Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Staršie oznamy 6

 Október - mesiac úcty k starším

V mene obce Hlboké Vám úprimne prajem, aby ste boli ešte dlhé roky zdraví a šťastní, aby ste nikdy nepocítili samotu, aby sa vždy našiel človek, ktorý kráča s Vami, a nie len vedľa Vás. Prajem Vám, aby sa Vám Vaša láska a obetavosť, s ktorou ste prežili tú aktívnu časť života vracali plným priehrštím v podobe milého slova a vďačného úsmevu. Prajem Vám krásnu, slnečnú jeseň života.

                                                                                                                                        starosta obce


 

Ponuka pracovného miesta

Obec Hlboké prijme do pracovného pomeru na dobu určitú 5 mesiacov zamestnanca technických služieb (vytvorenie nového pracovného miesta na základe dotácie z úradu práce). Požadované predpoklady: vodičský preukaz skupiny B a T, murárske zručnosti a práca s drevom. Podmienkou je vek nad 50 rokov s 3 mesačnou evidenciou na úrade práce, alebo dlhodobo nezamestnaný minimálne 12 mesiacov, prípadne základné vzdelanie. Uchádzači sa môžu prihlásiť na e-maily starosta@obechlboke.sk alebo tel.č. 0911/894533. Predpokladaný termín nástupu je november 2013.

 

 


 

Pripomienka 69. výročia SNP 

  

        Dňa   29. augusta  2013   si   pripomíname    už 69. výročie Slovenského národného povstania. Pozývam všetkých občanov Hlbokého, aby sme spoločne položením vencov vzdali česť a vďaku všetkým hrdinom SNP. Stretneme sa vo štvrtok 29. 8. 2013 o 18:00 hod pred obecným úradom

 

                                                                                                                             starosta      


 

 Výstava SZCH ZO Hlboké


 

 Blahoželanie k 100. narodeninám

     Blahoželám pani Františke Ševčíkovej k 100. výročiu narodenia, ktoré oslávila dnes 13. augusta 2013. Želám jej veľa zdravia a spokojnosti do ďalších rokov.                                      starosta

Len málo ľudí na svete
sa dožije takéhoto krásneho veku.
Len málo ľudí si svet váži tak,
že ich nechá po sebe kráčať
100 a viac rokov.


 

 Spomienkové oslavy 170. výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny

     Dňa 14.júla 2013 sa konali Spomienkové oslavy 170. výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny. Na oslavách sa zúčastnili významní hostia, minister školstva Dušan Čaplovič, poslanec NRSR Radoslav Procházka, podpredseda TTSK Augustín Hambálek, emeritný biskup ECAV Ivan Osuský, duchovní z Myjavského seniorátu, starostovia z okolitých obcí, predstavitelia kultúrnych a spoločenských inštitúcií, iní vzácni hostia, občania z našej a okolitých obcí.
     Hoci sa oslavy niesli v skromnom duchu, o to vrúcnejšia a milšia atmosféra na nich vládla. Naše úsilie bolo odmenené pozitívnym hodnotením od pána ministra, ktorý sa tu medzi nami veľmi dobre cítil a ocenil snahu všetkých, ktorí sa podieľali na prípravách. Touto cestou sa chcem aj ja poďakovať: Evanjelickej cirkvi a.v., presbyterom a veriacim hlbockého cirkevného zboru, všetkým, ktorí priniesli zákusky a prispeli k tomuto slávnostnému dňu.
     Dúfam, že v podobnom duchu si budeme dôstojne pripomínať významné výročia v Hlbokom aj po ďalšie roky. Fotografie z akcie sú pridané vo fotogalérii.                                                 starosta


 


 

 Blahoželanie k 100. narodeninám

   Blahoželám pánovi Pavlovi Šullovi, najstaršiemu občanovi našej obce, k prekrásnemu jubileu 100. narodeninám. Želám mu veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

                                                                                                                                                starosta


 

 80. rokov futbalu v Hlbokom 1933 - 2013


 

 Plán kontrolnej činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie júl-2013


 

 Ďalšie číslo Hlbockých pohľadov je v predaji

Oznamujeme občanom, že je v predaji ďalšie číslo obecných novín Hlbocké pohľady č. 7. Noviny si môžete zakúpiť už od dnes 1. júla 2013 na Obecnom úrade v Hlbokom. Cena výtlačku je 0,50 €.


