Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Staršie oznamy 4

Strelecké preteky


 

Milión návštev webovej stránky obce Hlboké

Počas necelých štyroch rokov si webovú stránku našej obce prezrelo vyše 1.000.000 ľudí. Touto cestou by sme sa chceli čitateľom poďakovať za ich priazeň, návrhy, pripomienky a spoluprácu a tešíme sa na ďalší spoločný "milión".


 

Výstavba nájomných bytov v Hlbokom

Obec Hlboké plánuje výstavbu nájomných bytov, nakoľko štát výrazne zlepšil podmienky financovania. Zvýšil sa nenávratný príspevok z MDV a RR SR na 30 - 40% a Štátny fond rozvoja bývania predĺžil splatnosť úveru z 30 na 40 rokom pri zachovaní úrokovej sadzby 1%, čím sa značne znížia mesačné splátky nájmu. Obec v spolupráci s firmou Innovia, s.r.o. Trnava pripravili štúdiu výstavby nájomných bytov v obci. Jedná sa o 6 a 8 bytové domy. Podľa informácií firmy Innovia, s.r.o. sa realizáciou výstavby vôbec nezaťaží obecný rozpočet a úver zo ŠFRB sa nezapočítava do celkovej zadlženosti obce. Vedenie obce sa rozhodlo uskutočniť prieskum záujmu o nájomné byty, na základe ktorého sa bude rozhodovať o ďalšom postupe. Podrobné informácie o výstavbe nájdete tu.


 

Nezáväzný prieskum záujmu o byty

Prieskum má slúžiť ako nezáväzná informácia pre obec, o aké byty a v akom rozsahu by bol záujem o takúto výstavbu v Hlbokom. Ak máte záujem alebo viete o niekom, kto by mal záujem bývať v Hlbokom (týka sa to aj mladých rodín, ktoré nedostanú hypotéku alebo si z finančných dôvodov nemôžu dovoliť prerábať starý dom), stačí poslať mail na mailovú adresu obechlboke@obechlboke.sk do 29.8.2014 s nasledujúcimi informáciami:

- meno
- adresa
- bytovka (variant 1 alebo 2)
- byt
- kontakt (mail, telefón)

Prieskum je nezáväzný, každý prípadný záujemca bude v prípade ďalšieho postupu dopredu informovaný.


 

Voľba zborového farára v ECAV Hlboké

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV v Hlbokom oznamuje svojim členom, že v nedeľu 3.augusta o 9,30 hod. bude v rámci Služieb Božích volebný konvent s voľbou zborového farára. Navrhovaným kandidátom je doterajšia námestná farárka Mgr. Anna Ďurcová. Kazateľom bude brat konsenior Dr. Peter Švehla zo Skalice. Prídite vyjadriť svoj názor na Služby Božie.


 

Kontajnery na pneumatiky a šatstvo

Oznamujeme občanom, že od dnes 10.7. 2014 sú za kostolom pristavené dva kontajnery určené pre zber pneumatík a šatstva. Kontajnery budú v obci do pondelka 14.7. 2014.


 

Športový deň JDS Hlboké

Dnes 5.7. 2014 sa konal na ihrisku TJ Športový deň Jednoty dôchodcov. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 40 súťažiacich, pre ktorých bolo pripravených päť súťažných disciplín. Všetci víťazi dostali diplomy a ceny. Touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu JDS za zorganizovanie tejto milej akcie, ktorá všetkým zúčastneným spríjemnila sobotné popoludnie.                                            starosta


 

Pozvánka na golf


 

Nové publikácie TTSK

Trnavský samosprávny kraj vydal dve nové publikácie. Prvá sa nazýva "Šporst v TTSK . O Hlbokom sa píše na str. 97 a 134. Druhá sa nazýva "História a súčasnosť Dobrovoľných hasičských zborov v TTSK". O našom hasičskom zbore sa dočítate na str. č. 155. Touto cestou sa chcem poďakovať predsedom našich organizácií za spoluprácu pri prezentovaní našej obce. Publikácie si môžete stiahnuť kliknutím na ich názov.                   starosta


 

