Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Kultúrny dom

Rezervácie priestoru v kultúrnom dome treba nahlásiť na:

Obecný úrad
tel. 034/65 48 7198– 9
e-mail: obechlboke@obechlboke.sk

- a priniesť vyplnenú Žiadosť o prenájom priestorov a servisného vybavenia Kultúrneho domu          v Hlbokom ( nájdete v priečinku Tlačivá)


Aktuálne rezervácie v kultúrnom dome na tomto linku.

Aktuálne rezervácie zasadačky Obecného úradu na tomto linku

Podmienky prenájmu KD určuje VZN č.3 O službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Hlboké.

§4
Výška poplatku a splatnosť


1) Obec poskytuje nájom kultúrneho domu fyzickým aj právnickým osobám za účelom:
a) spoločenskej alebo kultúrnej akcie (svadba, oslava, kar, maškarný ples,
reprezentačný ples usporiadaný organizáciou, ktorá pôsobí na území obce
Hlboké a pod.)
b) komerčné využite (bál, zábava, diskotéka)
c) pracovnej akcie (schôdza, seminár, školenie, prezentácia a pod.)
d) prezentačnej akcie (prezentácia podnikateľa, produktov a pod.)
e) predajné akcie

2) Obec neposkytuje nájom kultúrneho domu za účelom šírenia myšlienok podporujúcich fašizmus, rasovú, národnostnú a náboženskú diskrimináciu.

3) Záujem o prenájom kultúrneho domu oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na obecnom úrade, spravidla aspoň 15 dní pred dňom nájmu.

A. Sadzba poplatku za prenájom kultúrneho domu je nasledovná:

a) Na usporiadanie spoločenskej alebo kultúrnej akcie (svadba, oslava, kar, maškarný ples, reprezentačný ples usporiadaný organizáciou, ktorá pôsobí na území obce Hlboké a pod.)

- Smútočné posedenia – kary: 40,00 € pre občanov s trvalým pobytom na území obce Hlboké sa poskytuje 50%-ná zľava z nájmu – nájom pre fyzické osoby. Zálohovú platbu vo výške 20€ treba zaplatiť pred začatím nájmu na obecnom úrade.

- Svadobné hostiny: 100,00 € + energie, voda, pre občanov s trvalým pobytom na území obce Hlboké 70 €. Zálohovú platbu vo výške 100€ treba zaplatiť pred začatím nájmu na obecnom úrade.

- Rodinné posedenia: 40 €, pre občanov s trvalým pobytom na území obce Hlboké sa poskytuje 50%-ná zľava z nájmu , záloha sa stanovuje vo výške 20€.

- Organizácie a združenia: 30 € + energie, voda pre organizovanie zábav a 20 € pre usporiadanie divadla počas víkendu, schôdze, príp. posedenia. Zálohovú platbu vo výške 20 € treba zaplatiť na obecnom úrade pred začatím nájmu.


- bezplatný prenájom pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti obce Hlboké


b) Na usporiadanie akcie, ktorá je zameraná na komerčné využitie, resp. na zárobkovú činnosť sa stanoví nájom vo výške:

- Tanečná zábava, ples, Silvester: 200,00 € + energie, voda, pre občanov s trvalým pobytom v obci Hlboké sa poskytuje 50% zľava z nájmu. Zálohová platba je stanovená vo výške 100 €.

c) Na usporiadanie pracovných a iných akcií (schôdza, seminár, školenie, prezentácia, cvičenie a pod.) sa stanoví nájom vo výške:

- 7,00 € za každú začatú hodinu,

d) Za predajnú akciu v KD sa stanoví poplatok vo výške:


- 10,00 € za každú začatú hodinu, maximálne však 80,00 € za nájom na celý deň

Oslobodené od poplatku sú organizácie a osoby, ktoré sa stretávajú za účelom prípravy kultúrneho podujatia (napr. divadelné predstavenie) pre obec alebo pri príprave prezentácie a pomoci obci

Oslobodené od poplatku sú organizácie 1x ročne pri príležitosti výročnej schôdze, školské akcie, prezentovanie programu detí, osvetové prednášky. Jednota dôchodcov je oslobodená od poplatku 4x ročne.

Oslobodený od poplatku je obecný úrad a akcie ním organizované, verejné zasadnutia obecného zhromaždenia, zasadnutia komisií

 


 

webygroup

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8431075

Úvodná stránka