 

 Slávnostné ukončenie školského roku v ZŠ Hlboké

     Dnes 28.6.2013 sme v základnej škole slávnostne ukončili školský rok 2012/2013. Žiakom boli odovzdané vysvedčenia za ich celoročnú prácu. Chcem sa v mene obce poďakovať pani učiteľkám za ich trpezlivosť a obetavú prácu s deťmi. Takisto moje poďakovanie patrí aj pánovi Makovníkovi a pánovi Krištofovi za vedenie záujmových krúžkov. Dávate zo seba deťom to najlepšie a za to si zaslúžite našu úctu a obdiv. V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj našim nepedagogickým zamestnancom pani kuchárke, pani školníčke a vedúcej školskej jedálne, lebo bez nich by škola nemohla riadne fungovať. Všetkým želám pekné prázdniny, slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, krásne letné dni.                                 starosta                                                   


 

 Rozlúčka s predškolákmi

     Dnes popoludní sme sa v obradnej sieni obecného úradu slávnostne rozlúčili s predškolámi z MŠ Hlboké, Saškou Tytykalovou, Emkou Koprlovou, Luckou Ladovičovou, Jankou Kadlečíkovou, Kajkom Bujzášom, Adamkom Lašákom, Peťkom Čobrdom a Paťkom Čobrdom. Želám im, aby sa im na základnej škole darilo v štúdiu a robili naďalej svojim rodičom iba radosť. Nech je ich život naplnený raodsťou, láskou a šťastím. Ďakujem aj pani učiteľkám za ich trpezlivosť a obetavú prácu s deťmi.                                                                                                                                      starosta

 


 

 Turnaj ulíc 2013


 

 Divadelné predstavenie


 

 Zber papiera

     Od 18.6. začal v našom školskom zariadení s MŠ a ZŠ zber papiera. Zviazaný a najlepšie odvážený papier môžete voziť do školskej budovy a nechávať ho vo vstupnej chodbe, alebo ak ho máte veľké množstvo, tak priamo do pristavených kontajnerov, ktoré sú pred KD. Prosíme vás, ohláste sa potom učiteľkám MŠ, alebo ZŠ. Zber bude trvať do 27.6.2013. Výžažok zo zberu bude príjmom MŠ a ZŠ, takže ich môžete aj takouto cestou podporiť.


 

 Záchrana Hurbanovho prameňa a jeho okolia

   Nadácia Orange v grantovom programe Šanca pre váš región podporila v tomto roku 55 úspešných z celkových 309 podaných projektov. Dlhodobým cieľom programu je zvyšovať kvalitu života obyvateľov v regiónoch, podporovať občiansky aktivizmus a rozvíjať komunitný život. O podporu sa mohli uchádzať neformálne skupiny aktívnych občanov, mimovládne organizácie a kultúrne inštitúcie.
O podporu v grantovom programe žiadala aj neformálna skupina aktívnych občanov v Hlbokom. Mgr. Zuzana Knapová vypracovala projekt s názvom Záchrana Hurbanovho prameňa a jeho okolia. Jedná sa o priestranstvo Krúžku za potokom, ide o úpravu verejného priestranstva, revitalizáciu zelene, vyčistenie prameňa, rekonštrukciu ohniska, osadenie dreveného altánku s lavičkami a náučnou tabuľou o J. M. Hurbanovi. Nadácia Orange podporila tento projekt sumou 1400€.
Verím, že do záchrany Hurbanovho prameňa sa zapojí čo najviac dobrovoľníkov, obec bude taktiež nápomocná pri realizácií tohto úspešného projektu. Po dokončení bude Hlboké zase o niečo krajšie.                                                                                                                                         starosta
  


 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme občanom, že ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 6.6.2013 o 18:00 hod (štvrtok) v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom.

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
4. Schválenie programu OZ
5. Správa starostu o činnosti
6. Prerokovanie platu starostu obce
7. Žiadosti o schválenie otváracích hodín
8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
9. Ponuka na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
10. Schválenie úpravy rozpočtu
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver


 

 Deň detí sa prekladá

S poľutovaním vám oznamujeme, že z dôvodov nepriaznivého počasia sa odkladá Deň detí na iný náhradný termín, o ktorom vás budeme včas informovať.


 

 Hlasujte pre Základnú školu v Hlbokom

   Prosíme obyvateľov a návštevníkov tejto stránky prispieť svojim hlasom v súťaži SPORTTUBE.DAY2013 pre Základnú školu v Hlbokom. Kliknite na link alebo ho skopírujte do nového okna. Ide o súťaž na portále www.sporttube.sk, kde je športové video našich žiakov pod názvom Plavecký výcvik (Základná škola Hlboké). Každý hlasujúci môže hlasovať každý deň do 10. 6., ale len jeden krát. Prvé tri videá s najvyšším počtom hlasov v tejto súťaži získajú finančnú odmenu. Po otvorení videa sa zobrazia vpravo dole hviezdičky, ktoré je treba označiť, aby bol pridaný hlas. Súťaž trvá do 10.6.2013. Ďakujeme - učiteľky ZŠ Hlboké. HLASOVANIE.
 


 

Staršie oznamy 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14


 

webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8443646

Úvodná stránka