Víťazom Turnaja ulíc sa stalo mužstvo Záhumnia

Štvrtým ročníkom pokračoval v sobotu 28. júna 2014 tradičný turnaj hlbockých ulíc vo futbale. Zúčastnili sa ho ako obyčajne štyri mužstvá: Záhumnie, SNP, Mláky a Starí páni. Tak ako každoročne, aj tento rok sa hralo systémom každý s každým a o napínavé chvíle nebolo núdza. O víťazovi sa rozhodovalo až v poslednom zápase medzi mužstvami Mlák a Záhumnia. Mlákam na víťazstvo chýbal jeden strelený gól, ktorý by zabezpečil výhru nad Záhumním a aj celkové víťazstvo. Lenže v zápase ,,o všetko sa zrodila bezgólová remíza, a tak už po druhýkrát v histórii sa tešili z víťazstva chlapci zo Záhumnia. Podarilo sa im to v roku 2012 a aj teraz v roku 2014. Jediným mužstvom bez víťazstva na turnaji zostávajú Mláky. Miernym sklamaním tohto ročníka je divácky záujem, ktorý bol menší ako po minulé roky aj vďaka rôznym akciám v okolí. V prestávke nastúpili chlapci z prípravky v modelovanom zápase proti výberu rodičov a fanúšikov a remizovali 3:3. V súťaži kopania pokutových kopov zvíťazil Flaviu Nicusor Drinc pred Petrom Pawlusiowom a Pavlom Orgoníkom. Najlepším strelcom turnaja sa stal Milan Mráz s tromi gólmi z mužstva Starých pánov a najlepším brankárom Branislav Valjent ml. zo Záhumnia. Pozrite sa na jednotlivé výsledky tu. Fotografie z akcie sú vo fotogalérii.

Víťazné mužstvo Záhumnia: Zľava hore: B. Valjent st., B. Valjent ml., R.Valjent, J. Slaný, P. Jediný st., M. Jonáš, M. Filípek. Zľava dole: S. Jarábek, P. Jediný ml., D. Jakáb, Jánošík.


 

Slávnostné ukončenie školského roka v ZŠ

Dnes sme slávnostne ukončili školský rok 2013/14 v ZŠ Hlboké. Základnú školu v tomto školskom roku navštevovalo 16 žiakov. Rozlúčili sme sa s tromi štvrtákmi a bohužiaľ odchádza jedna žiačka do druhého ročníka do Senice. Zo šiestich predškolákov z MŠ nastupuje do hlbockej školy iba jeden žiak, čiže v školskom roku 2014/2015 bude v našej škole len 13 žiakov. Ďakujem pani učiteľkám za ich zmysluplnú prácu a rodičom za to, že s dôverou zverili svoje deti našej škole, lebo vďaka tomu ešte dnes škola existuje. Tento rok sa podarila zrealizovať oprava strechy školy z finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, škola vďaka projektu dostala novú interaktívnu tabuľu, vďaka rodine Šullovej nové moderné osvetlenie. Cez prázdniny sa bude interiér školy maľovať aj vďaka podpore rodiny Majkútovej. Obec pripravuje projekt na zateplenie budovy, čím by sa zavŕšila úplná rekonštrukcia školy. Želám žiakom, pani učiteľkám aj rodičom aby si cez prázdniny oddýchli, načerpali nové sily do ďalšieho školského roku. Odchádzajúcim štvrtákom želám veľa úspechov v ďalšom štúdiu, aby zúročili všetky vedomosti a zručnosti, ktoré v škole získali.                    starosta


 

Ďalší úspešný projekt pre krajšie Hlboké

Obec Hlboké podala v roku 2014 zatiaľ 15 projektov a grantov, z ktorých bolo 5 úspešných, pritom niektoré ešte čakajú na vyhodnotenie. Posledným úspešným projektom je projekt podaný v Nadácii Intenda v programe Oživujeme verejný priestor pod názvom "Cestička k J.M. Hurbanovi , ktorý v spolupráci s obcou podal Jakub Válka ako súkromná osoba. Touto cestou sa mu chcem poďakovať, že mu nie je obec ľahostajná, ale neváhal a zapojil sa do tohto projektu. Výsledky si môžete pozrieť na stránkach nadácie Intenda tu.


