Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Symboly obce

 SYMBOLY OBCE HLBOKÉ

  

      

Erb obce

 

 

 

  

      

   Heraldická vlajka

 


  

      

                   Kombinovaná koruhva

 


  

      

Pečať obce

 

 

 

 

      

        Standarda

 

 

 

  

      

Vlajka

 

 

  

      

         Zástava, vlajka, koruhva

 

 

 

 

 

ERB OBCE HLBOKÉ


    Historický symbol obce Hlboké poznáme podľa obecného pečatidla, zhotoveného r. 1673. Jeho kruhopis znie: DEDINA HLVBOKEO (!) OBECZNA 1673. V strede počatného poľa sú zobrazené pluhové radlice – čerieslo a lemeš, ktoré sú obkolesené piatimi hviezdičkami.


     Historický pečatný symbol Hlbokého je v našej obecnej symbolike veľmi častý. Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj s prihliadnutím na požiadavku, že erb má byť jedinečné identifikačné znamenie vyjadrujúce svojho nositeľa sa po konzultáciách v Heraldickom registri Slovenskej republiky dospelo k voľbe motívu knihy a lipovej sadeničky za ústredný motív erbu obce Hlboké. Motív knihy je symbolom vzdelanosti, múdrosti a poznania. Často tiež symbolizuje Písmo a je tak jedným zo symbolov kresťanstva. V súvislosti s Hlbokým a pôsobením J. M. Hurbana v tejto obci pripomína aj aktivity tohto velikáma v súvislosti s kodifikovaním a obhajobou slovenčiny.
    Košatá lipa, strom rovnako majestátny ako tvrdý dub, je jeho akýmsi ženským protikladom. Širokým tieňom svojej koruny i omamnou vôňou svojich kvetov sa lipa stala symbolom pohostinnosti, priateľstva, ba lásky. Napokon má aj srdcovité listy.
      Známa je grécka báj o Filemónovi a Baucis, staručkých manželoch, ktorí raz prichýlili vo svojom skromnom príbytku Dia i Hermesa, za čo sa im splnilo želanie zomrieť spolu a byť spolu aj po smrti. Bohovia ich premenili na dub a lipu, strom Diov a strom vernej lásky.
     Zvlášť uctievaná bola lipa u Slovanov a podľa niektorých názorov bola zasvätená bohyni lásky – Lade. Pozostatky uctievania tohto, podľa Jána Kollára „Slavostromu“ sa zachovali dodnes v lipách pri kostoloch, kaplnkách a krížoch v poli.
      Tento strom Slovanov, strom priateľstva a bratstva sa aj v súčasnosti teší veľkej úcte. Zachovala sa napríklad tradícia sadenia líp na pamäť významných udalostí tak, aby neskôr, ako stáročné stromy pripomínali veľké chvíle v živote národa.
Sadenička je symbolom mladosti a nádeje v budúcnosť.
     Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahuje osobitné heraldické ( náuka o erboch ), vexilologické ( náuka o vlajkách ) a sigilografické ( náuka o pečatiach ) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.
       S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie štít modrý, erbové znamenie strieborné a zlaté.
      Erb obce Hlboké má teda túto podobu:
v modrom štíte zlatá trojlistá lipová sadenička, prekrytá striebornou otvorenou knihou so zlatou oriezkou; to všetko hore a po bokoch sprevádzané piatimi striebornými hviezdami.
      Znamenie je vložené do dolu zaobleného , tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Hlboké v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.
     Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa modrá vyjadrí vodorovným šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.
         Vlajka obce Hlboké pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej, modrej, bielej, žltej, bielej, modrej, bielej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
  Pečať obce Hlboké je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC HLBOKÉ. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.
    Zástava obce Hlboké má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.
         Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom ( ak ide o koruhvu ).
   Krátka zástava obce Hlboké je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.
   Koruhva obce Hlboké predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.
   Znaková zástava obce Hlboké má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná ( proporčne ) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu.
   Kombinovaná, alebo tiež “veľká” koruhva obce Hlboké predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.
   Štandarda starostu obce Hlboké má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch , štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.


Nový erb, pečať a zástavu obce Hlboké schválilo obecné zastupiteľstvo na 12. zasadnutí dňa 26. 4. 2012 uznesením č. 6/2012.
 


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8506137

Úvodná stránka