite každý jeden z nás s Hlbokým, sa budú aj naďalej potvrdzovať najmä skutkami, a nie len slovami.

starosta

 


 

Deň matiek

 


 

Staršie oznamy 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14


 

webygroup

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8505451

Úvodná stránka