 

Pamätné knihy obce Hlboké

Obec Hlboké si vedie tri Pamätné knihy. V prvej sa zaznamenávajú významné životné jubileá 80, 90 a 100 ročné výročia narodenia našich občanov. Takisto evidujeme nádherné 50, 60 i 70 ročné výročia sobášov. V druhej pamätnej knihe obce sa vedú záznamy o sobášoch a uvítaniach nových občiankov do života obce. Tretia pamätná kniha slúži na zaznamenávanie najvýznamnejších udalostí v obci. Všetky uvedené pamätné knihy si môžete popozerať na našej webovej stránke pod priečinkom Kultúra-Pamätné knihy obce.


 

Slávnostná rozlúčka s predškolákmi MŠ

Dnes sme sa slávnostne rozlúčili s predškolákmi z Materskej školy v Hlbokom. Z malých detičiek, ktoré prišli pred niekoľkými rokmi do MŠ sú dnes šikovní predškoláci. Ďakujem pani učiteľkám za ich obetavú prácu. Touto cestou sa chcem zvlášť poďakovať pani učiteľke Anne Čajkovej, ktorá odchádza do zaslúženého starobného dôchodku. Štrnásť rokov sa s láskou venovala výchove detí a zanechala v nej kus seba. Želám jej veľa zdravia a pokojný dôchodok. Predškolákom prajem veľa úspechov do ďalšieho štúdia, nech je ich život naplnený radosťou, láskou a šťastím. starosta


 

Turnaj ulíc 2014


 

Priehrada na Zaháji je tesne pred dokončením


 

Schválené dotácie z TTSK pre rok 2014

Trnavský samosprávy kraj vypísal v roku 2014 päť výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu. Obec Hlboké sa zapojila do všetkých a podala 5 projektov, z ktorých boli dva úspešné. Prvým úspešným projektom bolo tradičné kultúrne podujatie "Október mesiac úcty k starším" v rámci programu "Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít v roku 2014" so schválenou dotáciou 200 € a druhým bol projekt "Rozlúčka s letom" v rámci programu "Podpora mládežníckych aktivít v roku 2014 tiež s dotáciou 200 €. Prehľad všetkých podporených i nepodporených žiadostí si môžete pozrieť na stránke TTSK.         
                                                                                                                                                         starosta


 

Slávnostné otvorenie Hurbanovej záhradky a prameňa

Fotografie nájdete vo fotogalérii.


 

Úspešný projekt na obnovu Pamätnej fary

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom v spolupráci s obcou Hlboké podali projekt na obnovu Pamätnej fary, v ktorom žiadali 62.271 € na rekonštrukciu strechy, zvodov, komína, na odstránenie vlhkosti z múrov a obnovu fasády fary. Podľa rozhodnutia príslušnej komisie Ministerstva kultúry SR bolo na obnovu fary pridelených 17.200 €. Na prácach sa začne po podpise zmluvy. Podporené žiadosti si môžete pozrieť na webovej stránke ministerstva.


 

Výberové konanie na riaditeľa MŠ

OBEC HLBOKÉ v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov §4 ods.1a zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov §5
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa
MATERSKEJ ŠKOLY H L B O K É

Podrobné informácie nájdete tu.


 

Pozvánka na Deň detí 2014


 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Hlbokom

Výsledky volieb v obci: Počet oprávnených voličov 782, počet platných hlasov 121, účasť voličov v obci 15,47%.Podrobné informácie o hlasovaní našich občanov nájdete v priloženej zápisnici str.1 a str.2. Prikladám aj zápisnicu Ústrednej volebnej komisie.

Zoznam poslancov zvolených do Európskeho parlamentu v roku 2014 za Slovesnkú republiku:

1 NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska,Občianska konzervatívna strana

Jana Žitňanská, Mgr.

2 Kresťanskodemokratické hnutie

Anna Záborská, MUDr.

Miroslav Mikolášik, MUDr.

3 SMER - sociálna demokracia

Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

Monika Flašíková Beňová, PhDr.

Boris Zala, Doc., Dr.

Vladimír Maňka, Ing.

14 MOST - HÍD

József Nagy, Ing.

19 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Branislav Škripek, Mgr.

21 Sloboda a Solidarita

Richard Sulík, Ing.

27 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

Eduard Kukan, JUDr.

Ivan Štefanec, Ing., MBA, PhD.

29 Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

Pál Csáky


 

Pozvánka na valné zhromaždenie vlastníkov lesov

Vážení občania, predsedníctvo Urbárskeho spoločenstva a Spoločenstva vlastníkov lesov Šalamún Vás pozývajú na valné zhromaždenia, ktoré sa uskutočnia túto sobotu 24.5.2014 v KD v Hlbokom. Od 12:00 hod. do 14:00 hod. bude prebiehať spoločná registrácia pre obidve spoločenstvá, na ktorej dostane každý vlastník hlasovací lístok s počtom hlasov. O 14:00 hod. začne valné zhromaždenie Urbárskeho spoločenstva a hneď po jeho skončení bude pokračovať valné zhromaždenie Spoločenstva vlastníkov lesov Šalamún. Účasť všetkých vlastníkov lesov obidvoch spoločenstiev je veľmi dôležitá, aby sa mohli spoločenstvá pretransformovať v zmysle zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách do 30.6.2014, lebo inak pôjdu do likvidácie. Žiadame vlastníkov, ktorí sa nemôžu valného zhromaždenia zúčastniť, aby splnomocnili zástupcu. Ďakujeme.

Materiály pripravované k valnému zhromaždeniu pozemkového spoločenstva:

1. Návrh zmluvy o pozemkovom spoločenstve.

2. Návrh Stanov pozemkového spoločenstva.


 

Nové svietidlá do ZŠ Hlboké

Vďaka rodičom Šullovým, ktorých syn je žiakom našej školy v Hlbokom, sa riaditeľke ZŠ podarilo vybaviť nové svietidlá ako sponzorský dar od OMS – spol. s r. o., Dojč. Nové svietidlá budú nainštalované v dvoch triedach, v ktorých prebieha výučba, v počítačovej učebni a na veľkej chodbe školy.
Vzhľadom na zastaralé a neúsporné lampy je pre ZŠ tento sponzorský dar veľkou pomocou. V najdôležitejšom rade bude kvalitné osvetlenie v škole pri výuke, ako i prispeje k modernizácii školy a úspore el. energie.


 

Touto cestou sa chcem poďakovať pani učiteľkám a deťom ZŠ a MŠ aj spevokolu JDS za pekný kultúrny program. Fotografie a videá z akcie nájdete v priečinku Galérie.                     starosta


 

Krojované stavanie mája 2014

Touto cestou chcem poďakovať PD Senica, za poskytnutie mája a techniky na jeho postavenie, našim hasičom a zamestnancom obce za pomoc, pani učiteľkám a deťom zo ZŠ a MŠ za milé vystúpenie a v neposlednom rade všetkým krojovaným, ktorí sa zúčastnili sprievodu, čím obohatili túto prekrásnu ľudovú tradíciu. Želám si, aby sa postavený máj stal symbolom lásky, porozumenia a odpustenia a aby mali občania Hlbokého k sebe bližšie.                                                                                  starosta

 


 

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom oznamuje:

Zelený štvrtok 17.4. 2014 o 17:00 hod. s večerou Pánovou

Veľký piatok 18.4. 2014 o 9:30 hod. s Pašiami o 9:30 hod.

Veľkonočná nedeľa 20.4. 2014 o 9:30 hod.

Veľkonočný Pondelok 21.4.2014 o 9:30 hod. s Večeru Pánovou


 

Hlbocká škola má opravenú strechu

 

 

 

 

 

V budove našej školy sa vyučuje už od roku 1941. Vyše 70 rokov stará azbestocementová strešná krytina bola v havarijnom stave a súrne si vyžadovala rekonštrukciu. Oprava strechy bola zrealizovaná vďaka pridelenej dotácii z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na riešenie havarijných situácií vo výške 24.000 €. Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa na oprave podieľali a hlavne pánovi ministrovi Dušanovi Čaplovičovi za schválenie dotácie.                                                                                                  starosta


 

Hlbocký urbár

Urbárske spoločenstvo v Hlbokom pripravuje valné zhromaždenie všetkých vlastníkov lesných pozemkov zapísaných na LV č.933 v katastrálnom území obce Hlboké. V zmysle zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách je potrebné založiť nové spoločenstvo s právnou subjektivitou a zvoliť členov výboru nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov do 30. júna 2014. Hlbocký urbár má rozlohu 218 ha a je zapísaný na LV č. 933 na trinástich parcelách. Z uvedených 218 ha je vyše 33 ha nevysporiadaných, čo predstavuje cca 15% z celkovej plochy. Neznámych vlastníkov bude na valnom zhromaždení zastupovať Slovenský pozemkový fond. Touto cestou žiadam občanov, aby si skontrolovali, či majú vysporiadané všetky pozemky v urbári. Prikladám zoznam vlastníkov z LV č.933 s vypočítanými výmerami pozemkov. Údaje v zozname sú čerpané z webovej stránky katastra nehnuteľností a majú informatívny charakter. O presnom termíne valného zhromaždenia vás budeme včas informovať.                           starosta


 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


 

Úspešný projekt ZŠ v Hlbokom

Základná škola v Hlbokom bola úspešná v rámci národného projektu "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety , z ktorého škola dostane vybavenie interaktívnej učebne. Touto cestou sa chcem poďakovať pedagogickému kolektívu ZŠ za ich prácu.

                                                                                                      starosta


 

Pripomienka 69. výročia oslobodenia obce

Dnes 6. apríla 2014 sme si položením vencov pripomenuli a uctili pamiatku všetkých hrdinov prvej aj druhej svetovej vojny. Obec Hlboké bola oslobodená Červenou armádou 6. 4. 1945 okolo 14:00 hodiny. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili položenia vencov. Nech pamiatka všetkých padlých hrdinov zostane večná!                                                                                                                    starosta


 

Beh okolo Hlbokého 2014 - výsledky


 

Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne

Regionálna rozvojová agentúra Senica v spolupráci s MAS Partnerství venkova ako zakladatelia EZÚS Spoločný región vydali štúdiu Obnoviteľné zdroje v spoločnom regióne. Zo slovenskej strany sa do projektu zapojilo 22 obcí vrátane obce Hlboké a z českej strany 24 obcí. Hlavným cieľom projektu je v rámci cezhraničnej spolupráce podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a tým výrazne prispieť k zlepšeniu životného prostredia v predmetnom území a jeho okolí. Brožúru si môžete stiahnuť tu.


 

Stretnutie s čitateľmi


 

Obec Hlboké podala ďalšie dva projekty

    Na základe výziev Ministerstva financií SR podala obec Hlboké dva projekty. Prvá výzva bola vyhlásená na individuálne potreby obcí s rozpočtom 2.688.700 €. V tejto výzve podala obec projekt na rekonštrukciu obecného úradu ako prípravu na oslavy roku Ľudovíta Štúra. Požadovaná dotácia projektu je vo výške 13.500 €, spoluúčasť obce je 2.000 €. Projekt zahŕňa výmenu okien, opravu fasády, ústredné kúrenie a obnovu interiéru. Ďalšia výzva ministerstva je zameraná na riešenie havarijných stavov na obecných budovách s alokáciou 580.800 €. V tejto výzve žiada obec 4.500 € na opravu havarijného stavu časti strechy kultúrneho domu a komínu. Spoluúčasť obce je vo výške 500 €. Verím, že obidva projekty budú úspešné a pomôžu ďalšiemu rozvoju našej obce.                                                                                         starosta


 

Ďalší úspešný projekt MŠ Hlboké

    Materská škola v Hlbokom sa zapojila do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva". V projekte sme boli úspešní a MŠ získa interaktívnu tabuľu, notebook a farebnú tlačiareň. Touto cestou sa chcem poďakovať pani riaditeľke za jej prácu.                              starosta


 

Druhé kolo - voľby prezidenta SR

Dnes 29. marca 2014 si volíme prezidenta SR v druhom kole. Voľby sa konajú od 7:00 - 22:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Hlboké č.114.

Výsledky volieb v obci: Počet oprávnených voličov 786, počet platných hlasov 439, účasť voličov v obci 56,23%.

Róbert Fico: 230 hlasov - 52,39 %

Andrej Kiska: 209 hlasov - 47,60 %

Výsledky volieb na Slovensku:

Róbert Fico: 893 841 hlasov - 40,61 %

Andrej Kiska: 1 307 065 hlasov - 59,38 %


 

Zber konárov a haluzí

Oznamujeme občanom, že od dnes 5.3. 2014 je možné ostrihané konáre a haluze vyviesť na spevnenú plochu za kultúrnym domom v smere od bytoviek. Zamestnanci obce budú v priebehu mesiaca marec uskutočňovať zber konárov, ktoré budú pripravené na viditeľnom mieste pri ceste. Zber sa končí v pondelok 31. marca 2014!


 

Pripomenuli sme si Medzinárodný deň učiteľov 28.3.

Práca učiteľa je náročná a veľmi zodpovedná! Nie je to iba povolanie, ale je životným poslaním, obetavou starostlivosťou o rozvoj nových generácii, ktorá vysoko presahuje povinnosti učiteľa i jeho povinný pracovný čas.
Vy, učitelia, ste významnými hýbateľmi pokroku vo svete. Šírite poznanie a rozvíjate tvorivosť žiakov, pomáhate k tomu, aby na školách vyrastali vzdelané osobnosti. Ste tými, ktorí učia a vychovávajú k poznaniu, k múdrosti a láske, ste jednými z hlavných a najdôležitejších sprievodcov v našom živote.                                                                                                                                               starosta


 

Divadelné predstavenie JDS

Fotografie z divadelného vystúpenia nájdete vo fotogalérii.


 

Sprievodca záhoráckymi zážitkami

Oblastná organizácie cestovného ruchu Záhorie, ktorej členom je aj obec Hlboké, vydala brožúru s názvom Sprievodca záhoráckymi zážitkami. Táto brožúra bude slúžiť na propagáciu regiónu Záhoria a to na Slovensku i v zahraničí. Hlavným cieľom organizácie je vytvoriť zo Záhoria významnú turistickú destináciu. Bližšie informácie o organizácii nájdete na stránke www.ezahorie.sk. Brožúru si môžete pozrieť tu: Sprievodca záhoráckymi zážitkami.


 

Pripomienka 197. výročia narodenia J.M. Hurbana

Dňa 19.marca 2014 si pripomíname už 197. výročie narodenia najvýznamnejšej osobnosti našej obce Jozefa Miloslava Hurbana. Pozývam všetkých občanov, aby sme si spoločne zapálením sviečky uctili tohto velikána nášho národa. Stretneme sa v stredu 19. marca o 17:00 hod pri mohyle.                                                                                                                                          starosta


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z.z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014. V obci Hlboké sa budú konať voľby v čase od 7:00 - 22:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Hlboké č.114. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014.

Výsledky prvého kola prezidentských volieb z 15.3.2014 v obci Hlboké:


 

Výročná členská schôdza Únie žien


 

Preventívne protipožiarne kontroly

Obecný úrad oznamuje občanom, že na základe poverenia starostu obce začnú dňom 1. marca 2014 kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru v Hlbokom vykonávať preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností v obci. Kontroly sa budú vykonávať v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov. Prosíme všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny.


 

Zimné RETRO 2014


 

Pripomienka 126. výročia úmrtia J.M. Hurbana

     Dňa 21.februára 2014 si pripomíname už 126. výročie úmrtia najvýznamnejšej osobnosti našej obce Jozefa Miloslava Hurbana. Pozývam všetkých občanov, aby sme si spoločne zapálením sviečky uctili tohto velikána nášho národa. Stretneme sa v piatok 21. februára o 17:30 hod pri mohyle.                                                       starosta


 

Ďalší požiar v Hlbokom a podomové krádeže!

Dnes 17.2. 2014 o 9:20 hod. bol požiar v areáli chovateľov pri Pamätnej izbe J.M. Hurbana, ktorý bol zapríčinený manipuláciou s otvoreným ohňom, čiže cudzím zavinením. Touto cestou chcem požiadať všetkých občanov, ktorí majú akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť vypátrať páchateľa, aby to nahlásili na polícii alebo priamo starostovi obce. Moje poďakovanie patrí Eduardovi Makovskému, ktorý bez váhania zavolal hasičov a pánovi Slezákovi, ktorý sa snažil uhasiť požiar do ich príchodu a samozrejme senickým hasičom, vďaka ktorým bol zachránený celý areál a minimalizované škody na majetku.

V poslednom období sa po obci vyskytujú správy o vykrádaní domov a osamelých objektov. V tejto súvislosti som informoval políciu, ktorá žiada občanov, aby pri zaznamenaní krádeže alebo podozrenia z vlámania ihneď toto oznámili na č.158. Preto vyzývam občanov na zvýšenú ostražitosť a najmä na zabezpečenie objektov voči neoprávnenému vniknutiu.                                       starosta


 

Divadelné predstavenie


 

Zápis do MŠ


 

Chodci a cyklisti pozor!!!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici upozorňuje občanov, že od 1. januára 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávke, v rámci ktorej je chodec idúci po krajnici či okraji vozovky povinný používať reflexné prvky alebo bezpečnostný reflexný odev v obci za zníženej viditeľnosti, teda najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli. V prípade nedodržania dopravného pravidla hrozí chodcovi pokuta do výšky 50 eur. Viac informácií tu.


 

Ponukové konanie na predaj technológie pekárne

Firma Pekáreň Hlboké s.r.o. v likvidácii oznamuje vyhlásenie ponukového konania na predaj technológie pekárne vo vlastníctve firmy.
Pekárenské stroje sa ešte v roku 2013 používali vo výrobe a sú funkčné.

Technológia sa skladá z nasledujúcich vecí:
a. Plynová pec ARC Nataša
b. Delička – 1 ks
c. Rohlíkovač – 1 ks
d. Kysiareň – 1 ks
e. Nerezová dieža k miešaciemu stroju PMTS 200 – 4 ks
f. Miešací stroj PMTS 200 – 1 ks
g. Nerezový vozík – 2 ks
h. Nerezový vozík do pece – 4 ks
i. Nerezový vozík – 2 ks
j. Stolová váha – 1 ks
k. Váha – 1 ks
l. Osievačka na múku – 1 ks
m. Drevená polica – 1 ks

Písomné ponuky je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu Obecný úrad Hlboké, 906 31 Hlboké 114 s označením „Ponukové konanie „Predaj technológie pekárne – neotvárať“ v lehote do 11.3.2014 do 16,00 hod. Rozhoduje dátum doručenia pošty alebo deň osobného doručenia na Obecný úrad Hlboké. Viac informácií nájdete tu.


 

Maškarný ples


 

Detský karneval

Pani učiteľky zo základnej školy pripravili detský karneval pre všetky deti z obce a okolia. Program sa začal promenádou masiek, ktorých bolo neúrekom. Pre deti a rodičov bola pripravená bohatá tombola, občerstvenie, dobrá hudba, súťaže a hry. Touto cestou sa chcem poďakovať kolektívu zamestnancov základnej školy, rodičom a dobrovoľníkom za pekné kultúrne popoludnie. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.


 

Odovzdávanie polročných vysvedčení

Dňa 31. 1. sme v škole odovzdávali vysvedčenie-výpis hodnotenia za 1. polrok. Zo 17 žiakov, ktorí navštevujú našu školu dosiahlo výborné výsledky so samými jednotkami desať detí. Štyria prospeli veľmi dobre a traja prospeli. Po hodnotení sme sa zahrali pohybové a spoločenské hry, žiaci si skladali zo skladačiek a z lega. Už sa tešia na predĺžený víkend, nakoľko v pondelok sú polročné prázdniny.


 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2013

Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2013 nadobudli nehnuteľnosť (nákup, darovanie, dedičstvo), prípadne im zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti, že sú povinní podať v termíne do 31. 1. 2014 daňové priznanie. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na obecnom úrade v Hlbokom.


 

Detský karneval


 

Zápis do prvého ročníka ZŠ Hlboké


 

COUNTRY BÁL


 

Zámer - oprava strechy školy

Verejný obstarávateľ Obec Hlboké v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov §9 odts.9 zverejňuje zámer opravy strechy školy v termíne február - marec 2014 a rozsahu do 22.500 € bez DPH. Informácie o zákazke získate na vyžiadanie. Kontakt starosta@obechlboke.sk. Lehota na predkladanie ponúk je do 29.1.2014 do 14:00 hod na OcÚ.


 

Staršie oznamy 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8506047

Úvodná stránka